BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolczyński Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
New European space strategy in the light of modern challenges for ensuring the most efficient exploration and use of outer space
Nowa europejska strategia kosmiczna w dobie współczesnych wyzwań w celu zapewnienia najefektywniejszej eksploracji i używania przestrzeni kosmicznej
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2018, t. 108, s. 65-82, bibliogr. 47 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Polityka kosmiczna, Regulacje prawne, Przestrzeń kosmiczna, Prawo, Prawodawstwo
Space policy, Legal regulations, Cosmic space, Law, Legislation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Geopolityczna scena aktywności kosmicznych podlega znaczącym zmianom wraz ze wzrostem liczby podmiotów zaangażowanych w coraz to bardziej rewolucyjne przedsięwzięcia w przestrzeni kosmicznej. Ta sytuacja musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w przyszłej europejskiej strategii kosmicznej, aby zagwarantować Europie utrzymanie miejsca wśród światowych potęg kosmicznych. Artykuł ten analizuje obecną europejską politykę kosmiczną i konfrontuje ją ze współczesnymi wyzwaniami w sektorze kosmicznym. Celem artykułu jest zaproponowanie koniecznych zmian w owej polityce, które pozwolą uczynić ją najefektywniejszą w zakresie eksploracji i używania przestrzeni kosmicznej dla wszystkich państw europejskich, zapewniając przy tym zrównoważony ich rozwój. W pierwszym rzędzie artykuł prezentuje koegzystencję EAK i UE jako dwóch, głównych dyrygentów europejskich programów kosmicznych, a następnie rozważone zostają różnorodne potrzeby i interesy ich państw członkowskich w zakresie działalności kosmicznych. W dalszej części przedstawiona jest rola możliwości niezależnego korzystania z przestrzeni kosmicznej dla rozwoju europejskich misji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zapewnienia autonomicznego do niej dostępu. Celem artykułu jest również analiza sytuacji w dynamicznie rozwijającym się prywatnym sektorze kosmicznym i szansa, jaka jest tego wynikiem dla europejskiego przemysłu kosmicznego. Podkreślone jest przy tym znaczenie symbiotycznej współpracy publiczno-prywatnej z uwzględnieniem obopólnych korzyści z niej płynących oraz potrzeba stworzenia odpowiedniego reżimu prawnego i stojącej za nim konsekwentnej polityki. Artykuł ten konkluduje, że jest to odpowiedni czas na przyjęcie odważnej i przyszłościowej europejskiej strategii kosmicznej.(abstrakt oryginalny)

The geopolitical scene of space activities fluctuates as more and more actors are engaged in exploration and use of outer space in many revolutionary ways. These changes have to be reflected in future European space strategy in order to guarantee that Europe will maintain its position among space leaders. This paper analyzes the current Europe's space policy and confronts it with nowadays global challenges in the space sector. The ultimate aim of the article is to recommend a well-adjusted space strategy to assure effective and sustainable exploration and use of outer space for the benefit of all European States. Firstly, there is presented the coexistence of EU and ESA as two main conductors of Europe's space programmes and subsequently diverse motivators, needs and interests of their members in engagement in space-related activities are considered. Secondly, this paper argues that to be able to enhance European capabilities in space operations the European space policy has to focus on providing its autonomy in access and use of outer space. In particular, the paper highlights that to enable autonomy in various fields of space applications, first and foremost, an independent access to space has to be assured. The present paper also aims to extensively analyze the challenges and opportunities related to dynamic development of private space sector activities. It emphasizes the significance of symbiotic cooperation between public institutions and private companies with regard to mutual as well as the need for adequate regulatory framework backed by right policy in order to incentivize private investments. Current difficult questions related to establishment of up-to-date space regime, amendment or just clarification of regulations concerning procedures and decision-making process are addressed with suggestions for future elaboration. The paper concludes that it is a right time for Europe to build a bold and prospective space policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Convention for the Establishment of a European Organisation for the Development and Construction of Space Vehicle Launchers, London, done March 29, 1962, entered into force February 29, 1964, expired October 30, 1980.
 2. Convention for the Establishment of a European Space Agency, Paris, (ESA Convention) done May 30, 1975, entered into force October 30, 1980; 1297 UNTS 161; UKTS 1981 No. 30; Cmnd. 8200; 14 ILM 864 (1975).
 3. Convention for the Establishment of a European Space Research Organisation, Paris, done June 14, 1962, entered into force March 20, 1964, expired October 30, 1980.
 4. Framework Agreement between the European Community and the European Space Agency, Brussels, done November 25, 2003, entered into force May 28, 2004; OJ L 261/64 (2004).
 5. Resolution on the European Space Policy; ESA Director General's Proposal for the European Space Policy, ESA BR-269. (2007).
 6. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, Lisbon, done December 13, 2007, entered into force December 1, 2009; OJ C 306/1 (2007).
 7. Treaty on European Union, Maastricht, done 7 February 1992, entered into force 1 November 199331 ILM 247 (1992); OJ C 191/1 (1992).
 8. Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated Version), Official Journal of the European Union, C 326/52, 26.10.2012.
 9. Al-Ekabi Cenan (ed.), European Autonomy in space, Springer International Publishing Switzerland, 2015.
 10. Arianespace, Company Profile, 2017, http://www.arianespace.com/company-profile/; access: 20.01.2018.
 11. ASD-EUROSPACE The Space Group in ASD, A space strategy for Europe, Contribution of the European space industry, Position Paper 2016.
 12. Christensen Ian, Building confidence and reducing risk in space resources policy, ROOM The Space Journal 2016/1 (7).
 13. Danilenko Gennady M., International law-making for outer space, Space Policy 2016.
 14. ESA, Call for Ideas Space exploration as a driver for growth and competitiveness, 2015, http://m. esa.int/About_Us/Business_with_ESA/Business_Opportunities/Call_for_ideas_Space_exploration_as_a_driver_for_growth_and_competitiveness; access: 12.02.2018.
 15. ESA, Copernicus, 2017 https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/ Overview3; access: 12.02.2018.
 16. ESA, Joint Statement on shared vision and goals for the future of Europe in space by the EU and ESA, 2016, http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/Joint_statement_on_shared_vision_and_ goals_for_the_future_of_Europe_in_space_by_the_EU_and_ESA#; access: 30.01.2018.
 17. ESA, New Member States, 2017, http://m.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/New_Member_ States; access: 28.01.2018.
 18. ESA, Space Situational Awarness, 2017, https://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Space_ Situational_Awareness/SSA_Programme_overview; access: 5.02.2018.
 19. ESA, What is space 4.0, 2016, http://m.esa.int/About_Us/Ministerial_Council_2016/What_is_ space_4.0; access: 12.03.2018.
 20. European Commission, EU Space Policy, Factsheet.
 21. European Commission, Galileo, 2018, http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en; access: 12.02.2018.
 22. European Commission, Space Strategy for Europe, Communication from the Commission to the European Parlament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 2016.
 23. European Union, Countries, 2017, https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en; access: 12.02.2018.
 24. Genta Giancarlo, Private space exploration: A new way for starting a spacefaring society?, Acta Astronautica 2014.
 25. Guillermard Veronique, Fusee reutilisable: Ariane prepare sa contre-attaque, Le Figaro 15 Decembre 2017, N. 22 814.
 26. Hobe Stephen, Legal Aspects of Space Tourism, Nebraska Law Review 2007/86:439, pp. 439-458.
 27. Hobe Stephan, Heinrich Oliver, Kerner Irina, Schmidt-Tedd Bernhard, Ten Years of Cooperation between ESA and EU: Current Issues, ZLW 2009/58/1, pp. 49-73.
 28. Hunter Stephen K., Space Traffic Management Concepts Leveraging Existing Frameworks, Space Traffic Management Conference, Emerging Dynamics 2016.
 29. Jakhu Ram, Global public interest in outer space, Journal of Space Law 2006/32, pp. 89-107.
 30. Jakhu Ram, Logsdon John, Pelton Joseph, Space Policy, Law and Security, in: Pelton Joseph, Bukley Angie (eds.), The Farthest Shore: A 21st Century Guide to Space, International Space University 2009, p. 208.
 31. Kaiser Stefan A., Legal and policy aspects of space situational awareness, Space Policy 2015.
 32. Le Gall Jean-Yves, Astronautics Our space future lies in innovation, ROOM The Space Journal 2017/4 (14).
 33. Masson-Zwaan Tanja L., Legal aspects of space debris, in: Christophe Bonnal, Darren S. McKnight (eds.), IAA Situation Report on Space Debris - 2016, International Academy of Astronautics, Paris 2017, pp. 139-147.
 34. Masson-Zwaan Tanja, Palkovitz Neta, Regulation of space resources: Meeting the needs of States and private parties, QIL, Zoom-in 35, 2017, pp. 5-18.
 35. Pace Scott, Space cooperation among order-building powers, Space Policy, May 2016/36.
 36. Peter Nicolas, The changing geopolitics of space activities, Space Policy 37, Elsevier, 2016.
 37. Quora, How Much Does SpaceX Save By Reusing A Falcon Rocket?, 2017, https://www.forbes. com/sites/quora/2017/07/21/how-much-does-spacex-save-by-reusing-a-falcon-rocket/#47829a79724d; access: 20.01.2018.
 38. Sagath Daniel, Papadimitriou Angeliki, Adriaensen Maarten, Giannopapa Christina, Priorities in national space strategies and governance of the member states of the European Space Agency, Acta Astronautica 2015.
 39. Sagath Daniel, Papadimitriou Angeliki, Adriaensen Maarten, Giannopapa Christina, Space strategy and governance of ESA small member states, Acta Astronautica 2018.
 40. Salt David J., Reusable air-launch and the space access paradigm, ROOM The Space Journal 2017/3 (13).
 41. Sauzay Arthur, Espace: l'Europe contre-attaque?, Note, Institute Montaigne, Decembre, 2017.
 42. Simpson Clive, Woerner Johann-Dietrich, Exploration and cooperation at the heart of European space vision, ROOM The Space Journal 2016/1 (7).
 43. Tomlinson Ashleigh L., Space Travel, Law & Black Holes, McGill University, Montreal 2015.
 44. Tronchetti Fabio, Fundamentals of Space Law and Policy, Springer, New York 2013.
 45. von der Dunk Frans, The European Union and the Outer Space Treaty: Will the Twain Ever Meet?, Space, Cyber, and Telecommunications Law, Program Faculty Publications, 2017.
 46. von der Dunk Frans, Towards one captain on the European spaceship - why the EU should join ESA, Space Policy 2003/19.
 47. von der Dunk Frans, Tronchetti Fabio (eds.), The Handbook on Space Law, Edward Elgar, Cheltenham 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2018/108/3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu