BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stepura Tetiana (Lviv Polytechnic National University, Ukraine)
Tytuł
Differentiation of Human Potential Quality in Regions of Ukraine : Demographic and Health Aspects
Zróżnicowanie jakości potencjału ludzkiego w regionach Ukrainy : aspekty demograficzne i zdrowotne
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 1, s. 49-59, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Demografia, Analiza dyskryminacyjna
Human capital, Demography, Discriminant analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O15, J1, I12.
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W artykule przedstawiono metodę oceny jakości potencjału ludzkiego we współczesnej Ukrainie poprzez pryzmat komponentów demograficznego i waleologicznego (w tym zdrowego trybu życia). Analizę przeprowadzono na podstawie danych regionalnych. Oprócz pomiaru poziomu rozwoju jakości potencjału ludzkiego metoda ta umożliwia klasyfikację regionów. Taka klasyfikacja stanowi uzasadnienie stosowania polityki regionalnej ukierunkowanej na rozwój człowieka oraz podziału środków między regiony. W badaniu zastosowano analizę dyskryminacyjną, a także wybrane metody analizy taksonomicznej. W wyniku analizy ukraińskie regiony zostały podzielone na cztery grupy. Metoda zastosowana w badaniu jest uniwersalna i może być wykorzystywana do oceny oraz klasyfikacji regionów według innych elementów jakości potencjału ludzkiego pod warunkiem zastosowania odpowiednich wskaźników. Może być również wdrożona w badaniach innych krajów, ponieważ baza danych statystycznych jest dość jednolita pod względem wskaźników wykorzystanych w analizie. (abstrakt oryginalny)

This study describes a method for evaluating the quality of human potential within Ukraine's current conditions, by looking at the demographic and valeologic (healthy living) component. This research was conducted on the basis of Ukraine's regional data. In addition to measuring the level of quality development according to this component, the method aims to classify regions on its basis. Such classification is a justification for regional policies geared at human development and for distribution of resources by region. The study uses a discriminant analysis as well as some methods of taxonomic analysis. As a result of the analysis, Ukrainian regions were divided into four groups. The method applied in this research is universal and can be used to assess and classify regions according to other components of human potential quality, provided that relevant indicators are applied. It can also be approved and implemented in other countries because the statistical database is quite unified in terms of indicators that are included in the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdel-Khalik, A. (2003). Self-sorting, incentive compensation, and human-capital assets. European Accounting Review, 12 (4), 661-697.
 2. Balcerzak, A., Pietrzak, M. (2016). Quality of Human Capital in the European Union in the Years 2004-2013. Application of Structural Equation Modelling, 3, 7-12.
 3. Cichy, K., Malaga, K. (2006). The quantity and quality of human capital in Poland and USA analyzed in the framework of the Manuelli-Seshadri model. Economics and Business Review, 6 (1), 5-24.
 4. Czajkowski, Z. (2012). Kapitał ludzki - pojęcie i miary. Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej, 312.
 5. Derzhavnyi Komitet Statystyky Ukrainy (2009). Zovnishnia trudova mihratsiia Ukrainy 2009. Zvit pro rezultaty modulnoho vybirkovoho obstezhennia. DP "Informatsiino- analitychne ahentstvo", Kyiv.
 6. Derzhavnyi Komitet Statystyky Ukrainy (2017). Zovnishnia trudova mihratsiia Ukrainy 2017 [External labour migration of Ukraine in 2017]. Statystychnyi biuleten za rezultatamy modulnoho vybirkovoho obstezhennia. Kyiv.
 7. Dobija, M. (1998). How to Place Human Resources into the Balance Sheet? Journal of Human Resource Costing and Accounting, 3 (1), 83-92.
 8. European Commission (2016). New Skills Agenda for Europe 2016. Retrieved from https://ec.europa.eu/social/ main.jsp?catId=1223 [accessed 16.05.2019].
 9. Haq, M. ul (1995). Reflections on Human Development. Oxford University Press, New York.
 10. International Labour Organization - ILO (2013). Report on the Methodology, Organization and Results of a Modular Sample Survey on Labour Migration in Ukraine. Decent Work Technical Support Team and Country Office for Central and Eastern Europe, Budapest.
 11. Juran, J.M., Gryna, F.M. (1993). Quality Planning and Analysis. 3rd edn. McGraw-Hill, New York.
 12. Kelle, V. (1999). Chelovecheskij potencial i chelovecheskaya deyatel'nost'. [In:] Chelovecheskij potencial: opyt kompleksnogo podhoda [Human potential: experience of an integrated approach]. Editorial URSS, Moskva.
 13. Miciuła, I., Miciuła, K. (2015). Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 269-280.
 14. Planning Commission Government of India - PCGI (2002). National Human Development Report 2002. Retrieved from http://planningcommission.nic.in/reports/genrep /nhdrep/nhdch2.pdf [accessed: 16.05.2019].
 15. Rimashevskaya, N., Migranova, L., Toksanbayeva, M. (2014). Chelovecheskij i trudovoj potencial rossijskih regionov. Narodonaselenie, 3, 106-119.
 16. Sadova, U., Stepura, T. (2017). Yakist liudskoho potentsialu v metodolohichnykh vymirakh enerhetychnoi paradyhmy. Rehionalna ekonomika, 1, 90-97.
 17. Semiv, L. (2004). Rehionalna polityka: liudskyi vymir. IRD NAN Ukrainy, Lviv.
 18. Sen, A. (2009). The Idea of Justice. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA.
 19. Shaulska, L. (2005). Stratehiia rozvytku trudovoho potentsialu Ukrainy. Instytut ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy, Donetsk.
 20. Solntseva, H., Smolian, H. (1999). Chelovecheskij potencial: razmyshlenie o smysle ponyatiya. [In:] Chelovecheskij potencial: opyt kompleksnogo podhoda. Editorial URSS, Moskva.
 21. Turner, G. (1996). Human resource accounting - Whim or wisdom. Journal of Human Resource Costing and Accounting, 1 (1), 63-73.
 22. United Nations Development Programme - UNDP (1990). United Nations Development Programme 1990. Retrieved from hdr.undp.org/sites/default/files/reports/219/hdr_ 1990_en_complete_nostats.pdf [accessed: 16.05.2019].
 23. United Nations Development Programme - UNDP (2018). Human Development Indices and Indicators. Communications Development Incorporated, Washington.
 24. Vovkanych, S., Semiv, L. (2007). Teoretyko-metodolohichni osnovy doslidzhennia liudskoho ta intelektualnoho kapitalu v znannievomistkii ekonomitsi: kontse - ptu alizatsiia poniat. Rehionalna ekonomika, 4, 7-19.
 25. Zlupko, S., Radetskyi, Y. (2001). Liudskyi potentsial, zainiatist i sotsialnyi zakhyst naselennia v Ukraini. Vydavnychyi tsentr LNU im. Ivana Franka, Lviv.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.1.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu