BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chylewski Paweł (mBank S. A), Pietraszkiewicz Maciej (Bank Handlowy w Warszawie S. A.), Przybył Jarosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Racjonalność timingu rynkowego w zarządzaniu majątkiem klienta indywidualnego
The rationality of market timing in managing individual clients' assets
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 2, s. 127-159, wykr., tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Wyczucie rynku, Bankowość prywatna, Alokacja aktywów, Dywersyfikacja
Market-timing, Private banking, Asset allocation, Diversification
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G0, G4, G5
streszcz., summ.
Abstrakt
Wyczucie" rynku wydaje się wielu osobom podstawą inwestowania. Należy przewidywać spadki oraz wzrosty na rynkach, a następnie wykorzystać realizację oczekiwanego scenariusza rynkowego. Jakie szanse na powodzenie ma inwestor podążający za tą filozofią inwestowania? Czy sprawdza się to w przypadku inwestorów instytucjonalnych? A może są jakieś inne sposoby zarządzaniem portfelem? Ten artykuł ma na celu realne spojrzenie na jeden z większych mitów związanych z inwestowaniem. W naszej analizie skupiamy się głównie na aspekcie timingu w odniesieniu do zarządzania portfelem z perspektywy długoterminowego inwestora.Mimo bogatej literatury z zakresu timingu i aktywnego podejścia do inwestycji, wydaje się nam, że brakuje wciąż omówienia tych zagadnień z perspektywy zarządzającego majątkiem klienta zamożnego. Większości badań i doświadczeń nie da się na ten grunt przenieść z pola teorii portfelowej czy podejścia instytucjonalnego. Naszym zdaniem zbyt wiele szkodliwych mitów przedostaje się do świadomości doradców klienta i samych klientów. Ekstremalnie trudna sztuka aktywnego zmieniania alokacji, w długoterminowym podejściu do portfela klienta indywidualnego, może być jedynie szkodliwa. Głównie przeszkodą są ograniczone możliwości takich działań, ale również wiele błędów behawioralnych. Modyfikowanie ich i zarządzanie nimi jawją się jako najważniejsze zadania stojące przed zawodowcem zarządzającym majątkiem. Artykuł prezentuje proste, ale co udowodniono w badaniach, najskuteczniejsze metody pozwalające zastąpić timing, a jednocześnie uchronić się przed negatywnymi skutkami błędów behawioralnych. (abstrakt oryginalny)

Despite the vast literature on timing and an active approach to investment, it appears that there are no publications presenting the perspective of professionals responsible for managing wealthy clients' assets. Most of the research and experience focus on the field of the portfolio theory or institutional approach, which cannot be directly transferred to the area of study described above. In the authors' opinion, there are too many harmful myths that get into the minds of client advisors and clients themselves. The extremely dificult art of actively changing allocations can only be harmful when applied to clients' portfolio in the long-term approach. The main obstacles here are the limited possibilities of such actions as well as a number of behavioural errors. Modifying and managing such activities appears to be the most important task for a professional managing clients' property. The article presents simple but also, as confirmed in the research, the most effective methods to replace timing, and simultaneously protect against the negative effects of behavioural errors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoons W., Market Timing: Opportunities and Risks, Brandes Institute Research Paper No. 2016-06, 2017.
 2. Barber B. M., Odean T., The Behavior of Individual Investors, Handbook of the Economics of Finance, Elsevier B. V., 2013.
 3. Barber B. M., Odean T., Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors, "The Journal of Finance" 2000, vol. LV, no. 2
 4. . Behavioral Finance, Individual Investors, and Institutional Investors, CFA Institute, Wiley, 2014.
 5. Bernstein W., The Four Pillars of Investing, McGraw-Hill Education, 2010.
 6. Bollen J., Mao M., Zeng X., Twitter Mood Predicts the Stock Market, "Journal of Computational Science" 2011, Vol. 2.
 7. Brinson G. P., Hood L. R., Beebower G. L., Determinants of Portfolio Performance, "Financial Analysts Journal" 1986, Vol. 42, nr 4.
 8. Carlson B., Wealth of Common Sense, John Wiley & Sons, New Jersey 2015.
 9. Chen M., Fan M., Chen T., Hsieh R., Modeling Public Mood and Emotion: Blog and News Sentiment and Politico-economic Phenomena, Politics and Technology in the Post-Truth Era, Emerald Publishing Limited, Bingley 2019.
 10. Chhabra A. B., The Aspirational Investor: Taming the Markets to Achieve Your Life's Goals, HarperCollins Publishers, New York 2015.
 11. Citi Research, Global Equity Strategist, Passive Aggresive, 23.03.2017 r.
 12. Clare A., O'Sullivan N., Sherman M., Thomas S., Multi-asset class mutual funds: Can they time the market? Evidence from the US, UK and Canada, International Business and Finance, 2015.
 13. Damodaran A., Investment Fables: Exposing the Myths of "Can't Miss" Investment Strategies, FT Press, 2004.
 14. Distribution Systems of Retail Investment Products Across the European Union, European Commission, 2018.
 15. Ellis C. D., Winning The Loser's Game: Timeless Strategies for Succesfull Investing, McGraw-Hill, New York, 2017.
 16. Estrada J., Black Swans and Market Timing: How Not to Generate Alpha, IESE Business School Paper, 2007.
 17. Gibson R. C., Asset Allocation: Balancing Financial Risk, McGraw-Hill Education, 2013.
 18. Guide to Retirement, JP Morgan, 2018.
 19. Guide to the Markets, JP Morgan, 2018.
 20. Ibbotson R. G., The Importance of Asset Allocation, "Financial Analysts Journal" 2010, Vol. 66, No. 2.
 21. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 256.
 22. Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa 2012.
 23. Lewis M., The Big Short: Inside the Doomsday Machine, W. W. Norton & Company Inc., New York 2010.
 24. Market Timing Ability and Volatility Implied in Investment Newsletters' Asset Allocation Recommendations, NBER Working Paper, wrzesień 1994 r.
 25. Markovitz H., Portfolio Selection, "The Journal of Finance" 1952, Vol. 7, No. 1.
 26. Mind the Gap: Global Investor Returns Show the Costs of Bad Timing Around the World, Morningstar, 30.05.2017 r.
 27. Page S., Panariello R. A., When Diversification Fails, "Financial Analysts Journal" 2018, Vol. 74, nr 3.
 28. Reilly F. K., Brown K. C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 434-435.
 29. Shefrin H., Statman M., The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence, "The Journal of Finance" 1984, Vol. 40, No. 3, Papers and Proceedings of the Forty-Third Annual Meeting American Finance Association, Dallas, December 28-30, 1984.
 30. Swensen D. F., Pioneering Portfolio Management: An Unconventional Approach to Institutional Investment, Free Press, New York 2009.
 31. Swensen D. F., Unconventional Success. A Fundamental Approach to Personal Investment, Free Press, New York 2005.
 32. Thaler R., Misbehaving: The Making of Behavioral Economics, W. W. Norton&Company Inc, USA, 2015.
 33. Zakamulin V., Market Timing with Moving Averages: The Anatomy and Performance of Trading Rules, Palgrave Macmillan, 2017.
 34. www.bossafund.pl.
 35. www.ishares.com.
 36. www.izfa.pl.
 37. www.pro-trading.pl.
 38. www.starcapital.de.
 39. www.stooq.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/KKESSiP.2019.2.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu