BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolińska Monika (Uniwersytet Jagielloński), Dykas Paweł (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Trojak Mariusz (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Demograficzne czynniki wzrostu produktu w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej
Demographic determinants of the economic growth in chosen central European countries
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2018, t. 108, s. 173-186, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Model Solowa-Swana, Analiza ścieżkowa, Wzrost gospodarczy, Modele wzrostu, Gospodarka
Solow-Swan model, Path analysis, Economic growth, Growth model, Economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O4, E270
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Celem prezentowanego opracowania jest rozwinięcie neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego Solowa poprzez uchylenie założenia dotyczącego stałych stóp wzrostu liczby pracujących. Ponadto, opierając się o tak rozbudowany model, dokonano symulacji numerycznych dla gospodarek: Czech, Polski, Węgier i Słowacji. W opracowaniu autorzy założyli, iż ścieżka wzrostu liczby pracujących jest równa iloczynowi ścieżek wzrostu liczby ludności oraz współczynnika aktywności ekonomicznej, który w opracowaniu rozumiany jest jako stosunek liczby pracujących do liczby ludności. Ponadto przyjęta w opracowaniu ścieżka wzrostu liczby pracujących rośnie asymptotycznie do stałej wartości, a nie do nieskończoności, jak ma to miejsce w modelu Solowa. W części empirycznej opracowania autorzy dokonali kalibracji parametrów otrzymanego modelu oraz dokonali symulacji numerycznych. Analizą objęto cztery gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej - Czechy, Polskę, Słowację i Węgry. Symulacje numeryczne prowadzone były dla okresu 2000-2050, przy czym dane dotyczące liczby pracujących i wielkości populacji zaczerpnięto ze strony EUROSTAT. Symulacje numeryczne pozwoliły na wyznaczenie ścieżek wzrostu produktu w omawianych gospodarkach, przy różnych scenariuszach dotyczących kształtowania się stóp inwestycji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was the development of the neoclassical Solow economic growth model. Thanks to the exclusion of assumption of the fixed growth rate of the labor force, the authors conducted simulations for the Czech, Polish, Hungarian and Slovak economies. The authors assumed that the growth path of the labor force equals the population multiplied by the labor activity index (defined as the number of employees divided by the population). Additionally, the growth rate of the labor force has an asymptotic shape towards the fixed value, which is contrary to the pure Solow model, where this rate increases to infinity. In the empirical part the calibration of model parameters and numeric simulation was conducted. This simulation was done in the period 2000-2050. The data were taken from EUROSTAT data base. The numeric simulation allowed to create economic growth path with respect to the different investment rates.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cobb Charles W., Douglas Paul H., A Theory of Production, American Economics Review 1928/18.
 2. Dykas Paweł, Misiak Tomasz, Cykliczność inwestycji w modelu wzrostu gospodarczego - ujęcie teoretyczne oraz symulacje numeryczne, Studia Prawno-Ekonomiczne 2016/C.
 3. Dykas Paweł, Misiak Tomasz, Neoklasyczny model wzrostu gospodarczego z sinusoidalnymi inwestycjami, Przegląd Statystyczny 2016/LXIII.
 4. Filipowicz Katarzyna, Syrek Robert, Tokarski Tomasz, Ścieżki wzrostu modelu Solowa przy alternatywnych trajektoriach liczby pracujących, Przegląd Statystyczny 2017/LXIV.
 5. Nonneman Walter, Vanhoudt Patric, A Futher Augmentation of the Solow Model and the Empirics of Economics Growth for the OECD Countries, Quarteley Journal of Economics, August 1996.
 6. Prskawetz Alexia, Barthel Wolf, The Relationship Between Demographic Change and Economic Growth in the EU, Viena Institute of Demography, Austria Academy of Science, Research Report 2007/32.
 7. Romer David, Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 8. Solow Robert M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, February 1956.
 9. Tokarski Tomasz, Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 10. Żółtowska Elżbieta, Funkcja produkcji. Teoria, estymacja, zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 11. http://ec.europa.eu/eurostat; stan na 10.05.2017 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2018/108/9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu