BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawa Szymon (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Faktoring na tle innych form finansowania przedsiębiorstw
Factoring against the background of other forms of enterprise financing
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 2, s. 107-126, rys., tab., wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Kredyt bankowy, Faktoring, Instrumenty finansowe, Ryzyko kredytowe, Finansowanie przedsiębiorstwa
Bank credit, Factoring, Financial instruments, Credit risk, Financing enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G21, G24, G32
streszcz., summ.
Abstrakt
Podmioty gospodarcze prowadząc działalność, wykorzystują szerokie spectrum rozwiązań opartych na faktoringu. W przypadku procesu sprzedaży instrument dyskonta gwarantuje otrzymanie zapłaty już po potwierdzeniu istnienia wierzytelności, tym samym pozwala na uzyskanie środków przed terminem wymagalności wskazanym na fakturze. W artykule przedstawiono zewnętrzne źródła finansowania działalności, porównując podstawowy produkt bankowy w postaci kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do rozwiązań faktoringowych opartych na mechanizmach cesji i subrogacji w finansowaniu przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Enterprises conducting business use a wide range of solutions based on factoring. The discounting instruments guarantee payment after confirming the existence of a receivable, thus allow for obtaining the funds before the due date indicated on a given invoice. The article presents external sources of financing by comparing the basic banking products in the form of a current account overdraft to the factoring solutions based on the assignment of rights and the subrogation mechanism in financing businesses.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, red. K. Kreczmańska- -Gigol, Difin, Warszawa 2010.
 2. Bielawska A., Faktoring międzynarodowy małych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 540.
 3. Bielawska A., Eksport mikro i małych przedsiębiorstw szansą polskiej gospodarki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2013, nr 752.
 4. Bothra N., Guide to Factoring: A Comprehensive Guide to Factoring and Assignment of Receivables, Academy of Financial Services, Kalkuta 2015.
 5. Callender J., Factoring Fundamentals, How You Can Make a Large Returns in a Small Receivables, Dash Point Publishing, Wirginia, USA, 2010.
 6. Callender J., Factoring: Sell Your Invoices Today, Get Cash Tomorrow: How to Get Unlimited Funds without a Loan, Dash Point Publishing, Wirgina, USA, 2012.
 7. Chakraborty Partho H., Sonmale A., Factoring. A Powerful Tool in the World of Finance, Notionpress, 2015.
 8. Cicirko T., Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 9. Frąckiewicz K., Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki, Wyd. Promotor, Warszawa 2008.
 10. Gostomski E., Bednarz J., Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 11. Grzywacz J., Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 12. Jonas E., Faktoring jako jedna z metod finansowania przedsiębiorstw na polskim rynku finansowym, Wyd. Promotor, Warszawa 2008.
 13. Klapper L., The Role of Factoring for Financing Small and Medium Enterprises, World Bank Policy Research Working Paper 3593, World Bank, 2005.
 14. Kreczmańska-Gigol K., Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi, Difin, Warszawa 2013.
 15. Marciniak-Najder D., Rozliczenia międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 16. Marzec J., Pawłowska M., Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym - badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw, "Materiały i Studia" 2011, nr 261, Narodowy Bank Polski.
 17. Pawłowska M., Konkurencja w sektorze bankowym: teoria i wyniki empiryczne, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014.
 18. Pawłowska M., Rentowność banków w Polsce w okresie globalnego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużenia w strefie euro, "Bezpieczny Bank" 2017, 2 (67).
 19. Pawłowska M., Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych, "Bank i Kredyt" 2012, 43, 6.
 20. Podedworna-Tarnowska D., Faktoring w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 21. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2017 r., Raport Narodowego Banku Polskiego, Warszawa 2018.
 22. Salaberrios J., The Effects of Using Invoice Factoring to Fund a Small Business, Walden University, USA, 2016.
 23. Zaleska M., Bankowość, C. H. Beck, Warszawa 2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/KKESSiP.2019.2.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu