BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dworak Janusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Wpływ ponowoczesności na proces edukacyjny w szkołach wyższych (Zastosowanie teorii ugruntowanej w badaniach nad edukacją)
The Impact of Postmodernity on the Educational Process in Universities (Application of Well established Theory in Research on Education)
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 42, s. 195-204, bibliogr. 20 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Narracja - perspektywa interdyscyplinarna
Słowa kluczowe
Edukacja młodzieży, Proces badawczy, Rozwój
Youth education, Research process, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem głównym pracy jest ukazanie koncepcji kształcenia w ponowoczesności, a dodatkowym zaprezentowanie sposobu wykorzystania elementów teorii ugruntowanej w badaniach społecznych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem i metody badawcze wiążą się z odpowiedzią na pytanie, jak dostosować kształcenie w szkołach wyższych do zmian cywilizacyjnych. Za pomocą ankiety i fokusów zbadano wiedzę respondentów na temat ponowoczesności, rozważania na jej temat stały się podstawą do generowania not teoretycznych. PROCES WYWODU: W pierwszej kolejności omówiono wyniki badań ankietowych i fokusów dotyczących ponowoczesności, a następnie, za pomocą teorii ugruntowanej, zostały przedstawione koncepcje dostosowania edukacji do nowych warunków. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki badań pozwoliły wyartykułować tezy związane z dostosowaniem programu studiów do współczesnych wymagań. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wnioski mają znaczenie praktyczne i mogą być podpowiedzią, jak dostosować kształcenie do turbulentnych przeobrażeń społecznych.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The main aim of the study is to present a concept referring to education in postmodernism. The additional aim is to present the method of applying elements of the grounded theory in social research. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem and methods are related to an answer to the following question: how to adjust education provided at universities to civilisational changes? Using a questionnaire survey and focus group interview, the respondents' knowledge has been examined in the field of postmodernism. The considerations on this subject have become a basis for theoretical notes. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: First, the results obtained from the questionnaire survey and focus group interviews referring to the postmodernism have been discussed. Then, with reference to the grounded theory, the concepts related to the adjustment of education to new conditions have been presented. RESEARCH RESULTS: The results have allowed the Author to articulate some theses related to the adjustment of study course curricula to current requirements. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Conclusions are of practical significance, and they can come as a recommendation how to adjust education to turbulent social transformations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bauman, Z. (1993). Ponowoczesne wzory osobowe. Studia Socjologiczne, 2(129).
 3. Bauman, Z. (2006). Płynna ponowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 4. Borkowski, R. (2003). Globalizacja, cywilizacja, ponowoczesność. W: R. Borkowski (red.), Globalopolis. Kosmiczna wioska - szanse i zagrożenia. Warszawa: Instytut Wydawniczy "PAX".
 5. Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Dworak, J. (2012). Czynniki tworzące kapitał społeczny. W: M. WyrzykowskaAntkiewicz (red), Zarządzanie dziś i jutro. Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 16. Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowa.
 7. Dworak, J. (2017). Zagrożenia mentalne (Uniwersytet jako miejsce kształtowania osobowości). W: L. Karczewski i H.L. Kretek (red.), Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, biznesu i zarządzania. Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
 8. Giddens, A. (2002). Ponowoczesność i tożsamość: "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej ponowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Horkheimer, M. i Adorno, Th. (1994). Dialektyka Oświecenia. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 10. Kaczmarczyk, S. (1995). Badania marketingowe, metody i techniki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 11. Kiepas, A. (1999). Etyka a ryzyko działań człowieka w środowisku. W: M. Dołęga i W. Czartoszewski (red.), Ochrona środowiska w filozofii i teologii. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
 12. Kołodko, G.W. (2008). Wędrujący świat. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 13. Kruchowska, E. (2010). Metoda wielostopniowa analizy interpretacji hermeneutycznej materiału empirycznego. W: M. StraśRomanowaka, B. Bartosz i M. Żurko (red.), Badania narracyjne w psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury Etyka.
 14. Maison, D. (2007). Jakościowe metody badań marketingowych. W: D. Maison i A. NogaBogomilski (red.), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 15. Marcuse, H. (1999). Człowiek jednowymiarowy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 16. Nowy Testament, Ewangelia Mateusza, rozdz. 25.
 17. Sen, A. (2000). Nierówności i dalsze rozważania. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak".
 18. Wątroba, W. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 19. Tomaszewski, T. (red.). (1982). Psychologia. Warszawa: PWN.
 20. www.slideshare.net/sabinacisek/analizadanychjakosciowych
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174215
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu