BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podhorodecka Katarzyna (Uniwersytet Warszawski), Bąk-Filipek Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wyniki finansowe przedsiębiorstwa Orbis S. A. a zmiany w ruchu turystycznym w Polsce w latach 2000-2017
Financial results of Orbis S. A. and changes in the incoming tourist traffic to Poland in 2000-2017
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 2, s. 93-106, wykr., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Turystyka, Wynik finansowy, Przedsiębiorstwo turystyczne, Ruch turystyczny
Hotel industry, Tourism, Financial performance, Tourist enterprises, Tourist movement
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L83
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Orbis S. A.
Orbis S. A.
Abstrakt
Spółka Orbis S. A. w ostatnich latach dokonała znaczącej ekspansji na rynku hotelarskim w Polsce i w Europie. Nie tylko umocniła swoją pozycję na rynku, ale także zdobyła wielu zagranicznych klientów. Celem niniejszego artykułu było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje zależność pomiędzy wynikami finansowymi przedsiębiorstwa Orbis S. A. a zmianami w przyjazdowym ruchu turystycznym do Polski? Szczegółowym celem artykułu było sprawdzenie, czy dynamika zmian w ruchu turystycznym przekładała się na zysk z akcji tej spółki oraz ustalenie, w jakim horyzoncie czasowym może być rejestrowana ta zależność. Przyjęto hipotezę, iż istnieje silna zależność między zyskami rejestrowanymi na jedną akcję spółki Orbis S. A. a dynamiką zmian w ruchu turystycznym oraz że zależność ta jest już zauważana w kolejnym kwartale danego roku.(abstrakt oryginalny)

In recent years the Orbis S. A. company has made a significant expansion in the hotel market in Poland and in Europe. Not only has it strengthened its position in the market, but it has also gained many foreign clients. The purpose of this article was to find an answer to the question if there is a relationship between the financial results of Orbis S. A. and changes in the incoming tourist trafic to Poland. The detailed purpose of the article was to check whether the dynamics of changes in tourist movement influence the profits from the shares of the Orbis S. A. company and what is the time horizon of this relation. The hypothesis was that there is a strong relationship between the profits recorded per 1 share of Orbis S. A. and the dynamics of changes in tourist movement. It was assumed that the relationship should be recorded in the next quarter of a given year.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza strategiczna Orbis S. A., 2005, www.orbis.pl.
 2. Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2017 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2018.
 3. Grabińska A., Proces prywatyzacji przedsiębiorstwa turystycznego na przykładzie Orbis S. A. w aspekcie funkcjonującego rynku kapitałowego, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2007, 1 (10).
 4. Marketbeat - Raport o rynku nieruchomości w Polsce, Cushman & Wakefield Polska, Wiosna 2011, www.cwinvestment.pl/pl/raporty/marketbeat.
 5. Nawrocka E., Jaremen D. E., Model biznesu organizacji. Studium Grupy Hotelowej Orbis, "E-mentor" 2018, nr 1 (73), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/73/id/1338.
 6. Norcliffe G. B., Statystyka dla geografów, PWN, Warszawa 1986.
 7. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 8. Piraszewska K., Badanie i ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa dla potrzeb banku na przykładzie spółki Orbis S. A., praca licencjacka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 9. Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007-2011, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2013.
 10. Raport roczny spółki Orbis S. A., za lata 2017-2018, Orbis S. A.
 11. Rynek Hotelarski w Polsce 2011, Raport (wydanie specjalne) "Świat Hoteli" i horecanet.pl - www.horecanet.pl/Nasze-media/Raport-Rynek-Hotelarski-w-Polsce-2009/01-2011. aspx (20.03.2012).
 12. Statut spółki Orbis S. A., www.orbis.pl (15.05.2005).
 13. Turystyka w 2017 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018 oraz poprzednie edycje.
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (DzU 1997 nr 133, poz. 884 z późn. zm.).
 15. www.orbis.pl (15.03.2019).
 16. www.horecabc.pl/orbis-zainwestuje-ponad-40-mln-zl-w-szczecinie (15.03.2019).
 17. www.cwinvestment.pl/pl/raporty/marketbeat.
 18. www.pasazer.com/news/34383/orbis,z,coraz,lepszymi,wynikami.html (15.03.2019).
 19. www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=ORBIS (10.12.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/KKESSiP.2019.2.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu