BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Purgał-Popiela Joanna (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
The Context of Managing Inpatriation : Institutional Distance and Relationship between a Foreign Subsidiary and the Headquarters of a MNC
Kontekst zarządzania inpatriacją : znaczenie dystansu instytucjonalnego oraz relacji między filią zagraniczną a centralą przedsiębiorstwa międzynarodowego
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 6, s. 73-87, tab., bibliogr. 48 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Ekspat, Mobilność zawodowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi
International enterprise, Expatriate, Occupational mobility, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F23, J69, M12, M59
summ., streszcz.
Abstrakt
Literatura na temat ekspatriacji wskazuje, że strategie i praktyki organizacyjne w tym obszarze różnią się ze względu na charakter powiązań między filią i centralą. Ponadto odmienność otoczenia instytucjonalnego, w którym działają te podmioty, wpływa na poziom i znaczenie przepływu ludzi pomiędzy nimi. Można przypuszczać, że wzmiankowane czynniki kontekstowe prowadzą do różnych strategii i praktyk związanych z innymi formami mobilności pracowników, w tym - inpatriacji. Dlatego też podjęto próbę określenia znaczenia relacji filia-centrala oraz dystansu instytucjonalnego dla zarządzania inpatriacją. Jej efektem są cztery scenariusze inpatriacji, odpowiadające kombinacjom tych czynników. (abstrakt oryginalny)

Expatriation literature demonstrates that organizational strategies and practices in this field vary due to the nature of the relationship between the subsidiary and the head office. Moreover, the specificity of the institutional environments in which these entities operate affects the level and importance of employee flow between the two. Hence, one may assume that the above-mentioned contextual factors result in various strategies and practices related to other forms of international mobility, including inpatriation. This study is an attempt at defining the role of the subsidiary-headquarters relationship and the institutional distance in managing inpatriation. Its outcome consist of four scenarios for inpatriation that correspond to combinations of these factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barner-Rasmussen W. and Björkman I. (2005), Surmounting Interunit Barriers, International Studies of Management & Organization, No. 35(1), 28-46.
 2. Bartlett C. A. and Ghoshal S. (2002), Managing Across Borders: The Transnational Solution, Boston, Harvard Business School Press.
 3. Baumeister R. F. and Leary M. R. (1997), Writing Narrative Literature Reviews, Review of General Psychology, No. 1(3), 311-322.
 4. Benner M. J. and Tushman M. L. (2015), Reflections on the 2013 Decade Award - "Exploitation, Exploration, and Process Management: The Productivity Dilemma Revisited" Ten Years Later, Academy of Management Review, No. 40(4), 497-514.
 5. Birkinshaw J., Holm U., Thilenius P., and Arvidsson N. (2000), Consequences of Perception Gaps in Headquarters - Subsidiary Relationship, International Business Review, No. 9(3), 321-344.
 6. Cerdin J.-L. and Sharma K. (2014), Inpatriation as a Key Component of Global Talent Management, in Al Ariss A. (Editor), Global Talent Management, Springer International Publishing Switzerland, 79-92.
 7. Collings D. G., McDonnell A., Gunnigle P., and Lavelle J. (2010), Swimming against the Tide: Outward Staffing Flows from Multinational Subsidiaries, Human Resource Management, No. 49(4), 575-598.
 8. Duvivier F., Peeters C., and Harzing A.-W. (2019), Not All International Assignments Are Created Equal: HQ-Subsidiary Knowledge Transfer Patterns Across Types of Assignments and Types of Knowledge, Journal of World Business, No. 54, 181-190.
 9. Ensing P. C. (2001), The Concept of Fit in Organizational Research, International Journal of Organization Theory and Behavior, No. 4(3&4), 287-306.
 10. Evans P., Pucik V., and Björkman I. (2011), The Global Challenge: International Human Resource Management, 2nd Edition, New York, McGraw-Hill Irwin.
 11. Farndale E., Raghuram S., Gully S., Liu H., Phillips J., and Vidovic M. (2017), A Vision of International Human Resource Management Research, International Journal of Human Resource Management, No. 28(12), 1625-1639.
 12. Gerhart B. (2005), Human Resources and Business Performance: Findings, Unanswered Questions, and an Alternative Approach, Management Revue, No. 16, 174-185.
 13. Gertsen M. C. and Søderberg A.-M. (2012), Inpatriation in a Globalising MNC: Knowledge Exchange and Translation of Corporate Culture, European Journal of International Management, No. 6(1), 29-44.
 14. Harvey M. G. and Buckley M. R. (1997), Managing Inpatriates: Building a Global Core Competency, Journal of World Business, No. 32(1), 35-52.
 15. Harvey M. G., Novicevic M. M., and Speier C. (2000), Strategic Global Human Resource Management: The Role of Inpatriate Managers, Human Resource Management Review, No. 10(2), 153-175.
 16. Harvey M. G. and Reiche B. S., Moeller M. (2011), Developing Effective Global Relationships through Staffing with Inpatriate Managers: The Role of Interpersonal Trust, Journal of International Management, No. 17, 150-161.
 17. Hedlund G. (1981), Autonomy of Subsidiaries and Formalization of Headquarters - Subsidiary Relationships in Swedish MNCs, in Otterbeck L. (Editor), The Management of Headquarters - Subsidiary Relations in Multinational Corporations, Gower, Aldershot, 25-78.
 18. Hocking J. B., Brown M., and Harzing A.-W. (2007), Balancing Global and Local Strategic Contexts: Expatriate Knowledge Transfer, Applications, and Learning within a Transnational Organization, Human Resource Management, No. 46(4), 513-533.
 19. Hofstede G. (1980), Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, California, Sage.
 20. Jensen R. and Szulanski G. (2004), Stickiness and the Adaptation of Organizational Practices in Cross-Border Knowledge Transfers, Journal of International Business Studies, No. 35, 508-523.
 21. Kostova T. (1999), Transnational Transfer of Strategic Organizational Practices: A Contextual Perspective, Academy of Management Review, No. 24(2), 308-324.
 22. Kostova T., Marano V., and Tallman S. (2016), Headquarters-Subsidiary Relationships in MNCs: Fifty Years of Evolving Research, Journal of World Business, No. 51, 176-184.
 23. Maley J. and Moeller M. (2018), Inpatriate Managers: Are They Being Effectively Utilized as Global Talent?, Thunderbird International Business Review, No. 60(4), 647-659.
 24. Maley J., Moeller M., and Harvey M. (2015), Strategic Inpatriate Acculturation: A Stress Perspective, International Journal of Intercultural Relations, No. 49, 308-321.
 25. Martín-Alcázar F., Romero-Fernández P. M., and Sánchez-Gardey G. (2005), Strategic Human Resource Management: Integrating the Universalistic, Contingent, Configurational and Contextual Perspectives, International Journal of Human Resource Management, No. 16(5), 633-659.
 26. McNulty Y. and Vance C. M. (2017), Dynamic Global Careers: A New Conceptualization of Expatriate Career Paths, Personnel Review, No. 46(2), 205-221.
 27. Meyskens M., Von Glinow M. A., Werther W. B. Jr., and Clarke L. (2009), The Paradox of International Talent: Alternative Forms of International Assignments, International Journal of Human Resource Management, No. 20(6), 439-1450.
 28. Moeller M., Maley J., Harvey M., and Kiessling T. (2016), Global Talent Management and Inpatriate Social Capital Building: A Status Inconsistency Perspective, International Journal of Human Resource Management, No. 27, 991-1012.
 29. Moeller M. and Reiche B. S. (2017), Inpatriates: A Review, Synthesis and Outlook of Two Decades of Research, in McNulty Y. and Selmer J. (Editors), Research Handbook of Expatriates, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Ltd., 218-240.
 30. Murakami Y. (2017), Inpatriation for Knowledge-Transfer within Japanese Multinational Corporations, Asia Pacific Business Review, No. 23(4), 576-595.
 31. Oberg K. (1960), Cultural Shock: Adjustment to New Cultural Environments, Practical Anthropology, No. 7, 177-182.
 32. Perlmutter H. V. (1969), The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation, Columbia Journal of World Business, January-February, 9-19.
 33. Peterson R. B. (2003), The Use of Expatriates and Inpatriates in Central and Eastern Europe Since the Wall Came Down, Journal of World Business, No. 38(1), 55-69.
 34. Purgał-Popiela J. (2012), Modern Forms of Expatriation in Developing Companies on International Markets, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 6, 37-52.
 35. Pocztowski A. (2015), Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi [Origin, Development and Scope of International Human Resource Management], in Pocztowski A. (Editor), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych [Human Resource Management on International Markets], Warsaw, Wolters Kluwer Business Publishers.
 36. Pudelko M. and Harzing A. W. (2007), Country-of-Origin, Localization, or Dominance Effect? An Empirical Investigation of HRM Practices in Foreign Subsidiaries, Human Resource Management, No. 46(4), 535-559.
 37. Ramsay J. R. (2005), The Role of Other Orientation on the Relationship between Institutional Distance and Expatriate Adjustment, Journal of International Management, No. 11, 377-396.
 38. Reiche B. S. (2011), Knowledge Transfer in Multinationals: The Role of Inpatriates' Boundary Spanning, Human Resource Management, No. 50, 365-389.
 39. Riusala K. and Suutari V. (2004), International Knowledge Transfers through Expatriates, Thunderbird International Business Review, No. 46(6), 743-770.
 40. Sarabi A., Froese F. J., and Hamori M. (2017), Is Inpatriate Assignment a Ticket to the Top of a Foreign Subsidiary? The Moderating Effect of Subsidiary Context, Journal of World Business, No. 52, 680-690.
 41. Scott W. (1995), Institutions and Organizations, 1st Edition, Thousand Oaks, California, Sage.
 42. Smale A. and Suutari V. (2011), Expatriate Perspectives on Knowledge Transfers into Central and Eastern Europe, International Business and Management, No. 27, 63-90.
 43. Stokes P., Yipeng L., Smith S., Leidner S., Moore N., and Rowland C. (2016), Managing Talent across Advanced and Emerging Economies: HR Issues and Challenges in a Sino-German Strategic Collaboration, International Journal of Human Resource Management, No. 27(20), 2310-2338.
 44. Stor M. (2007), Strategies for Managing the Managerial Staff, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 6a(59), 7-27.
 45. Stor M. (2011), Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi [Strategic International Human Resource Management], Wrocław, Wrocław. University of Economics Press.
 46. Tsang E. W. K. (1999), The Knowledge Transfer and Learning Aspects of International HRM: An Empirical Study of Singapore MNCs, International Business Review, No. 8(5/6), 591-609.
 47. Wilkinson T. J., Peng G. Z., Brouthers L. E., and Beamish P. W. (2008), The Diminishing Effect of Cultural Distance on Subsidiary Control, Journal of International Management, No. 14, 93-107.
 48. Williams W. A., Moeller M., and Harvey M. (2010), Inpatriates's Adjustment to Home Country Headquarters: A Social/Cultural Conundrum, Leadership & Organization Development Journal, No. 31(1), 71-93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu