BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiąkała Paweł (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Kuras Przemysław (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Sukta Olga (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Analysis of dynamic strains of suspension bridge on the example of pedestrian footbridge
Analiza dynamicznych odkształceń mostu o konstrukcji wiszącej na przykładzie kładki dla pieszych
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2011, nr 5/3, s. 37-46, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Analiza dynamiczna, Budownictwo drogowo-mostowe, Pomiary
Dynamic analysis, Road-bridge construction, Measurement
Abstrakt
Artykuł omawia podstawowe zasady działania nowoczesnego naziemnego radaru interferometrycznego, wchodzącego w skład systemu IBIS-S, oraz możliwości zastosowania go w pomiarach konstrukcji. System ten zapewnia wysoką dokładność, ciągłą rejestrację oraz jednoczesną obserwację wielu punktów, dzięki czemu znajduje zastosowanie do badania dynamiki obiektów. Artykuł prezentuje i omawia wyniki pomiarów drgań pionowych i skrętnych przeprowadzonych na kładce dla pieszych o konstrukcji wiszącej. Wykonane badania potwierdziły dokładność i przydatność naziemnego radaru interferometrycznego do pomiarów drgań. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the basic principles of operation of modern ground-based radar interferometer, constituting a part of the IBIS-S system, as well as its abilities to be applied in the surveys of the structure. This system assures high accuracy, continuous recording, and the simultaneous observation of numerous points, and therefore it is applicable to study the dynamics of objects. The article presents and discusses the results of measurements of vertical and torsional vibrations carried out on the pedestrian suspension footbridge. The conducted research confirms the accuracy and usefulness of the ground-based radar interferometer for measuring vibrations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. IBIS-S CONTROLLER Software - User manual. IDS S.p.A., Pisa 2007.
  2. Kuras P., Owerko T., Strach M.: Application of interferometric radar to examination of engineering objects vibration. Reports on Geodesy, no. 2 (89), 2009, pp. 209-216.
  3. Michałowski T.: Analiza aerodynamiczna sztywności przestrzennej lekkich stalowych kładek dla pieszych (Aerodynamical analysis of the spatial stiffness of light steel footbridges). Politechnika Krakowska, Krakow 2002 (Ph.D. Thesis).
  4. Michałowski T.: Małopolskie kładki linowe (Cable footbridges in Lesser Poland). Czasopismo Techniczne, 98-101, 2003, pp. 25-30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu