BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciechan-Kujawa Marlena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Szczechowska Karolina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Konsekwencje deregulacji usług finansowo-księgowych w Polsce w opinii przedstawicieli biur rachunkowych
Consequences of deregulation of financial and accounting services in Poland in the opinion of representatives of accounting offices
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2018, t. 108, s. 187-202, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Biuro rachunkowe, Usługi księgowe, Usługi finansowe, Kluczowe czynniki sukcesu, Księgowość
Accounting agency, Accounting services, Financial services, Key success factors, Bookkeeping
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K22, M41, M48
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badania, którego celem było ustalenie, jak deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przeprowadzona w roku 2014 wpłynęła na działalność biur rachunkowych w Polsce. Opisano zakres zmian w regulacjach prawnych dotyczących analizowanego rynku a wpływających na realizację usług przed i po deregulacji. Przedstawiono wyniki badania dotyczące stopnia poparcia deregulacji oraz wpływu wprowadzonych zmian na rynek usług finansowo-księgowych z uwzględnieniem następujących kryteriów porównań: stawki usług, konkurowanie na rynku, jakość usług, wynagrodzenia księgowych, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Większość badanych negatywnie oceniło zasadność wprowadzenia deregulacji. Zdecydowanie największe zmiany po roku 2014 biura rachunkowe odnotowały w zakresie spadku poziomu cen usług, wzrostu konkurencji i wymagań klientów. Najmniej zmiany odczuły większe biura rachunkowe z długim stażem rynkowym.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the survey, the purpose of which was to determine how the deregulation of bookkeeping services carried out in 2014 affected the operations of accounting offices in Poland. The study presents the scope of changes in legal regulations concerning the analyzed market and affecting the implementation of services before and after deregulation. The results of the research on the level of acceptation for deregulation were presented, and the impact of the introduced changes on the financial and accounting services market was described, taking into account the following comparison criteria: service rates, market competition, quality of services, accounting fees and security of commercial transactions. Most companies negatively assess the appropriateness of introducing deregulation. By far the largest changes after 2014, accounting offices have noticed in terms of: a drop in the level of service prices, increased competition and customer requirements. The least changes were experienced by large accounting offices with long market experience.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395).
 2. Ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 768).
 3. Ahlberg Jenny, Yrjö Collin S., Lazarevska Aleksandra, Audit firm adaption to expected deregulation of statutory auditing: The Swedish Experience, The Corporate Governance Research Group at Linnæus University, Working Papers Series in Corporate Governance 2011/1.
 4. Boehlke Jerzy, Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w praktyce polskich przedsiębiorstw - uwagi wstępne, w: Barbara Polaszkiewicz, Jerzy Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, Toruń 2006.
 5. Boguszewski Rafał, Komunikat z badań opinii o deregulacji zawodów w Polsce, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, BS/92/2012, http://www. cbos.pl/SPISKOM. POL/2012/K_092_12.PDF
 6. Ciechan-Kujawa Marlena, Professional financial and accounting services in the light of European Union directives and the deregulation of professions in Poland - current status and research needs, Copernican Journal of Finance & Accounting 2015/4(2), s. 65-77, http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2015.016
 7. Commission staff working document on the outcome of the peer review on legal form, shareholding and tariff requirements under the Services Directive (2013), COM (2013)/676, Brussels, 2.10.2013, SWD 402 final.
 8. Crittenden Victoria L., Davis Larry R., Simon Daniel T., Trompeter Gregory, Deregulation of professional accounting services in the United Kingdom: integrating marketing and accounting, Journal of Strategic Marketing 2011/11/1, s. 37-53, DOI: 10.1080/ 0965254032000069757.
 9. Deregulacja dostępu do zawodów, Ministerstwo Sprawiedliwości, https://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/2012/ deregulacja_prezentacja.pdf .
 10. Hay David C., Knechel Robert W., Wong Norman, Audit Fees: A Meta-analysis of the Effect of Supply and Demand Attributes, Contemporary Accounting Research 2006/23, s. 141-191, DOI:10.1506/4XR4-KT5V-E8CN-91GX.
 11. Kinney (Jr) William R., Twenty-five years of audit deregulation and re-regulation: What does it mean for 2005 and beyond?, Auditing: A Journal of Practice & Theory 2005/24, Supplement, s. 89-109, http://dx.doi.org/10.2308/aud.2005.24
 12. Klamut Elżbieta, Deregulacja zawodu księgowego w kontekście bezpieczeństwa funkcjonowania małych przedsiębiorstw, w: Ewa Gołębiowska (red.), Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2013.
 13. Kleiner Morris M., Krueger Alan B., Analyzing the Extent and Influence of Occupational Licensing on the Labor Market, Journal of Labor Economics 2013/31/S1, s. 173-202, http:// dx.doi.org/10.1086/669060
 14. Kugler Adriana D., Sauer Robert M., Doctors without Borders? Relicensing Requirements and Negative Selection in the Market for Physicians, Journal of Labor Economics 2005/23(3), s. 437-465, http://dx.doi.org/10.1086/430283
 15. McMeeking Kevin P., Peasnell Ken V., Pop Peter F., The effect of large audit firm mergers on audit pricing in the UK, Accounting and Business Research 2007/37 (4), s. 301-319, http:// dx.doi.org/10.1080/00014788.2007.9663314
 16. Okólski Józef, Szyszka Magdalena, Zasada bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w prawie spółek handlowych, Krytyka Prawa 2010/2/1, s. 357-372.
 17. Seow Jean-Lin, The demand for the UK small company audit - An agency perspective, International Small Business Journal 2001/19 (2), s. 61-79, DOI: 10.1177/0266242601192004.
 18. SOU 2008:32, Avskaffande av revisionsplikten för sma företag. Abolition of the statutory audit for small firms, Justitiedepartementet, Stockholm 2008.
 19. Szczypa Piotr, Deregulacja zawodu księgowego - kto zyska a kto straci?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016/257, s 125-135.
 20. Świetla Katarzyna, Jonas Krzysztof, Zapewnienie wysokiej jakości informacji pochodzących z rachunkowości w świetle planowanej deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2018/108/10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu