BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześ Anna (University of Bialystok, Poland)
Tytuł
The Measurement of Labour Productivity in the Enterprise Sector: the Example of Poland
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 4(98), s. 44-55, tab., bibliogr. s. 54-55
Słowa kluczowe
Wydajność pracy, Zatrudnienie, Koszty pracy, Sektor przedsiębiorstw
Labour efficiency, Employment, Labour costs, Manufacturing sector
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J24, J21, J30, L70, L80
summ.
Abstrakt
Purpose - The aim of this paper is to present the indicators of labour productivity and dilemmas related to their interpretation. The paper examines the level of this phenomenon in the enterprise sector within the Polish economy. Research method - The measurement of labour productivity in the enterprise sector will be made using the indicators calculated on the basis of available data from the national statistics of the Central Statistical Office in the years 2005-2017 and the unpublished data from the years 2005-2013. Results - The theoretical considerations on labour productivity have shown that a set of available indicators should be used and complemented with the index of technical equipment. The labour productivity in the enterprise sector was varied. In the years 2005-2017 it grew quite dynamically until 2013, however after this year it clearly decreased. Since 2014 there has been a more rapid increase in the labour costs (including wages) than in terms of the labour productivity. Implications / originality / value - The majority of the previous research available focuses on one of the measures of labour productivity, which is the relation of sales revenue (or gross added value) to the number of employees. The paper includes those indicators that contributed to an ambiguously positive image of the studied phenomenon and confirmed the legitimacy of using at least several different measures. In addition, this productivity was tested at the level of the PKD 2007 sections. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, 2013, Jerzemowska M. (red.), PWE, Warszawa.
 2. Balk M., 2014, Dissecting aggregate output and labour productivity change, "Journal of Productivity Analysis", vol. 42, iss. 1, pp. 35-43, DOI: 10.1007/s11123-013-0359-6.
 3. Grześ A., 2017, Outsourcing w kształtowaniu zatrudnienia, kosztów i produktywności pracy w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 4. Handbook of Methods, 2012, BLS, https://www.bls.gov/opub/hom/pdf/msp-19970714.pdf [date of entry: 05.04.2019].
 5. Kosieradzka A., 2012, Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 6. OECD Compendium of Productivity Indicators 2018, 2018, OECD Publishing, Paris.
 7. Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations. Free Press, New York.
 8. Potencjał pracy przedsiębiorstwa, 2006, Gableta M. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Potencjał pracy w  przedsiębiorstwie, 1998, Gableta M. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Sargant Florence, P., 1920, The Measurement of Labor Productivity, "Quarterly Publications of the American Statistical Association", vol. 17, iss. 131, pp. 289-304.
 11. Sierpińska M., Jachna T., 2004, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Solow R.W., 1967, Teoria kapitału i stopy kapitału, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 13. Sunderland F.O., Kane M.E., 1996, Measuring productivity on value basis, "Global Business and Organizational Excellence", vol. 15, iss. 4, pp. 57-76, DOI: 10.1002/npr.4040150408.
 14. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w latach 2005-2017, 2018, GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki- finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-podmiotow-gospodarczych-i-xii- 2017,11,18.html [date of entry: 05.03.2019].
 15. Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w  2005-2017, 2018, GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy- zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowejw- pierwszym-kwartale-2018-r-,1,30.html [date of entry: 05.03.2019].
 16. www 1, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne [date of entry: 18.09.2018].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.04.98.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu