BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skroban Katarzyna (Politechnika Warszawska), Skierniewska Marta (Politechnika Warszawska)
Tytuł
E-wykluczenia osób starszych z aktywnego życia zawodowego
E-exclusions of elderly people from active working life
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 361-377, tab., wykr., biblior. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Ludzie starsi, Wykluczenie społeczne, Przemysł 4.0, Aktywność zawodowa osób starszych
Computer system, Elderly people, Social exclusion, Industry 4.0, Working activity of the elderly
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) stał się oczywistą przyczyną odpowiednich kolejnych rewolucji: Przemysłu 3.0 i Przemysłu 4.0. Przemysł 4.0 wymusza pełną integrację człowieka z systemem informatycznym i technologiami informatycznymi. Znaczna część społeczeństwa, ze względu na szybki postęp technologiczny, może być wykluczona zarówno z życia zawodowego, jak i społecznego. W artykule został omówiony wpływ technologii informatycznych na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W celu pokazania wpływu zmian technologicznych na człowieka zostały omówione zmiany zachodzące w zawodzie lekarza. Zostały pokazane wykluczenia osób starszych wykonujących ten zawód z aktywnego życia zawodowego spowodowanego zmianami technologicznymi. (abstrakt oryginalny)

The development of Information and Communications Technologies (ICT) has become an obvious cause of the respective following revolutions: Industry 3.0 and Industry 4.0. Industry 4.0 enforces full human integration with the IT system and information technologies. A significant part of the society, due to the rapid technological progress, can be excluded from both working and social life. The paper discusses the impact of Information Technologies on the functioning of enterprises. In order to show the impact of technological changes on a human being, changes in one profession, namely a doctor, have been discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu, red. D. Batorski, M. Zając, 2010, www.dojrzaloscwsieci.pl.
 2. Internauci 2015, Raport CBOS nr 90/2015, Warszawa 2015.
 3. Sacha K., Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 4. Skroban K., Technologie informatyczne a informatyzacja w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2018, zeszyt 50, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 5. ec.europa.eu/epale/pl/blog/starzenie-sie-spoleczenstw-problem-demograficzny-czy--wyzwanie-wspolczesnosci (data odczytu: 14.11.2018).
 6. gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/68035,dlaczego-starsze-osoby-boja-sie-nowych--technologii.html (data odczytu: 14.11.2018).
 7. przemysl-40.pl/index.php/2017/03/22/czym-jest-przemysl-4-0 (data odczytu: 17.11.2018).
 8. sjp.pwn.pl/slowniki/media%20społecznościowe.html (data odczytu: 17.11.2018).
 9. Społeczeństwo informacyjne w 2018 roku, www.stat.gov.pl (data odczytu: 17.11.2018).
 10. www.computerworld.pl/news/Juz-w-2018-roku-utoniemy-w-Internecie-Rzeczy,394851.html (data odczytu: 17.11.2018).
 11. www.i-slownik.pl/5923,wykluczenie-cyfrowe-e-wykluczenie-podzial-cyfrowy (data odczytu: 25.05.2018).
 12. www.pizs.pl/files/723397080/file/10_ludzie_starsi.pdf (data odczytu: 14.11.2018).
 13. www.rynekaptek.pl/komunikaty-urzedowe/dziennik-ustaw-opublikowano-ustawe-o--e-recepcie,25461.html (data odczytu: 17.11.2018).
 14. www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/133/plik/ot-637_internet.pdf (data odczytu: 14.11.2018).
 15. www.slideshare.net/qwertyra/charakterystyka-informatycznych-systemw-komputero-wych (data odczytu: 25.05.2018).
 16. www.stat.gov.pl, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r., GUS (data odczytu: 14.11.2018).
 17. www.umwd.dolnyslask.pl/uploads/media/Spoleczne_role_osob_starszych_-_artykul_01.pdf (data odczytu: 14.11.2018).
 18. www.zus.pl/ezla (data odczytu: 17.11.2018).
 19. Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach w 2017 roku, www.stat.gov.pl (data odczytu: 17.11.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu