BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtczuk-Turek Agnieszka (Warsaw School of Economics, Poland), Turek Dariusz (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
The Context of Knowledge-Based Work and HRM in the Narratives of Employees from the KIBS Sector : Discourse Analysis
Kontekst pracy opartej na wiedzy i zarządzanie zasobami ludzkimi w narracjach pracowników sektora usług wiedzochłonnych KIBS - analiza dyskursu
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 6, s. 59-72, bibliogr. 35 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Praca, Wiedza, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Usługi biznesowe, Wiedzochłonne usługi biznesowe, Analiza dyskursu
Labour, Knowledge, Human Resources Management (HRM), Business services, Knowledge Intensive Business Services (KIBS), Discourse analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J24, L20, L84, M12, Z13
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja analizy dyskursu w odniesieniu do pracy opartej na wiedzy i ZZL tworzonej przez menedżerów z sektora KIBS (knowledge-intensive business services sector). Aby osiągnąć ten cel, wykorzystano transkrypcje wywiadów jakościowych (indywidualny wywiad pogłębiony IDI i zogniskowany wywiad grupowy. Przeprowadzona analiza dyskursu stanowi subiektywną egzemplifikację pracy opartej na wiedzy w firmach, gdzie tworzone są unikatowe/innowacyjne rozwiązania dla klientów. Jej specyfike opisują następujące atrybuty: wysoki wymóg kreatywności i złożoność, przeciążenia kognitywne, zmienne tempo pracy, mobilność, korzystanie z dużej ilości narzędzi IT, zróżnicowany wzór wymagań i zasobów oraz trudny do oceny wkład poszczególnych osób w ostateczne rozwiązanie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present a discourse analysis of the knowledge-based work description and HRM as developed by managers from the knowledge-intensive business services sector (KIBS). The transcriptions of qualitative interviews-individual in-depth interviews (IDI)-and a focus group interview (FGI) were used to achieve this goal. The performed discourse analysis is a subjective exemplification of knowledge-based work in companies where unique/innovative solutions for customers are created. The specificity of such work is described by the following attributes: high demand for creativity and complexity, cognitive overload, changeable work pace, mobility, application of numerous IT tools, a diversified pattern of requirements and resources, and the input of individuals into the final solution that is difficult to estimate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvesson M. and Kärreman D. (2000), Varieties of Discourse: On the Study of Organizations through Discourse Analysis, Human Relations, vol. 53, no. 9.
 2. Alvesson M. and Kärreman D. (2011), Decolonializing Discourse: Critical Reflections on Organizational Discourse Analysis, Human Relations, vol. 64.
 3. Astley W. G. (1985), Administrative Science as Socially Constructed Truth, Administrative Science Quarterly, vol. 30.
 4. Berger P. L. and Luckmann T. (1966), The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Garden City, New York, Anchor Books.
 5. Bettencourt L. A., Ostrom A. L., Brown S. W., and Roundtreem R. I. (2002), Client Co-Production in Knowledge-Intensive Business Services, California Management Review, vol. 44, no. (1/2).
 6. Biege S., Lay G., Zanker C., and Schmall T. (2013), Challenges of Measuring Productivity in Innovative, Knowledge-Intensive Business Services, The Service Industries Journal, vol. 22, no. (3-4).
 7. Blackman L. and Venn C. (2010), Affect, Body & Society, vol. 16.
 8. Czarniawska B. (1997), Narrating the Organization: Dramas of Institutional Identity, Chicago, Illinois, University of Chicago Press.
 9. Davis G. B. (2002), Anytime/Anyplace Computing and the Future of Knowledge Work, Comunication of the ACM, vol. 45, no. 12.
 10. Den Hertog P. (2000), Knowledge Intensive Business Services as Co-Producers of Innovation, International Journal of Innovation Management, vol. 4.
 11. Doolin B., Grant D., and Thomas R. (2013), Translating Translation and Change: Discourse-based Approaches, Journal of Change Management, vol. 13, no. 3.
 12. Evans J. R. and Lindsay W. M. (1993), The Management and Control of Quality, St. Paul, West Publishing Company.
 13. Fairclough N. (1992), Discourse and Text: Linguistic and Intertextual Analysis within Discourse Analysis, Discourse & Society, vol. 3, no. 2.
 14. Fairclough N. (2003), Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research, London, Psychology Press.
 15. Fairhurst G. T. and Putnam L. (2004), Organizations as Discursive Constructions, Communication Theory, vol. 14, no. 1.
 16. Fu N. (2015), The Role of Relational Resources in the Knowledge Management Capability and Innovation of Professional Service Firms, Human Relations, vol. 68.
 17. Gallouj F. (2002), Knowledge Intensive Business Services: Processing Knowledge and Producing Innovation, in Gadrey J. and Gallouj F. (Editors), Productivity Innovation and Knowledge in Services, Cheltenham, Edward Elgar Publishing.
 18. Gond J.-P., Cabantous L., Harding N., and Learmonth M. (2016), What Do We Mean by Performativity in Organizational and Management Theory? The Uses and Abuses of Performativity, International Journal of Management Reviews, vol. 18.
 19. Grant D. and Marshak R. J. (2011), Toward a Discourse-Centered Understanding of Organizational Change, The Journal of Applied Behavioral Science, vol. 47, no. 2.
 20. Grant D., Hardy C., Oswick C., and Putnam L. (Editors) (2004), Handbook of Organizational Discourse, London, SAGE.
 21. Gregerman I. B. (1981), Knowledge Worker Productivity Measurement through the Nominal Group Technique, Industrial Management, vol. 23, no. 1.
 22. Guérard S., Langley A., and Seild D. (2013), From Performance to Performativity in Strategy Research, M@n@gement, vol. 16, no. 5.
 23. Hardy C. (2001), Researching Organizational Discourse, International Studies of Management & Organization, vol. 31, no. 3.
 24. Hardy C., Lawrence T. B., and Grant D. (2005), Discourse and Collaboration: The Role of Conversations and Collective Identity, Academy of Management Review, vol. 30, no. 1.
 25. J-Figueiredo R., Ouelhas O. L., and Ferreira J. J. (2017), Knowledge Intensive Business Services (KIBS): Bibliotemric Analysis and Their Different Behaviors in the Scientific Literature, Topic 16 - Innovation and Services, RAI Revista de Administração e Inovação, 14(3).
 26. Jemielniak D. (2012), The New Knowledge Workers, Cheltenham, Edward Elgar Publishing.
 27. Kelly G. A. (1955), The Psychology of Personal Constructs, New York, Norton.
 28. Kostera M. (2008), The Mythologization of Organization, in Kostera M. (Editor), Organizational Epics and Sagas: Tales of Organizations, London, Palgrave-Macmillan.
 29. Larsen J. N. (2001), Knowledge, Human Resources and Social Practice: The Knowledge-Intensive Business Services Firm as a Distributed Knowledge System, The Service Industries Journal, vol. 21, no. 1.
 30. Miles I. (2005), Knowledge Intensive Business Services. Prospects and Policies, Foresight, vol. 7, no. 6.
 31. Peräkylä A. (2005), Analyzing Talk and Text, in Denzin N. K., and Lincoln Y. S. (Editors), The SAGE Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, Sage.
 32. Potter J. (2003), Discursive Psychology: Between Method and Paradigm, Discourse and Society, vol. 14, no. 6.
 33. Prahalad C. K. and Krishnan M. S. (2008), The New Age of Innovation: Driving Co-Created Value Through Global Networks, New York, McGraw-Hill.
 34. Van Dijk T. (2006), Introduction: Discourse, Interaction and Cognition, Discourse Studies, vol. 8.
 35. Wojtczuk-Turek A. (2017), In Search of Key HR Practices for Improvement of Productivity of Employees in the KIBS Sector, Contemporary Economics, vol. 11, no. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu