BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmigerska-Belczak Iwona
Tytuł
30 years of integration in the Baltic Sea Region: security against the background of the current geopolitical situation
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 2, s. 49-65, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Współpraca, Rozwój zrównoważony
Security, Cooperation, Sustainable development
Uwagi
Klasyfikacja JEL : F1, F3
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Region Morza Bałtyckiego
Baltic Sea Region
Abstrakt
The aim of the article is to attempt to assess the results achieved in the economic and political field from the perspective of past cooperation as well as to see whether the directions and forms of this cooperation remain adequate to the challenges expected to be faced in the near future. In the current situation, the process of sustainable development implemented, among others, through the introduction of the concept of circular economy seems to be a solution guaranteeing security in all areas as well as further development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahlgren J., Circular Baltic 2030 - Circular Economy in the Baltic Sea Region and Beyond, Global Utmaning for Interreg Baltic Sea Region Programme and BSSSC, Stockholm 2019.
 2. Colagrossi M., Is globalization doomed? Economist Michael O'Sullivan believes so, https://bigthink.com/politics-current-a#airs/globalization-dead [retrieved: 03.07.2019].
 3. Carlsen P. (Ed.), 2018 Political State of the Region Report. Flexible Europe - what does it mean to the Baltic Sea Region?, Baltic Development Forum, Copenhagen 2018.
 4. Ciekanowski Z., Nowicka J., Wyrębek H., Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2015, https://repozytorium.uph.edu. pl/bitstream/handle/11331/1204/Bezpieczenstwo_panstwa_w_obliczu_wspolczesnych_zagrozen.pdf?sequence=1 [retrieved: 15.06.2019}.
 5. Czaputowicz J., Cretu C., Better together: 10 years of the EU Strategy for the Baltic Sea Region, Polish Ministry of Foreign A#airs, Warszawa 2019.
 6. Czerniak A., Wiejski P. (Eds.), No time to waste. Unlocking the circular potential of the Baltic Sea Region, Pomorskie Voivodship, Gdańsk 2019.
 7. Dośpiał-Borysiak K., Polityka Finlandii i Szwecji w regionie Morza Bałtyckiego, Wydawnictwo A. Marszałek, Łódź-Toruń 2006.
 8. Geissdoerfer M., Savaget P., Bocken N. M. P., Hultink E. J., The Circular Economy-A new sustainability paradigm?, https://www.researchgate.net/publication/311776801_e_Circular_Economy_-_A_new_sustainability_pardigm [retrieved: 15.06.2019].
 9. Grzela J., Bałtyk jako spoiwo kontaktów krajów nordyckich i bałtyckich [in:] Gdańskie Studia Międzynarodowe, No. 1-2/2015, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2015.
 10. Haliżak E., Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, [in:] D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (Eds.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997.
 11. Kirk L., New Nordic trend: shifting towards a plant-based diet, https://euobserver. com/nordic/142318? Qclid=IwAR1VBHTKUzJHTA3tHgMrWIvt7J-KfrP6cuPSnaAP3-OonN5sy4v-2zhyLdU [retrieved: 15.06.2019].
 12. Osiński J. (Ed.), Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 13. Skilling D., The Baltic Sea Region Economies: Progress & Priorities - A 20 Years Perspective, Baltic Development Forum, Copenhagen 2018.
 14. Szukalski S., Gospodarka USA wobec UE i krajów BRIC [in:] Stany Zjednoczone: obrona hegemonii w XXI wieku, K. A. Kłosiński (Ed.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
 15. Śmigerska-Belczak I., Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego, Wydawnictwo MADO, Toruń 2014.
 16. Zbytniewska K., Krzyczkowski M., Circular economy, czyli ekonomia zrównoważonego rozwoju, https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/circular-economy-czyli-ekonomia-zrownowazonego-rozwoju/ [retrieved: 15.06.2019].
 17. 10th Annual Forum of the EUSBSR, https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591075-reuse-reduce-rethink-10th-annual-forum-of-eusbsr-focusedon-circular-economy [retrieved: 15.06.2019].
 18. EU Defence cooperation has expanded, https://eeas.europa.eu/topics/common-foreignsecurity-policy-cfsp/64664/eu-defence-cooperation-has-expanded-never-mogherinisays-eda%E2%80%99 s-15th-anniversary_en [retrieved: 15.06.2019].
 19. EUSBSR in a nutshell, https://www.balticsea-region-strategy.eu/about/about [retrieved: 15.06.2019].
 20. Europejska Strategia Bezpieczeństwa, https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/europejska_polityka_bezpieczenstwa_i_obrony_esdp/ europejska_strategia_bezpieczenstwa/ [retrieved: 15.06.2019].
 21. New Strategic Agenda: EU to lead the response to global challenges https://eeas.europa. eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp/64480/new-strategic-agenda-eulead-response-global-challenges_en [retrieved: 15.06.2019].
 22. PESCO: 23 państwa członkowskie podpisują notyfikację w sprawie stałej wspólpracy strukturalnej w zakresie obrony, https://www.consilium.europa.eu/pl/press/pressreleases/2017/11/13/defence-cooperation-23-member-states-sign-joint-noticationon-pesco/ [retrieved: 15.06.2019].
 23. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, https://www.bbn.gov. pl/

 24. Reuse, reduce, rethink - 10th Annual Forum of EUSBSR focused on circular economy, https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/news/591075-reuse-reducerethink-10th-annual-forum-of-eusbsr-focused-on-circular-economy [retrieved: 15.06.2019].
 25. National Security Strategy of the United States of America, https://www.whitehouse. gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf [retrieved: 15.06.2019].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/KKESSiP.2019.2.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu