BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielan Artur (University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services), Sobieraj Marcin (University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services)
Tytuł
Issues Related to the Flow of Receivables and Liabilities versus Code of Ethics in Business in Shared Service Centres Exemplified with a Case Study
Problematyka przepływu należności i zobowiązań a etyka w biznesie w centrach usług wspólnych na przykładzie studium przypadków
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(2), s. 71-83, fig., tab. , bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Finanse, Zobowiązania finansowe, Należności
Finance, Financial liabilities, Receivables
Uwagi
Kody JEL: F30, F65, M41
streszcz., summ.
Abstrakt
Wzrost inwestycji w nowoczesny sektor usług wspólnych jest zauważalny na przestrzeni dekady. Artykuł przedstawia aktualną sytuację rynkową w województwie zachodniopomorskim w sektorze usług wspólnych. Pokazuje miasto Szczecin na tle innych lokalizacji w Polsce. Opisuje przepływ należności i zobowiązań oraz zachowania nieetyczne. Przedstawia typowe obszary działalności w nowoczesnym sektorze usług wspólnych i prezentuje przykłady relacji opartych na studium przypadku pomiędzy firmą macierzystą a spółką-córką. Przedstawione problemy mogą być podstawą do wdrożenia pewnych ulepszeń i udoskonalenia metod pomiaru kluczowych wskaźników wydajności w celu poprawy osiągniętych wyników(abstrakt oryginalny)

An increase in investments in the modern shared services sector has been noticeable for over a decade. The article presents the current market situation in the West Pomeranian Voivodeship in the shared services sector; it shows the city of Szczecin against other locations in Poland. It describes the flow of receivables and liabilities and non-ethical behaviour. It presents typical areas of activity in the modern shared services sector and presents examples of relationships based on a case study between a parent company and a daughter company. The presented problems may be the basis for the implementation of certain improvements in the methods of measuring key performance indicators in order to improve the achieved results.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  2. Blowfield, M., Murray, A. (2008). Corporate Responsibility: A Critical Introduction. New York: Oxford University Press.
  3. Bowen, H. (1953). Social responsibility of the businessman. New York: Harper and Row.
  4. DeMartino, G.F., McCloskey, D.N. (2016). Oxford Handbook of Professional Economic Ethics. Oxford: Oxford University Press.
  5. Duliniec, A. (2011). Finansowanie przedsiębiorstwa. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  6. Gasparski, W. (2017). Biznes, Etyka, Odpowiedzialność. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  7. Grzybowski, M. (2004). Firma odpowiedzialna społecznie. Filozofia przedsiębiorstwa XXI wieku. [In:] T. Kamiński, W. Pomykało (eds.), Społeczna odpowiedzialność współczesnego marketingu (pp. 34-47). Warsaw: Fundacja Innowacja.
  8. Håøy, G. Technology for meeting global challenges. Sustainability Strategy Kongsberg - 2018-2022. Retrieved from: www.kongsberg.com (29.08.2018).
  9. Iatridis, K. (2011). The Influence of Corporate Social Responsibility on Business Practice: The Case of International Certifiable Management Standards. Preston: University of Central Lancashire.
  10. Kotler, P., Lee, N. (2004). Corporate Social responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. New York: John Wiley & Sons.
  11. Littrell, M., Dickson, M. (1999). Social Responsibility in the Global Market, London: Sage.
  12. Margolis, J., Walsh, J. (2001). People and profits? The search for a link between a company's social and financial performance, New York: Erlbaum, Mahwah.
  13. Majchrzycka Guzowska, A. (2011). Finanse i prawo finansowe. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  14. Orlen.pl (2018). Odpowiedzialny biznes. Retrieved from: www.orlen.pl (24.08.2018).
  15. Pfaff, J. (2013). Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  16. Philips.com (2019). Substantibility. Retrieved from: www.phillips.com (19.02.2019).
  17. Podstawka, M. (red.) (2010). Finanse. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  18. Porada-Rochoń, M. (2011). Wiedza i świadomość na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie zachodniopomorskim - wyniki badań. [In:] Porada-Rochoń, M. (ed.), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współczesnych firm (pp. 11-24). Szczecin: Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina.
  19. Stachowiak-Kudła, M. (2014). Wartościowanie decyzji publicznych metodą konsultacji z interesariuszami. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego.
  20. Vestas.com. Corporate social responsibility. Retrieved from: www.vestas.com (23.08.2018).
  21. Voss, G. (2016). Kształtowanie norm etycznych a odpowiedzialność zawodowa. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
  22. Wells, J.T. (2006). Nadużycia w firmach, Vademecum, zapobieganie i wykrywanie. Warsaw: Lexis Nexis.
  23. Willmott, M. (2001). Citizen Brands: Putting Society at the Heart of Your Business. Chichester: John Wiley & Sons.
  24. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017. Retrieved from: www.g3.gazetaprawna.pl (06.07.2018).
  25. Żemigała, M. (2013). Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bibliometrycznych i opinii pracowników na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/2-07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu