BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korporowicz Łukasz Jan (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Was the Roman catholic canon law studied in eighteenth-century England?
Czy rzymskokatolickie prawo kanoniczne było studiowane w osiemnastowiecznej Anglii?
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2018, t. 108, s. 83-102, bibliogr. 21 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Prawo, Kościół katolicki, Historia
Law, Roman Catholic Church, History
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Anglia
England
Abstrakt
Ustanowienie przez Henryka VIII Kościoła anglikańskiego i jego protestantyzacja dokonana za rządów jego dzieci, Edwarda VI oraz Elżbiety I nie doprowadziły do zupełnego zanegowania katolickich zwyczajów i tradycji w Anglii. Wbrew innym wspólnotom protestanckim Kościół anglikański zachował rozbudowany porządek prawny, który stanowił dziedzictwo średniowiecznego prawa kanonicznego. Ostateczne zwycięstwo anglikanizmu nad katolickimi sympatiami dokonało się w osiemnastym stuleciu. W artykule stawiane jest jednak pytanie, czy ten sam mechanizm zadziałał także w obrębie nauczania prawa kanonicznego w Anglii we wspomnianej epoce. Warto pamiętać, iż wprost prawo kanoniczne nie mogło być nauczane, stąd ubierane było ono często w formę wykładu historii i recepcji prawa rzymskiego. Artykuł zawiera wnioski z analizy popularnych osiemnastowiecznych podręczników prawa rzymskiego oraz anglikańskiego prawa kościelnego. Poszukiwano w nich zarówno odwołań do prawa rzymskokatolickiego, jak również oceniono sposób formułowania wypowiedzi o Kościele katolickim i jego porządku prawnym.(abstrakt oryginalny)(abstrakt oryginalny)

Establishing of the Anglican Church by Henry VIII and its protestantisation achieved by his children Edward VI and Elizabeth I did not cause an absolute denial of the Catholic customs and traditions in England. Despite other Protestant communities, the Anglican Church maintained a developed legal order which was a continuation of a heritage of medieval canon law. The final victory of the Anglicanism over the Catholic sentiments was achieved in the eighteenth century. In the article, however, the question is asked whether that same mechanism worked in the sphere of the teaching of canon law in England in the aforementioned epoch. It is worth remembering that the canon law could not be taught openly and for this reason, it was often clothed in the form of the lecture of the history and the reception of Roman law. The article contains the conclusions drawn from the analysis of the popular eighteenth-century textbooks of Roman law and Anglican ecclesiastical law. The references to Roman canon law were sought in them, as well as the modes of expressing the statements regarding the Catholic Church and its law were evaluated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ayliffe John, Parergon Juris Canonici Anglicani: or a Commentary By Way of Supplement to the Canons and Constitutions of the Church of England, 1st ed., printed by the Author, by D. Leach London 1726.
 2. Burn Richard, Ecclesiastical Law, vol. 1, 1st ed., London 1763, printed by A. Straham and W. Woodfall.
 3. Burn Richard, Ecclesiastical Law, vol. 2-3, 3rd ed., printed by A. Straham and W. Woodfall, London 1775.
 4. Burn Richard, Ecclesiastical Law, vol. 4, 5th ed., printed by A. Straham and W. Woodfall, London 1788.
 5. Gibson Edmund, Codex Juris Ecclesiastici Anglicani: or the Statutes, Constitutions, Canons, Rubricks and Articles of the Church of England, Clarendon Press, Oxford.
 6. Hallifax Samuel, An Analysis of the Roman Civil Law; in which a Comparison is, Occasionally, Made Between the Roman Laws and those of England: Being the Heads of a Course of Lectures, Publickly Read in the University of Cambridge, 2nd ed., printed by J. Archdeacon Printer to the University, Cambridge 1775.
 7. Oughton Thomas, Ordo Judiciorum, vol. 1-2, Impsensis Authoris, London 1728.
 8. Taylor John, Elements of the Civil Law, 3rd ed., printed for Charles Bathhurst, Bookseller in Fleet Street, London 1786.
 9. Wood Thomas, A New Institute of the Imperial or, Civil Law. With Notes Shewing in some Prin-cipal Cases amongst other Observations, How the Canon Law, the Laws of England, and the Laws and Customs of Other Nations differ from it, 3rd ed., printed by W.B. for Richard Sare at Gray's Inn Gate in Holborn, London 1721.
 10. Baker John H., An Introduction to English Legal History, 4th ed., Oxford University Press, Oxford 2002.
 11. Baker John H., Monuments of Endlesse Labours. English Canonists and Their Works, 1300 -1900, The Hambledon Press with the Ecclesiastical Law Society, London and Rio Grande 1998.
 12. Barber Paul, England's Last Bachelors and Doctors of Canon Law, Ecclesiastical Law Journal 2005/8, pp. 80-83.
 13. Connel Joan, The Roman Catholic Church in England 1780-1850. A Study in Internal Politics, American Philosophical Society, Philadelphia 1984.
 14. Coquillette Daniel R., Ideology and Incorporation III: Reason Regulated - The Post-Restoration English Civilians, 1653-1735, Boston University Law Review 1987/67, pp. 289-361.
 15. Derek James H., More Roman than Rome: English Catholicism in the Nineteenth Century, Burns & Oates Patmos Press, London - Shepherdstown 1978.
 16. Helmholz Richard H., Roman Canon Law in Reformation England, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 17. Holdsworth William S., A History of English Law, vol. 12, Methuen & Co. Ltd, London 1938.
 18. Korporowicz Łukasz J., Wykładowcy prawa rzymskiego w Oxfordzie i Cambridge w XVIII wieku, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2017/15.1, pp. 87-104.
 19. Robinson Robert B., The Two 'Institutes' of Thomas Wood: A Study in Eighteenth Century Legal Scholarship, American Journal of Legal History 1991/35, pp. 432-458.
 20. Simpson Alfred W.B. (ed.), Biographical Dictionary of the Common Law, Butterworths, London 1984.
 21. Walsham A., Church Papists. Catholicism, Conformity and Confessional Polemic in Early Modern England, The Boydell Press, Woodbridge 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2018/108/4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu