BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Felis Paweł (Warsaw School of Economics, Poland), Rosłaniec Henryk (University of Economic and Human Sciences in Warsaw), Szlęzak-Matusewicz Joanna (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Property Tax Policy of Rural and Urban-Rural Municipalities in Poland
Polityka podatkowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w zakresie podatku od nieruchomości
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 4, s. 31-39, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Polityka podatkowa, Podatek od nieruchomości, Gmina
Tax policy, Property tax, District
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E62, H71.
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano badanie lokalnej polityki podatkowej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w zakresie podatku od nieruchomości. Wykorzystano różne metody badania współzależności danych statystyki matematycznej (test korelacji Pearsona, test korelacji Spearmana oraz test niezależności Pearsona). Badanie wykazało, że polityka podatkowa badanych gmin była zróżnicowana i mogła w określonych warunkach dać efekt pozytywny w postaci tendencji wzrostowej dla dochodów wykonanych w podatku od nieruchomości - co należy postrzegać jako oryginalny wkład pracy autorów artykułu. (abstrakt oryginalny)

The article presents research on the local property tax policy of rural and urban-rural municipalities in Poland. Various methods were used to investigate the data interdependencies of mathematical statistics (Pearson's correlation test, Spearman's correlation test and Pearson's independence test). For direct data and coefficients, Pearson's classic correlation was used. With regard to the processed, dichotomic and enumerated data (including the contingency tables), Spearman's rank correlation was used. The study showed that the tax policy of the analysed municipalities was differentiated and could, under certain conditions, give rise to a positive upward tendency of incomes generated in property tax - which should be seen as an original contribution of work from the authors of this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blöchliger, H. (2013). Fiscal Federalism 2014: Making decentralization work. OECD Publishing, Paris.
 2. Blöchliger, H., Pinero-Campos, J. (2011). Tax Competition Between Sub-Central Governments, OECD Working Papers on Fiscal Federalism, 13, http://dx.doi.org/ 10.1787/5k97b1120t6b-en
 3. Brzozowska, K., Kogut-Jaworska, M. (2016). Władztwo podatkowe w ocenie samodzielności dochodowej gmin w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia. Sectio H, 50 (1), 327-337.
 4. Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. Harper & Row, New York.
 5. Felis, P., Rosłaniec, H., Szlęzak-Matusewicz, J. (2018a). Wykorzystanie podatku rolnego w polityce podatkowej gmin wiejskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 532, 106-115, https://doi. org/10.15611/pn.2018.532.10
 6. Felis, P., Szlęzak-Matusewicz, J., Rosłaniec, H. (2018b). Relevance of agricultural land tax for own revenue of rural municipalities in Poland. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 17 (2), 49-58, https://doi.org/10.22630/ ASPE.2018.17.2.20
 7. Łukomska, J., Swianiewicz, P. (2015). Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce. Municipium, Warszawa.
 8. Mouritzen, P.E. (1989). The Local Political Business Cycle. Scandinavian Political Studies, 12 (1), 37-54, https:// doi.org/10.1111/j.1467-9477.1989.tb00080.x
 9. Sharpe, L.J., Newton, K. (1984). Does Politics Matter? The Determinants of Public Policy. Oxford University Press, New York.
 10. Swianiewicz, P. (2014). An Empirical Typology of Local Government Systems in Eastern Europe. Local Government Studies, 40 (2), 292-311, https://doi.org/10.1080/0 3003930.2013.807807
 11. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dz.U. 2018, poz. 1445 z poźn. zm. [Law of 12 January 1991 on local taxes and charges. Journal of Laws of 2018, item 1445, as later amended].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.4.42
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu