BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lesakova Dagmar (University of Economics in Bratislava, Slovak Republik)
Tytuł
The Impact of Health Perception and Health-Related Determinants on Healthy Food Consumption in Older People in Slovakia
Wpływ postrzegania zdrowia i związanych ze zdrowiem determinantów na spożycie zdrowej żywności u osób starszych na Słowacji
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 1, s. 33-40, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zdrowa żywność, Ludzie starsi, Konsumpcja żywności
Health food, Elderly people, Food consumption
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M30.
streszcz., summ.
Kraj/Region
Słowacja
Slovakia
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie wpływu postrzegania zdrowia oraz determinantów związanych ze zdrowiem na spożywanie zdrowej żywności przez osoby starsze oraz wskazanie, które z wybranych czynników kształtują zachowania żywieniowe populacji osób starszych. Badaniem objęto 18 specyficznych determinant i ich przejawów w zdrowym spożywaniu żywności. Celem badania percepcji zdrowia była identyfikacja przekonań seniorów na temat żywności i aspektów związanych ze zdrowiem. Badania empiryczne przeprowadzono na próbie 400 starszych osób w wieku powyżej 65 lat, zamieszkujących we własnych mieszkaniach. Związek między postrzeganiem zdrowia, uwarunkowaniami związanymi ze zdrowiem a zdrowym odżywianiem potwierdzono za pomocą analizy korelacji. Wyniki te można wykorzystać także w innych obszarach badawczych takich jak motywy wyboru żywności. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the paper is to explore the impact of health perception and health-related determinants on achieving healthy food consumption among the elderly and to indicate how possession and importance of different determinants influence the eating behaviour of the elderly population. In our research 18 specific determinants and their manifestation in healthy food consumption were explored. The purpose of the exploration of health perception is to identify seniors' beliefs about food and health-related aspects. Empirical research was conducted on a sample of 400 elderly participants aged above 65 years and living in their own flats. The relationship between health perceptions, health-related determinants and healthy eating behaviour was confirmed by employing correlation analysis. These findings can be used also in other areas such as food choice motives, where behaviour can be investigated by exploring the contribution of various determinants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Darian, J.C., Tucci, L. (2011). Perceived health benefits and food purchasing decisions. Journal of Consumer Marketing, 28 (6), 421-428.
 2. Dean, M.S., Grunert, K.G., Raats, M.M., Nielsen, N.A., Lumbers, M. (2008). The impact of personal resources and their goal relevance on satisfaction with food related life among the elderly. Appetite, 50 (4), 308-315.
 3. Dean, M.S., Raats, M.M., Grunert, K.G., Lumbers, M. (2009). Factors influencing eating a varied diet in old age. Public Health Nutrition, 12 (12), 2421-2427. https://doi.org/10.1017/S1368980009005448
 4. Diener, E., Fujita, F. (1995). Resources, personal strivings, and subjective well-being: A nomothetic and Idiographic approach. Journal of Personality and Social Psychology, 68 (5), 926-935.
 5. Divine, R.L., Lepisto, L. (2005). Analysis of the healthy lifestyle consumer. Journal of Consumer Marketing, 22 (5), 275-283.
 6. Kähkönen, P., Tuorila, H., Lawless, H. (1997). Lack of effect of taste and nutrition claims on sensory and hedonic responses to a fat-free yogurt. Food Quality and Preference, 8 (2), 125-130.
 7. Kähkönen, P., Tuorila, H., Rita, H. (1996). How information enhances acceptability of a low-fat spread. Food Quality and Preference, 7 (2), 87-94.
 8. Keane, A., Willetts, A. (1994). Factors that affect food choice. Nutrition & Food Science, 4 (1), 15-17.
 9. Kearney, J.M., Gibney, M.J., Kivingstone, M.B., Robson, P.J., Kiely, M., Harrington, K.E. (2001). Attitudes towards and beliefs about nutrition and health among a random sample of adults in the Republic of Ireland and Northern Ireland. Public Health Nutrition, 4 (5), 1117-1126.
 10. Kraft, F.B., Goodell, P.W. (1993). Identifying the health conscious consumer. Journal of Health Care Marketing, 13 (3), 18-25.
 11. Kritchevsky, S.B. (2016). Nutrition and Healthy Aging. Journal of Gerontology: Medical Sciences, 71 (10), 1303-1305.
 12. Luomala, H., Jokitalo, M., Karhu, H., Hietaranta-Luoma, H.L., Hopia, A., Hietamäki, S. (2015). Perceived health and taste ambivalence in food consumption. Journal of Consumer Marketing, 32 (4), 290-301.
 13. Miller, A.M., Iris, M. (2002). Health Promotion Attitudes and Strategies in Older Adults. Health Education & Behavior, 29 (2), 249-267. https://doi.org/10.1177/109019 810202900209
 14. Moorman, Ch., Matulich, E. (1993). A Model of Consumers' Preventive Health Behaviours: The Role of Health Motivation and Health Ability. Journal of Consumer Research, 20 (2), 208-228.
 15. Moschis, G.P., Mosteller, J., Fatt, C.K. (2011). Research Frontiers on Older Consumers' Vulnerability. The Journal of Consumer Affairs, 45 (3), 467-491. https://doi. org/10.1111/j.1745-6606.2011.01213.x
 16. Papies, E., Stroebe, W., Aarts, H. (2007). Pleasure in the mind: restrained eating and spontaneous hedonic thoughts about food. Journal of Experimental Social Psychology, 43 (5), 810-817.
 17. Robertson, J.A. (2006). Controversial Medical Treatment and the Right to Health Care. The Hastings Center Report, 36 (6), 15-20.
 18. Sparks, P., Conner, M., James, R., Shepherd, R., Povey, R. (2001). Ambivalence about health-related behaviours: An exploration in the domain of food choice. British Journal of Health Psychology, 6 (1), 53-68.
 19. Stremersch, S. (2008). Health and marketing: The emergence of a new field of research. International Journal of Research in Marketing, 25 (2), 229-233.
 20. World Health Organization (2002). Active ageing: a policy framework. WHO/NMH/NPH/02.8. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67215/ WHO_NMH_NPH_02.8.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.1.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu