BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Považanová Mariana (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia), Kollâr Ján (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia), Nedelová Gabriela (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia)
Tytuł
Overtime Work Determinants of Men and Women in Slovakia
Determinanty pracy po godzinach mężczyzn i kobiet na Słowacji
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2019, nr 14 (4), s. 331-343, tab., bibliogr. s. 342-343
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Praca w godzinach nadliczbowych, Czas pracy
Labour market, Overtime work, Working time
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J20, J22
streszcz., summ.
Kraj/Region
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstrakt
Artykuł dotyczy strony podażowej słowackiego rynku pracy. Głównym celem badania było sprawdzenie, jakie zmienne wyjaśniają przyczyny pracy w godzinach nadliczbowych (na przykład poświęcenie ponad 40 godzin tygodniowo na pracę zarobkową), oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Zastosowano dwumianową regresję logistyczną, a czynniki zidentyfikowano osobno dla mężczyzn i kobiet. Dane pochodzą z wyników badań pierwotnych przeprowadzonych w 2018 roku. Wyniki sugerują, że prawdopodobieństwo pracy w godzinach nadliczbowych jest wyższe u pracowników o wyższych dochodach, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Wydaje się, że jest to efekt substytucyjny wzrostu dochodu. Okoliczności domowe wpływają na prawdopodobieństwo pracy w nadgodzinach. W wieloosobowych gospodarstwach domowych, w których mąż ma wyższe wykształcenie niż żona, mąż będzie częściej pracował w nadgodzinach, a kobiety będą mniej skłonne do pracy w nadgodzinach. Obecność bardzo małych dzieci w gospodarstwach domowych ma znaczący wpływ na zgłaszanie się kobiet do pracy w nadgodzinach. Kobiety z dziećmi w wieku przedszkolnym rzadziej pracowały w godzinach nadliczbowych niż kobiety, które miały starsze dzieci lub ich nie miały. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the supply side of the Slovak labour market. The main goal of the present study was to examine what variables contribute to the explanation of working over-time (e.g. devoting more than 40 hours per week to paid work) separately for women and men. A binomial logistic regression was used and factors were identified separately for men and women. The data were drawn from the results of primary research conducted in the year 2018. Results suggest that the probability of working overtime is higher for both men and women with higher income. It seems that the substitution effect of an increase in income dominates the income effect. Household circumstances influence the probability of one's working overtime. In those multi-member households where the husband has higher level of education than the wife, the husband will more likely work overtime and women will be less likely to work overtime. The presence of very young children in households has a significant impact on the reporting of women working overtime. Women with preschool children were less likely to work overtime than women in households in which there were older children or households without children. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker, G.S. (1965). A Theory of the Allocation of Time. The Economic Journal, 75, 493-517.
 2. Bhattarai, K. (2017). Determinants of Wages and Labour Supply in the UK. Chinese Business Review, 16(3), 126-140. https://doi/org/10.17265/1537-1506/2017.03.001.
 3. Birch, E.R. (2005). Studies of the Labour Supply of Australian Women: What Have We Learned? The Economic Record, 81(252), 65-84. https://doi/org/10.1111/j.1475 4932.2005.00211.x.
 4. Bittman, M. 1999. Parenthood Without Penalty: Time Use and Public Policy in Australia and Finland. Feminist Economics, 5, 27-42. https://doi/org/10.1080/135457099337798.
 5. Borjas, J.G. (1980). The Relationship between Wages and Weekly Hours of Work: The Role of Division Bias. The Journal of Human Resources, 5(3), 409-423. https://doi/org/10.2307/145291.
 6. Butorova, Z. (2008). Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek. Bratislava: Institut pre verejné otazky.
 7. Carson, S., Krsinich, F., & Keel, S. (2018). Factor Factors Contributing to Time Spent on Paid and Unpaid Work: A Regression Analysis of Time Use Survey Data. Labour, Employment and Work in New Zealand. Retrieved from https://ojs.victoria.ac.nz/LEW/article/view/1044> (access: 22.05.2019).
 8. Employment rate (indicator). (2019). OECD, Retrieved from https://data.oecd.org/emp/employmen-t-rate.htm (access: 25.05.2019).
 9. European Semester Thematic Factsheet Women in the Labour Market. (2017). European Commi-sion, Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-fact-sheet_labour-force-participation-women_en_0.pdf (access: 25.05.2019).
 10. Gronau, R. (1977). Leisure, Home Production, and Work: The Theory of the Allocation of Time Revisited. Journal of Political Economy, 85, 1099-1124.
 11. Kawaguchi, A. (1994). Testing Neoclassical an Non-Neoclassical Models of Household Labour Supply. Applied Economics, 26(1), 9-19, https://doi/org/10.1080/00036849400000056.
 12. Kika, M., & Martinkovicova, M. (2015). Neplatena praca v slovenskych domacnostiach - vyskum, vysledky a suvislosti. Sociológia, 47(5), 474-503.
 13. Kuhn, P., & Lozano, F. (2006). The Expanding Workweek? Understanding Trends in Long Work Hours among U. S. Men, 1979-2004. Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor. Discussion Paper No. 1924.
 14. Labor Code of the Slovak Republic Act. No. 311/2001 CL.
 15. Lewin-Epstein, N., Stier, H., & Braun, M. (2006). The Division of Household Labor in Germany and Israel. Journal of Marriage and Family, 68(5), 1174-1164, https://doi/org/10.1111/j. 1741-3737.2006.00320.x.
 16. Medhikarimi, S., Norris, S. & Stalzer, C. (2015). Regression Analysis of The relationship between Income and Work Hours. Retrieved from https://www.smartech.gatech.edu/handle/1853/53299.
 17. Meester, E., Mulder, C.H., & Fortuijn, D.J. (2007). Time spent in paid work by women and men in urban and less urban context in the netherlands. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 98(5), 585-602, https://doi/org/10.1111/j.1467-9663.2007.00427.x
 18. OECD Factbook 2015-2016. Economic, Environmental and Social Statistics. (2016). Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2015-2016_factbook-2015-en (access: 05. 06. 2019).
 19. Reynolds, J. (2003). You Can't Always Get the Hours You Want: Mismatches between Actual and Preferred Work Hours in the U. S. Social Forces, 81(4), 1171-1199, https://doi/org/10.1353/ sof.2003.0069.
 20. Shelton, B.A., & John, D. (1996). The division of Household Labour. Annutal Review of Sociology, 22, 299-321, https://doi/org/10.1146/annurev.soc.22.1.299.
 21. Stefanik, M.(2018). Labour market in Slovakia 2019 +. Bratislava: Ekonomicky ustav SAV.
 22. Yunisvita, Y., Zainal Ridho, S.R., & Yulianita, A. (2017). Full-time Work Determinants in Rural Urban Fringe. International Journal of Economics and Financial, 7(4), 225-228.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31648/oej.4928
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu