BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudrys Jacek (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Krzyżek Robert (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Analysis of coordinates time series obtained using the NAWGEO service of the ASG-EUPOS system
Analiza szeregów czasowych współrzędnych uzyskanych z wykorzystaniem serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOS
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2011, nr 5/4, s. 39-46, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Analiza szeregów czasowych, Pomiary, Systemy nawigacyjne, Global Position System (GPS)
Time-series analysis, Measurement, Navigation systems, Global Position System (GPS)
Abstrakt
Serwis NAWGEO jest w praktyce najczęściej wykorzystywanym przez geodetów serwisem systemu ASG-EUPOS. Deklarowane na stronach internetowych ASG-EUPOS dokładności wyznaczenia współrzędnych za pomocą serwisu NAWGEO wynoszą 3 cm w poziomie i 5 cm w pionie. W pracy, na podstawie przeprowadzonych testów pomiarowych wykonanych w warunkach optymalnych, autorzy weryfikują możliwości wyznaczenia współrzędnych punktów z podaną dokładnością w zależności od sposobu wykonania pomiaru oraz rodzaju wykorzystywanych poprawek. Przedstawione wyniki potwierdzają możliwość uzyskania wysokich dokładności wyznaczanych współrzędnych przy zachowaniu optymalnych warunków pomiaru. W przypadku niekorzystnych warunków pomiarowych osiągana dokładność (powtarzalność) wyznaczenia współrzędnych jest znacznie gorsza. (abstrakt oryginalny)

The NAWGEO service of the ASG-EUPOS system is practically the most often used by geodesists. The accuracies of determining coordinates using the NAWGEO service as declared on ASG-EUPOS internet pages are 3 cm horizontally and 5 cm vertically. In this work, on the basis of conducted measuring tests executed in optimal conditions, the authors verify the capabilities for determining point coordinates with a given accuracy depending on the method of measurement and the type of corrections used. The presented results confirm the capability for obtaining high accuracies of determined coordinates in case of optimal measuring conditions. In the case of unfavorable measuring conditions, the achieved accuracy (repeatability) of determining coordinates is significantly worse. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ASG-EUPOS system, [on-line:] http://www.asgeupos.pl/.
  2. Trimble® SPSx51 Modular GPS Receivers User Guide, Trimble, Version 3.70, Revision A, August 2008.
  3. Oruba A., Leończyk M., Ryczywolski M., Wajda S.: ASG-EUPOS po roku. Geodeta - Magazyn Geoinformacyjny, nr 4 (167), 2009, pp. 10-14.
  4. Ryczywolski M., Oruba A., Wajda S. Coordinate stability monitoring module working within ASG-EUPOS reference station network. EUREF 2010 International Symposium, 2-5.06.2010, GUGiK, Gavle (Sweden) 2010.
  5. Graszka W., Leończyk M., Oruba A.: Implementation of ASG-EUPOS within national control network. EUREF 2009 International Symposium, 26-30.05.2009, GUGiK, Florence (Italy) 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu