BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniok Henryk (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach)
Tytuł
Powszechna edukacja w zakresie przedsiębiorczości osobistej
Common Education in Personal Entrepreneurship as a Key Factor in Personal and Business Success
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 42, s. 183-194, bibliogr. 7 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Narracja - perspektywa interdyscyplinarna
Słowa kluczowe
Edukacja przedsiębiorcza, Przedsiębiorczość, Edukacja młodzieży
Entrepreneurial education, Entrepreneurship, Youth education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest projekt przemodelowania dotychczasowego sposobu nauczania w szkołach ponadpodstawowych przedsiębiorczości w ogóle na przedsiębiorczość osobistą (zaradność życiową), która jest dopiero potem fundamentem każdej innej przedsiębiorczości (ekonomicznej, organizacyjnej, społecznej, politycznej itd.). PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem jest powszechnie dosyć niski poziom przedsiębiorczości osobistej uczniów i studentów, której nie uczą w szkołach ponadpodstawowych, a nawet na uniwersytetach. Takie osoby są potem mało zaradne w życiu, o czym świadczą przeprowadzone liczne ankiety, wywiady i obserwacje ich zachowań w życiu osobistym i zawodowym. PROCES WYWODU: Uczniowie i studenci nie potrafią rozwiązywać swoich licznych problemów w okresie ich gwałtownego rozwoju fizycznego i psychicznego. Obecne programy nauczania przedsiębiorczości tylko w małym stopniu są nastawione na taką wiedzę. Nie posiadają one większych wartości praktycznych odpowiednich do wieku tych młodych ludzi. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W artykule autor stara się udowodnić, że dotychczasowy proces kształcenia w Polsce kompetencji miękkich związanych z przedsiębiorczością osobistą jest mało atrakcyjny oraz mało efektywny i nieskuteczny w życiu. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Autor zarysował w artykule projekt reformy programowej zmierzającej do nauczania młodych ludzi przedsiębiorczości osobistej i zaradności życiowej. W ślad za tym powstaje atrakcyjny poradnikpodręcznik pomagający rozwiązywać wiele problemów osobistych tych młodych ludzi. Projekt ten może być przedmiotem dalszej dyskusji programowej.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the paper is to present a project in reconstructing contemporary education of entrepreneurship in high schools into education of personal entrepreneurship (resourcefulness) which is a key factor of any other entrepreneurship, e.g. economic, organizational, social, political etc. THE RESEARCH PROBLEMS AND METHODS: The problem concerns a quite low level of personal entrepreneurship of pupils and students which is taught neither in high schools nor universities. Such people are nor resourceful in further life which is proved by many surveys on their behaviours in personal and professional life. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Pupils and students are not able to solve many problems when they grow up. Contemporary educational programs in entrepreneurship do not deliver such skills. They are not practical and they are not suitable to the age of listeners. RESEARCH RESULTS: The analysis is focused on conclusions about the fact that contemporary education process in entrepreneurship is not sufficient and it is not enough to achieve success in common life. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The author described the project of education reconstruction leading to teaching young people personal entrepreneurship and resourcefulness more efficiently than today. As a result of such work there will be a manual for students which will help to solve most of their life problems. This project can be discussed in the future as an education program for young people.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieniok, H. (2016a). Zarządzanie biznesem i samym sobą. Warszawa: Difin.
  2. Bieniok, H. (2016b). Istota przedsiębiorczości osobistej w kontekście zarządzania samym sobą. W: M. Kosała, M. Urbaniec i A. Żur (red.), Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.
  3. Bieniok, H. (2016c). Przedsiębiorczość i innowacyjność źródłem sukcesu osobistego i firmy. Katowice: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego.
  4. Bieniok, H. (2017). Rola przedsiębiorczości osobistej oraz zarządzania samym sobą w kreowaniu sprawnego przywództwa. W: P. Cabała i M. Tyrańska (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Innowacje, projekty, procesy. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ".
  5. Emerson, R.W. (2015). Ralph Waldo Emerson. Cambridge: Harvard University Press.
  6. Gilbert, M. (2013). Churchill: The Power of Words. London.
  7. Kotarbiński, T. (1965). Traktat o dobrej robocie. Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174214
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu