BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczubełek Grzegorz (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Tytuł
Competitiveness of the Polish Dairy Industry in the EU Market
Konkurencyjność polskiego przemysłu mleczarskiego na rynku UE
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2019, nr 14 (4), s. 383-395, tab., rys., bibliogr. s. 395
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Przemysł mleczarski
Competitiveness, Dairy industry
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E23, N50, Q13
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemiany strukturalne zachodzące w polskim przemyśle mleczarskim w dużej mierze są efektem procesów dostosowawczych do funkcjonowania w ramach jednolitego rynku Unii Europejskiej . Gruntowna modernizacja procesów produkcji mleka i jego przetwórstwa umożliwiła znaczną poprawę jakości produktów mleczarskich, która w połączeniu z przewagą kosztowo-cenową stała się ważnym czynnikiem konkurencyjności na unijnym rynku. Celem artykułu była ocena perspektyw dalszego wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu mleczarskiego na rynkach międzynarodowych. Przemysł mleczarski w Polsce skonfrontowano z wybranymi krajami UE pod względem jakości bazy surowcowej, wartości i struktury produkcji sprzedanej wyrobów mleczarskich, wydajności pracy oraz koncentracji produkcji. W wyniku badania udowodniono, że rozwój polskiego eksportu produktów mleczarskich będzie możliwy w wyniku intensyfikacji działań promocyjnych w taki sposób, aby konsumenci europejscy kojarzyli z Polską coraz większą liczbę tych wyrobów. (abstrakt oryginalny)

The structural transformations occurring in the Polish dairy industry, to a large extent, arise from the processes of its adaptation to the uniform EU market conditions. The thorough modernization of milk production and processing technologies has enabled the producers to achieve a considerable improvement of the quality of dairy products, which alongside the cost and price advantage of Polish dairy producers is an important contributor to the competitiveness in the EU market. The purpose of this study has been to make an assessment of the prospects for further growth in the competitiveness of the Polish dairy industry in international markets. The dairy industry in Poland was compared to selected EU countries with regards to the quality of raw material supplies, the worth and structure of the production of dairy products, labour efficiency, and production concentration. The study showed that any further growth in the export of Polish dairy products will require more intensive promotional campaigns, so that European consumers would be able to identify Poland with a greater array of dairy products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrarmärkte. (2017). Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
 2. Eurostat. (2018). Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (access 10.09.2018).
 3. Gołaś, Z. (2017). Determinants of milk production profitability of dairy farms in the EU member states. Problems of Agricultural Economics, 3(352), 19-40. https://doi.org/10.5604/00441600.1245843.
 4. Gornowicz, M. (2003). Polish dairy in the context of competitiveness on the uniform EU market. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 5. Ikeda, Y., & Souma, W. (2009). International comparison of labor productivity distribution for manufacturing and non-manufacturing firms. Progress of Theoretical Physics Supplement, 179, 93-102. https://doi.org/10.1143/PTPS.179.93.
 6. Irwin, D.A. (2002). Free Trade under Fire. Princeton University Press.
 7. Kowalska, A.S., Olszańska, A., & Nabiałek, P. (2020). Production and external trade of dairy products in Poland. Conference: International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 10-11 April 2019, Granada, Spain: Innovation Management and Education Excellence Through Vision 2020.
 8. Nowak, M.M. (2016). Resource base of the dairy industry in a regional frame. SERiA, XVIII.
 9. Rynek Mleka. Stan i Perspektywy. (2014-2018). No 47-56. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 10. Statistica, Retrieved from http://www.statsoft.pl/textbook/stfacan.html (access 30.09.2018).
 11. Szczepanek, I., & Tereszczuk, M. (2017). Confronting the Polish dairy industry with the international competition in the EU food market. Review of Socio-Economic Perspectives, 2(2).
 12. Wiater, J., Boruszko, D., Dąbrowski, W., Żyłka, R., & Antonowicz, S. (2019). Evaluation of sustainable development of dairy industry in Poland. Ekonomia i Środowisko, 2(69).
 13. Zuba-Ciszewska, M. (2019). Structural changes in the milk production sector and food security - the case of Poland. Annals PAAAE, 21(2), 318-327. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2069.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31648/oej.4933
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu