BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaszuba Malina (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities)
Tytuł
The Militarization of Russian Foreign and Security Policy and its Possible Impact on International Security
Militaryzacja rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i jej możliwe skutki dla bezpieczeństwa globalnego
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2019, nr 2, s. 66-83, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Polityka zagraniczna, Polityka bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Konflikty zbrojne
Foreign policy, Security policy, International security, Armed conflicts
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Transformacja rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oparta na coraz odważniejszym korzystaniu z potencjału militarnego jest faktem. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Rosja przeszła od artykułowania swoich interesów do ich egzekwowania przez zastosowanie siły militarnej. Niniejszy artykuł został skoncentrowany wokół analizy tego procesu oraz określenia jego potencjalnych konsekwencji dla światowego bezpieczeństwa. Wnioski, które sformułowała autorka w oparciu o przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że siły zbrojne są i będą ważnym instrumentem rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, co nie oznacza jednak, że Federacja Rosyjska będzie dążyła do konfliktu zbrojnego stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym.(abstrakt oryginalny)

The transformation of the Russian foreign and security policy based on a more courageous use of military potential is a fact. Over the past several years, Russia has moved from articulating its interests to their enforcement with the use of military force. This article focuses on analyzing this process and identifying its potential consequences for global security. The conclusions drawn by the author, based on the conducted research, allow to mean, however, that the Russian Federation will strive for an armed conflict posing a threat to international security. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieleń Stanisław. 2010 "Polityka bezpieczeństwa państw". Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych O.L. PAN 5: 65-93.
 2. Blank Stephen J. 2015."Imperial Ambitions: Russia's Military Buildup". World Affairs May/June.Inhttp://www.worldaffairsjournal.org/article/imperial-ambitionsrussia%E2%80%99s-military-buildup.
 3. Forss Stefan, Holopainen Pekka. 2015. Breaking the Nordic Defense Deadlock, The United States Army War College.In https://ssi.armywarcollege.edu/pubs/display.cfm ?pubID=1253.
 4. Giles Keir, Monaghan Andrew. 2014. European Missile Defense and Russia, Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press. Inhttps://ssi.army warcollege.edu/pdffiles/PUB1219.pdf.
 5. Goure Daniel. 2013. The Measure of a Superpower: A Two Major Regional Contingency Military for the 21st Century, The Heritage Foundation Special Report Nr. 128 January 12. In http://thf_media.s3.amazonaws.com/2013/pdf/SR128.pdf.
 6. Grigas Agnia 2016. Beyond Crimea: The New Russian Empire. New Haven, London: Yale University Press.
 7. Herpen Van Marcel H. 2015. Putin's War: The Rise of Russia's New Imperializm, Edition 2, Rowman&Littlefield 2015, ebook; Polish ed.: "Wojny Putina", Warszawa: Prószyński i S-ka 2014.
 8. Kaszuba Malina. 2017. W uścisku Moskwy: obszar poradziecki [In Moscow's Embrace: The Post-Soviet Area]. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
 9. Kozhanov Nikolay. 2015."What's at stake for Russia in Syria?". BBC News 21 September. Inhttp://www.bbc.com/news/world-middle-east-34290965.
 10. Lo Bobo. 2002. Russian Foreign Policy in the Post-Soviet Era. Reality, Illusion and Mythmaking. New York: Palgrave Macmillan.
 11. Morgenthau Hans. 1973. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 5th Edition. New York: Alfred A. Knopf .
 12. "Putin 'privately threatened to invade Poland, Romania and the Baltic states". 2014. The Telegraph 18 September. In http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ russia/11106195/Putin-privatelythreatened-to-invade-Poland-Romania-and-the-Balticstates.html.
 13. Renz Bettina. 2016. "Russian Military Power. Why Russia is Reviving Its Conventional Military Power". Parameters 46(2), 24.
 14. Russia Military Power. Building a Military to Support Great Power Aspirations. 2017. Defense Intelligence Agency. In http://www.dia.mil/Portals/27/Documents/News/Military%20 Power%20Publications/Russia%20Military%20Power%20Report%202017.pdf.
 15. Schoen Douglas E. 2016. Putin's Master Plan: To Destroy Europe, Divide NATO, and Restore Russian Power and Global Influence, Encounter Books. New York: ebook.
 16. Sharkov Damien. 2015."Russia Engaging in 'Hybrid War' With Europe, Says Former NATO Chief". Newsweek 15 June. In https://www.newsweek.com/2015/04/24/former-natochief-says-europe-hybrid-war-putin-322293.html.
 17. Soldatov Andrei, Borogan Irina. 2010. The New Nobility. The restoration of Russia's Security State and the Enduring Legacy of the KGB.New York: PublicAffairs, epub.
 18. Stańczyk Jerzy. 1996. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa [Contemporary Understanding of Security. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 19. "Syria conflict: US presses Russia on military build-up". 2015. BBC News 16 September.In http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34263955.
 20. Trenin Dmitri. 2016. Should We Fear Russia, John Wiley & Sons. ebook, epub.
 21. Trenin Dmitri. 2016. "The Revival of the Russian Military: How Moscow Reloaded". Foreign Affairs 95(3): 23-29.
 22. Visit to the Armed Forces Central Command Centre. 2013. In http://en.kremlin.ru/ events/president/news/18269.
 23. Weir Fred. 2012. "Fearing West, Putin pledges biggest military buildup since cold war". The Christian Science Monitor 10 February. In https://www.csmonitor.com/World/ Europe/2012/0220/Fearing-West-Putin-pledges-biggest-military-buildup-since-cold-war.
 24. ВыступлениеМинистраобороныРоссийскойФедерациигенералаармииСергеяШойгунара сширенномзаседанииКоллегииМинобороныРоссии (22 декабря 2016 г.) http://function.mil.ru/files/morf/2016-12-22_MoD_board_extended_session_RUS.pdf [Vystuplenije Ministra Oborony Rossijskoj Federatsii generala armii Sergeja Shojgu na racshirennom zasedanii Kollegi Minoborony Rossi (22 dekabrja 2016 g.) http://function.mil.ru/files/morf/2016-12-22_MoD_board_extended_session_RUS.pdf.
 25. Договор о коллективной безопасностиот 15 мая 1992 года, http://www.odkbcsto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126 [Dogovor o kollektivnoj bezopasnosti ot 15 maja 1992 goda, http://www.odkb-csto.org/documents/ detail.php?ELEMENT_ID=126].
 26. Обращение Президента Российской Федерации Владимир Путинвыступилв Кремле перед депутатами Государственной Думы, членами СоветаФедерации, руководителями регионов России и представителями гражданского общества, 18.03.2014, http://kremlin.ru/events/president/news/20603 [Obrashchenije Prezidenta Rossijkosj Federatsii Vladimir Putin vystupil v Kremle pered deputatami Gosudarstvennoj Dumy, chlenami Soveta Federatsii, rukovoditeljami regionov Rossi I predstaviteljami grazhdanskogo obshchestva, 18.03.2014, http://kremlin.ru/events/ president/news/20603].
 27. Павлов Д.А., Бельский А.Н., Клименко О.В. 2015. Актуальные вопросы обеспечения военной безопасности Российской Федерации, "Военная Мысль" nr 1/2015 [Pavlov D.A., Bel'skij A.N., Klimenko O.V. 2015. Aktual'nyje voprosy obespechenija voennoj bezopasnosti Rossijskoj Federatsii, "VoennajaMysl'" nr 1/2015].
 28. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», «Российская газета» 31.12.2015, https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html (16.09.2017)" [Ukaz Prezidenta Rossijkoj Federatsiiot 31 dekabrja 2015 goda N 683 "O strategii natsional'noj bezopasnosti Rossijskoj Federatsii". Rossiyskaya gazeta 31.12.2015, https://rg.ru/2015/ 12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu