BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ruchel Jan (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Adamczyk Tomasz (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Application MS Access for surveying computations
Zastosowanie programu Access w obliczeniach geodezyjnych
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2011, nr 5/4, s. 85-97, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Geodezja, Programy komputerowe, Aplikacje internetowe, Zarządzanie bazami danych
Geodesy, Computer programs, Internet application, Databases management
Abstrakt
W pracy pokazano sposób tworzenia aplikacji uzupełniającej bazę danych geodezyjnych, której zadaniem jest prowadzenie różnorodnych obliczeń geodezyjnych. Aplikacja korzysta w trakcie obliczeń z danych zawartych w bazie, w szczególności ze współrzędnych punktów. Obliczenia mogą być wykonywane również dla dowolnych współrzędnych wprowadzanych do odpowiednich formularzy. Pokazano sposób działania aplikacji opartej na systemie zarządzania bazą danych programu Access, która pozwoli na zaspokojenie indywidualnych potrzeb w zakresie obliczeń, kontroli i prezentacji wyników. Uzyskane w wyniku obliczeń współrzędne mogą być automatycznie aktualizowane w bazie danych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a method of building a complementary computer application for the Surveying Database program, capable of executing various surveying computations. The application uses for the computations data stored in the Database, especially the points' coordinates. The computations can be also executed for any coordinates entered manually into proper forms of the application. The method presented application the database management system of MS Access, which allows to fulfill individual needs in computations, control and display of the results. The coordinates gained in the computations can be automatically added to the Database resources. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bluttman K., Freeze W.: Access. Analiza danych. Receptury. Helion, Gliwice 2008.
  2. Czaja J.: Modele statystyczne w informacji o terenie. Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
  3. McFedries P.: Access 2007 PL. Formuły, raporty, kwerendy. Helion, Gliwice 2009.
  4. Hausbrandt S.: Rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne. Tom 1-2. PPWK, Warszawa 1971.
  5. Jasińska E., Ruchel J.: Using a Spreadsheet for Surveying Computations. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 4, no. 4, pp. 77-87.
  6. Tor A.: Access 2003. Tworzenie aplikacji. Studio Komputerowe Tortech, Warszawa 2008.
  7. Tor A.: Access 2003. Visual Basic. Studio Komputerowe Tortech, Warszawa 2009.
  8. Willet E.C., Cummings S.: ABC Visual Basic dla aplikacji w Office XP. Helion, Gliwice 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu