BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strojny Jacek (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Small Farms in the Area Structure of Agricultural Holdings of the European Union Countries
Drobne gospodarstwa rolne w strukturze obszarowej gospodarstw krajów Unii Europejskiej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 1, s. 61-70, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Struktura agrarna, Struktura gospodarcza
Arable farm, Agrarian structure, Economic structure
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O18, O52, E65, C49, C65.
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Mimo ewolucji struktury agrarnej w krajach Europy (szczególnie zachodniej) problematyka drobnych gospodarstw pozostaje aktualna w związku z funkcjonowaniem tej formy gospodarowania. Określenie "drobne gospodarstwo rolne" nie jest jednoznaczne. Z tego względu badanie oparto na relatywnie najbardziej obiektywnym kryterium wyodrębniania gospodarstw drobnych - według powierzchni (poniżej 5 ha). Badanie wykorzystuje technikę statystyczną nazywaną metodą eliminacji wektorów. Umożliwia ona wyodrębnienie spośród rozważanej zbiorowości podgrup o podobnych strukturach obszarowych. Typologia struktury obszarowej techniką taksonomiczną ukazuje zróżnicowanie krajów UE ze względu na specyfikę gospodarstw drobnych: krajów Europy Południowej, wybranych krajów Europy Środkowej oraz pozostałych państw (leżących na północy kontynentu). Dodatkowo odrębny charakter ma struktura gospodarstw drobnych w Danii i Czechach. (abstrakt oryginalny)

In spite of the evolution of the agrarian structure in EU countries (particularly in Western Europe) the problem of small agricultural holdings is still relevant, as this form of farming remains functional. The term 'small farm' has an ambiguous character. Thus, the study is based on relatively the most objective criterion for identification of small holdings - farms covering areas below 5 ha. The study employs the statistical method of vector elimination, which enables separation of subgroups with similar, homogeneous agrarian structures from among the studied set. The typology of the agrarian structure by means of the taxonomic technique demonstrates how diverse EU countries are with regard to their small agricultural holdings: Southern European countries, some Central European countries, and other states lying in the north of Europe. Additionally, the structure of small agricultural holdings is distinct in Denmark and in the Czech Republic. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexandri, C., Luca, L. (2012). The role of small farms in Romania and their future in the face of challenges of the CAP post 2013. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 13-30.
 2. Ascione, E., Henke, R., Vanni, F. (2012). Small farms in Italy: public support, diversification and economic sustainability. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 31-42.
 3. Baranzini, M., Rotondi, C., Scazzieri, R. (2015). Resources, Production and Structural Dynamics. Cambridge University Press, Cambridge.
 4. Baranzini, M., Scazzieri, R. (1986). Foundations of Economics: Structures of Inquiry and Economic Theory. Blackwell, New York.
 5. Baranzini, M., Scazzieri, R. (2012). The Economic Theory of Structure and Change. Cambridge University Press, Cambridge.
 6. Basu, K. (1990). Agrarian Structure and Economic Underdevelopment. Harwood Academic Publishers, Chur.
 7. Bogocz, D., Bożek, J., Kukuła, K., Strojny, J. (2010). Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Chlebicka A., Falkowski, J., Wołek, T. (2009). Małe gospodarstwa w Polsce - charakterystyka. FAPA, Warszawa.
 9. Chomątowski, S., Sokołowski, A. (1978). Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, 2, 217-225.
 10. Cooper, R., Donaghy, K., Hewings, G. (Eds.) (2007). Globalization and Regional Economic Modelling. Springer, Berlin-Heidelberg.
 11. Garcia, M.S. (2006). Social Capital, Networks and Economic Development: An Analysis of Regional Productive systems. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 12. Goraj, L., Cholewa, I., Osuch, D., Płonka, R. (2010). Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. Polski FADN, Warszawa.
 13. Hendry, D.F., Richard, J.F. (1990). Recent Developments in the Theory of Encompassing. [In:] B. Cornet, H. Tulkcns (Eds.), Contributions to Operations Research and Econometrics. The Twentieth Anniversary of CORE. MIT Press, Cambridge.
 14. Hirschman, A.O. (1980). National Power and the Structure of Foreign Trade. University of California Press, Los Angeles.
 15. Józwiak, W. (2006). Funkcjonowanie i role społeczne najmniejszych gospodarstw rolnych, Wieś i Rolnictwo, 2, 29-40.
 16. Kirman, A. (1989). The Intrinsic Limits of Modern Economic Theory: The Emperor Has No Clothes. Economic Journal, 99, 126-139.
 17. Kukuła, K. (1996). Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Wydawnictwa Edukacyjne, Kraków.
 18. Leontief, W. (1951). The Structure of the American Economy, 1919-1939: An Empirical Application of Equilibrium Analysis. Oxford University Press, New York.
 19. Michalska, S. (2012). Społeczny wymiar funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 85-94.
 20. Pasinetti, L.L. (1965). Causalità e interdipendenza nell'analisi econometrica e nella teoria economica. [In:] Annuario dell'Universitŕ Cattolica del Sacro Cuore - Anno Accademico 1964-65, Il Mulino, Bologna, 233-250.
 21. Pasinetti, L.L. (1981). Structural Change and Economic Growth: A theoretical essay on the dynamics of the wealth of nations. Cambridge University Press, Cambridge.
 22. Poczta, W., Czubak, W., Kiryluk-Dryjska, E., Sadowski, A., Siemiński, P. (2012). Koncepcja ukierunkowania wsparcia gospodarstw rolnych w perspektywie 2014-2020. Ekspertyza dla MRiRW w Warszawie, Poznań.
 23. Rey, V., Gerbaud, F. (1996). Les nouvelles campagnes d'Europe centre-orientale. CNRS Editions, Paris.
 24. Sikorska, A. (2003). Gospodarstwa socjalne w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi. IERiGŻ, Warszawa.
 25. Stone, R. (1954). Linear Expenditure System and Demand Analysis: An Application to the Pattern of British Demand. The Economic Journal, 255, 511-527.
 26. Structure and dynamics of EU farms: changes, trends and policy relevance (2013). EU Agricultural Economics Briefs, 9. Retrieved from http://ec.europa.eu/agriculture/ rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf [accessed 26.10.2019].
 27. Westlund, A., Zackrisson, U. (1986). On the prediction of structurally varying systems. Technological Forecasting and Social Change, 30 (1), 63-72.
 28. Zegar, J. (2007). Kwestia gospodarstw samozaopatrzeniowych w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 1, 33 -37.
 29. Zegar, J. (2012). Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 129-148.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.1.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu