BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patrzałek Leszek (Wroclaw University of Economics and Business)
Tytuł
Compensatory Subsidy Transferred to the Budgets of Voivodeship Self-Governments in the Context of Regional Policy Instruments' Coordination
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 4(98), s. 16-27, tab., bibliogr. s. 27
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Subwencje, Nierównowaga fiskalna, Opłaty wyrównawcze
Regional policy, Subsidies, Fiscal imbalance, Compensation fees
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H76, H72
summ.
Abstrakt
Purpose - The aim of the paper is to consider to what extent a compensatory subsidy transferred to the budgets of voivodeship self-governments can help level fiscal imbalances among voivodeships. The article also aims to determine if and (if it is so) to what extent the rules and procedures related to a compensatory subsidy are coordinated with other instruments of regional policy. Method research - The paper uses the descriptive method with the elements of legal analysis and examines statistical data relating to the budgets of voivodeship self-governments in Poland during the years 2009-2017. Description of research - The paper studies the issues connected with construction together with the rules associated with the transfer of compensatory subsidy to voivodeship self-governments in the context of aims and instruments of a regional policy. In individual sections, the author presents the theoretical aspects of regional policy under the conditions of globalization, characterizes the functions and significance of compensatory subsidy for voivodeships in the context of good-governance and attempts to assess the scope of the coordination of the procedures referring to a compensatory subsidy with other instruments of a regional policy. Results - It has been stated that a compensatory subsidy transferred to the budgets of voivodeships should be considered not only as the source of budget revenues, but also as an instrument of a regional policy. The allocation of public funds to voivodeships takes place by means of numerous autonomous public institutions that use different (and uncoordinated - from the point of view of regional policy) criteria and procedures. This in turn has a negative consequence in the form of excessive dispersion of public funding among voivodeships and in the duplicated realization of public tasks by numerous institutions. Subsequently, it increases the costs of the functioning of the public administration. During the analysis of the rules, procedures and construction of a compensatory subsidy it was shown that this particular financial instrument is neither connected nor coordinated with different instruments of regional policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act, 2018, Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1530 z późn. zm.
 2. Act, 2017, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.
 3. Dziemianowicz R., Kargol-Wasiluk A., Bołtromiuk D., 2018, Samodzielność finansowa gmin w Polsce w kontekście koncepcji good governance, "Optimum. Economic Studies", nr 4(94), s. 204-219, DOI: 10.15290/oes.2018.04.94.16.
 4. Gorzelak G., Smętkowski M., 2018, Rozwój regionalny, polityka regionalna, EUROREG, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 5. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, 2009-2017, GUS, Warszawa.
 6. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, GUS, Warszawa 2018.
 7. Guziejewska B., 2014, Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Hausner J., 2015, Governance i jego konceptualne podstawy, [w:] Współzarządzanie publiczne, Hausner J., Mazur S. (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 9. Kańduła S., 2017, Mechanizmy wyrównywania fiskalnego. Studium empiryczne gmin w Polsce w latach 2004-2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 10. Patrzałek L., 2015, Subwencja ogólna jako instrument korekcyjno-wyrównawczy w systemie finansów samorządu terytorialnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 404, s. 238-244, DOI: 10.15611/pn.2015.404.16.
 11. Piketty T., 2015, Ekonomia nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 12. Poniatowicz M., 2018, Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.
 13. Roczniki statystyczne województw, 2009-2017, GUS, Warsaw.
 14. Sekuła A., 2016, System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - dysfunkcje i posiadane kierunki racjonalizacji, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 15. www 1, https://mf-arch2.mf.gov.pl/ [date of entry: 02.06.2019].
 16. www 2, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/ [date of entry: 02.06.2019].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.04.98.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu