BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cherevko Georgij (Rzeszów University, Poland), Smulka Oksana (Lviv National Agrarian University)
Tytuł
Peculiarities and Results of Innovative Activity of Agricultural Enterprises in Ukraine
Cechy i wyniki działalności innowacyjnej przedsiębiorstw rolniczych Ukrainy
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 4, s. 15-22, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Innowacyjność przedsiębiorstw, Koszty
Agriculture, Enterprise innovation, Costs
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O13, O31, Q16.
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono istotę działalności innowacyjnej i przedstawiono wyniki badań procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach rolniczych Ukrainy. Aby poznać specyfikę tych procesów, wykorzystano wyniki badania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach rolniczych regionu lwowskiego. Stosunkowo wysoki poziom innowacyjności wymienionych przedsiębiorstw został ustalony w porównaniu z przedsiębiorstwami innych gałęzi ukraińskiej gospodarki, co zapewniło zauważalne pozytywne zmiany w systemie produkcji rolnej w kraju. Pokazano rozprzestrzenianie się niektórych rodzajów innowacji (produktowych, procesowych, organizacyjnych, marketingowych) w przedsiębiorstwach rolniczych badanego regionu. Przeanalizowane zostały zmiany kosztów przedsiębiorstw rolniczych, które odzwierciedlają zależność innowacji od intensywności przyciągania zasobów. Rozważono perspektywy niektórych rodzajów innowacji produktowych w przedsiębiorstwach rolnych. (abstrakt oryginalny)

The article considers the essence of innovative activity and presents results of the study of innovative processes, conducted by agricultural enterprises of Ukraine. To detect peculiarities of those processes, the researchers used results of examination of the innovative activity of agricultural enterprises in the Lviv region. The work confirms a rather high level of innovative activity of agricultural enterprises, compared to the enterprises of other branches of the economy of Ukraine. It secures positive transformations in the system of agrarian production of the country. The work demonstrates expansion of some kinds of innovations (in product, process, organization, and marketing) by agricultural enterprises of the Lviv region. The authors of the research have analyzed changes in the expenditures of agricultural enterprises, arguing the dependence of innovative activity on resource attraction. The article suggests perspective directions of some kinds of product innovations at agricultural enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agropolit.com (2018). Analiz rynku orhanichnoyi produktsiyi v Ukrayini [Analysis of the market for organic products in Ukraine] (2018). Retrieved from https://agropolit. com/spetsproekty/407-analiz-rinku-organichnoyiproduktsiyi- v-ukrayini [accessed: 05.09.2019].
 2. Barrientos-Fuentes, J.C., Berg, E. (2013). Impact assessment of agricultural innovations: a review. Agronomía Colombiana, 31 (1), 120-130.
 3. Cherevko, I. (2018). Ponyattya nishevykh kul'tur ta yikhnye mistse u dyversyfikatsiyi sil's'kohospodars'koho vyrobnytstva [Concept of niche cultures and their place in the diversification of agricultural production]. Agrarian Economy, 11 (1-2), 5-14, https://doi.org/10.31734/ agrarecon2018.01.005
 4. Dykalenko, M. (2018). Kil'kist' vyrobnykiv orhanichnoyi produktsiyi v Ukrayini za 15 rokiv zrosla u 100 raziv [The number of organic products in Ukraine for 15 years has grown 100 times]. Retrieved from https://landlord. ua/news/kilkist-virobnikiv-organichnoyi-produktsiyiv- ukrayini-za-15-rokiv-zrosla-u-100-raziv/ [accessed: 30.09.2019].
 5. Dzhoshar, A.V. (2015). Stratehichni napryamy ahroinnovatsiynoho rozvytku [Strategic directions of agro innovation]. Scientific Journal of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Energy and Automation, 226, 221-229.
 6. Karamushka, O., Moroz, S., Vasylieva, N. (2018). Information component of innovative support for agricultural enterprises capital. Baltic Journal of Economic Studies, 4 (4), 145-150.
 7. Klochan, V., Klochan, I. (2018). Improvement of the mechanism of state regulation of investment in the innovative development of the agrarian sector. Baltic Journal of Economic Studies, 4 (2), 99-105, DOI: htps://doi. org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-99-105
 8. Lupenko, Yu.O., Malik, M.J. et al. (2014). Innovatsijne zabezpechennia rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Innovative support for the development of agriculture in Ukraine: problems and prospects]. NNC IAE, Kyiv.
 9. Mohylna, L.M. (2017). Osoblyvosti rozvytku ta aktyvizatsiyi ahroinnovatsiy silʹsʹkohospodars'kymy pidpryyemstvamy [Features of development and activation of аgroinnovations by agricultural enterprises]. Visnyk Odes'koho National'noho Universytetu - Odesa. Ekonomika/Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University, 22 (2), 91-95.
 10. Naymova, L.N., Mityay, O.V., Galitsky, A.N. (2016). Development of the innovative enterprises of agrarian production in the current economic system of Ukraine. Scientific Bulletin of Polissia, 3 (7), 124-129.
 11. Ogundari, K., Bolarinwa, O.D. (2015). Impact of agricultural innovation adoption: a meta-analysis. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 62 (2), 217-236.
 12. Shubravska, O. (2012). Innovatsiynyy rozvytok ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrayiny: teoretyko-metodolohichnyy aspekt [Innovative development of the agrarian sector of Ukraine's economy: methodological-theoretic aspect]. Ekonomika Ukrayiny/Economy of Ukraine 1, 27-35.
 13. Sirenko, N.M. (2010). Upravlinnya stratehiyeyu innovatsiynoho rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrayiny [Managing innovative strategy of development of the agrarian sector of Ukraine's economy]. МHAУ, Mykolaiiv.
 14. State Statistics Service of Ukraine (2015). Metodolohichni polozhennya zi statystyky innovatsiynoyi diyal'nosti [Methodological provisions on statistics of innovation activity]. Kyiv.
 15. State Statistics Service of Ukraine (2018). Naukova ta innovatsijna diialnist Ukrainy 2018. Statystychnyj zbirnyk [Scientific and Innovation Activity in Ukraine, 2018. Statistical yearbook].
 16. State Statistics Service of Ukraine (2019). Silske hospodarstvo Ukrainy 2018. Statystychnyj zbirnyk [Agriculture of Ukraine for 2018. Statistical yearbook].
 17. Sus, T.Y. (2016). Finansovo-orhanizatsiyni problemy rozvytku ahroinnovatsiy: natsional'nyy i rehional'nyy aspekty [Financial and organizational problems of agrarian investments development: national and regional aspects]. Rehional'na ekonomika/Regional Economy, 3, 135-141.
 18. Yatsiv, I.B. (2013). Konkurentospromozhnist' sil'sʹkohospodars'kykh pidpryyemstv [Competitive capacity of agricultural enterprises]. Ukrayins'kyy bestseler, Lviv.
 19. Zakon Ukrayiny pro innovatsiynu diyal'nist'. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2002, N 36, st. 266 [Law of Ukraine about innovation activity. Official Gazette (OG) of the Verkhovna Rada 2002, No 36, p. 266].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.4.40
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu