BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Badurska Monika (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Orthorectification and geometric verification of high resolution TerraSAR-X images
Ortorektyfikacja i geometryczna weryfikacja wysokorozdzielczych obrazów radarowych TerraSAR-X
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2011, nr 5/3, s. 13-25, rys., tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Fotografia lotnicza, Przetwarzanie obrazu
Flight photos, Image processing
Abstrakt
TerraSAR-X jest niemieckim satelitą radarowym wyniesionym na orbitę w czerwcu 2007 roku. Satelita wyposażony jest w nowoczesny radar z syntetyzowaną aperturą (SAR), rejestrujący wysokorozdzielcze obrazy radarowe w paśmie X promieniowania mikrofalowego niezależnie od oświetlenia słonecznego i warunków atmosferycznych. W artykule przedstawiono wyniki korekcji geometrycznej wysokorozdzielczych obrazów radarowych TerraSAR-X. W badaniach wykorzystano zobrazowania zarejestrowane w trybie High Resolution SpotLight o rozdzielczości około 1 m, zarejestrowane w pojedynczej polaryzacji poziomej. Ortorektyfikację przeprowadzono na danych dostarczonych przez dystrybutora w formie zespolonej (SSC). Sprawdzono wyniki ortorektyfikacji przy wykorzystaniu różnej liczby punktów kontrolnych oraz przeanalizowano wpływ wykorzystanego w procesie ortorektyfikacji numerycznego modelu terenu. W przypadku obrazu dostarczonego przez dystrybutora w formie przetworzonej (EEC) zbadano jego dokładność geometryczną poprzez weryfikację współrzędnych fotopunktów pomierzonych na materiałach referencyjnych i obrazie TerraSAR-X. (abstrakt oryginalny)

TerraSAR-X is a German radar satellite, which was launched in June 2007. The satellite is equipped with a modern SAR system using the X band microwave radiation frequency and is capable of acquiring very high resolution SAR images independent of weather conditions and illumination. The paper presents the results of geometrical correction of high resolution TerraSAR-X images. The research was based on images acquired in HighResolution SpotLight mode in single polarisation HH with spatial resolution about 1 m. In orthorectification process the data supplied by the distributor in the SSC format was used. The results of orthorectification using various amount of ground control points was checked. The influence of the digital terrain model used in orthorectification process was also analysed. The last part of the work presents verification of geometric precision of geocoded product (EEC) generated by the distributor. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Huang G.M., Guo J.K., Lv J.G., Xiao Z., Zhao Z., Qiu C.P.: Algorithms and experiment on SAR image orthorectification based on polynomial rectification and height displacement correction. Proceedings of Geo-Imagery Bridging Continents, XXth ISPRS Congress, Istanbul 2004.
  2. Loew A., Mauser W.: Generation of geometrically and radiometrically terrain corrected SAR image products. Remote Sensing of Environment, vol. 106, 2007, pp. 337-349.
  3. Nonaka T., Ishizuka Y., Yamane N., Shibayama T., Takagishi S., Sasagawa T.: Evaluation of the geometric accuracy of TerraSAR-X. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. XXXVII, part B7, Commission VII, ISPRS Congress Beijing 2008, pp. 135-140.
  4. Roth A., Huber M., Kosmann D.: Geocoding of TerraSAR-X data. Proceedings of Geo-Imagery Bridging Continents, XXth ISPRS Congress, Istanbul 2004.
  5. Schmidt N., Weber M., Raggam J., Gutjahr K., Wimmer A.: TerraSAR-X value added image products. W: Stilla U. (Ed.), Mayer H., Rottensteiner F., Heipke C., Hinz S., PIA07 - Photogrammetric Image Analysis, The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. 36, part 3/W49A, 2007.
  6. Schwarz G., Espinoza Molina D., Breit H., Datcu M.: Adapting multilooking for joint radiometrical and geometrical SAR image enhancement. ESA - EUSC Conference, Frascati 2008.
  7. Small D., Schubert A., Rosich B., Meier E.: Geometric and radiometric correction of ESA SAR products. Proceedings of ENVISAT Symposium 2007, Montreux (Switzerland) 2007.
  8. TX-GS-DD-3302. TerraSAR-X. Ground Segment. Basic Product Specification Document. Issue 1.6. 18.03.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu