BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz (University of Warsaw, Poland)
Tytuł
Sustainable Consumption in Consumer Behaviour of Young Polish Singles
Zrównoważona konsumpcja w zachowaniach konsumenckich polskich młodych singli
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 1, s. 89-100, tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Ludzie młodzi, Styl życia, Konsumpcja zrównoważona
Young people, Lifestyle, Sustainable consumption
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D120, D190.
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma charakter badawczy i dotyczy uchwycenia konsekwencji zjawiska singlizacji społeczeństwa w kontekście proekologicznych zachowań konsumenckich. Jego podstawowym celem jest uchwycenie zrównoważonej konsumpcji w tych zachowaniach młodych singli żyjących w Polsce. Na podstawie badań własnych skoncentrowano się na sprawdzeniu, czy młode osoby żyjące w pojedynkę prawidłowo pojmują zrównoważoną konsumpcję, i w związku z tym, w jakim stopniu realizują jej założenia w swoim życiu. Przeanalizowano także zależność między stylem życia a proekologicznym postępowaniem młodych singli- -konsumentów oraz zbadano ich znajomość znaków ekologicznych umieszczanych na produktach. Podstawę wnioskowania stanowi materiał badawczy pozyskany dzięki przeprowadzonym przez autora badaniom na próbie 826 młodych osób żyjących w pojedynkę.(abstrakt oryginalny)

This article is a research exercise and refers to the consequences of singlehood in the context of environmental consumer behaviour. It essentially seeks to provide some insight into sustainable consumption in consumer behaviour of young singles in Poland, based on the results of the author's own research. Following that research, the focus was on verifying whether young people living alone correctly understand sustainable consumption and to what extent they therefore implement its assumptions in their consumer behaviour. In addition, the relationship between lifestyle and environmental consumer behaviour of young singles was analysed, as was their knowledge of eco-labels placed on products. The basis for conclusions is provided by the research material collected in the survey conducted in a sample of 826 young singles. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Austrom, D., Hanel, K. (1985). Psychological Issues of Single Life in Canada: An Exploratory Study. International Journal of Women's Studies, 8, 12-23.
 2. Bauereiss, R., Bayer, H. (1995). Alleinstehende und Alleinlebende: Die "Singles" in der amtlichen Statistik. [In:] H. Bertrman (Eds.), Das Individuum und seine Familie. Lebensformen, Familienbeziehungen und Lebensereignisse im Erwachsenenalter. Leske Budrich Verlag, Opladen.
 3. Cohen, A.M. (2009). The emergence of a global generation. The Futurist, 43 (1), 57-59.
 4. Czernecka, J. (2011). Wielkomiejscy single. Poltex, Warszawa.
 5. Deml, S. (2009). Singles also Thema in der Familiensoziologie Stellenwert, Probleme und unterschiedliche Facetten in der sozialwissenschaftlichen Forschung. Grin Verlag, München.
 6. Di Giulio, A., Brohmann, B., Clausen, J., Defila, R., Fuchs, D., Kaufmann-Hayoz, R., Koch, A. (2012). Needs and consumption: a conceptual system and its meaning in the context of sustainability. [In:] R. Defila, A. Di Giulio, R. Kaufmann-Hayoz (Eds.), The Nature of Sustainable Consumption and How to Achieve It: Results from the Focal Topic "From Knowledge to Action - New Paths Towards Sustainable Consumption". Oekom, Munich, 45-66.
 7. Di Giulio, A., Ficher, D., Schäfer, M., Blättel-Mink, B. (2014). Conceptualizing Sustainable Consumption: Toward and Integrative Framework. Sustainability: Science, Practice, & Policy, 10 (1), 45-61.
 8. Gajda, J. (1987). Samotność i kultura. PWN, Warszawa. Gemius dla e-Commerce Polska [Gemius for e-Commerce Poland]. Retrieved from https://www.gemius.pl/e-commerce- aktualnosci/ile-i-w-jaki-sposob-polacy-placa-zae- zakupy.html [accessed 02.02.2019].
 9. Hillis, M. (1936). Live alone and like it: The classic guide for the single woman. Temple University Press, Philadelphia.
 10. Hradil, S. (1995). Die "Single-Gesellschaft. C.H. Beck, München.
 11. Kuklińska, K.L. (2012). Polskie singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet. Difin, Warszawa.
 12. Lorek, S., Fuchs, D. (2013). Strong sustainable consumption governance: precondition for a degrowth path? Journal of Cleaner Production, 38 (1), 36-43.
 13. Lorek, S., Spangenberg, J.H. (2014). Sustainable consumption within a sustainable economy: beyond green growth and green economics. Journal of Cleaner Production, 63 (1), 33-44.
 14. Lubelska, K. (2006). Pojedynczo. Polskich singli pomysły na życie. Polityka, 42 (2576) of 21 October.
 15. Moisander, J., Pesonen, S. (2002). Narratives of sustainable ways of living: Constructing the self and others as a green consumer. Management Decision, 40 (4), 329-342.
 16. Paprzycka, E., Izdebski, Z. (2016). Single i singielki. Intymność i seksualność osób żyjących w pojedynkę. Difin, Warszawa.
 17. Radziukiewicz, M.J. (Ed.) (2015). Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu. PWE, Warszawa.
 18. Royal Norwegian Ministry of Environment (1994). Report on Symposium on Sustainable Consumpton. 19-20.01.1994 Oslo.
 19. Royal Norwegian Ministry of Environment (1995). Oslo Ministerial Roundtable. Conference on Sustainable Production and Consumption. 06-10.02.1995 Oslo.
 20. Ruszkiewicz, D. (2008). Życie w pojedynkę - ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów? Wydawnictwo WSHE, Łódź.
 21. Seyfang, G. (2011). The new economics of sustainable consumption. Seeds of change. Palgrave Macmillan, New York.
 22. Shostak, A.B. (1987). Singlehood. [In:] M. Sussman, S. Steinmetz (Eds.), Handbook of marriage and the family. Plenum Press, New York.
 23. Spangenberg, J.H. (2002). Environmental Space and the Prism of Sustainability: Frameworks for Indicators Measuring Sustainable Development. Ecological Indicators, 2, 295-309.
 24. Spangenberg, J.H. (2014). Institutional change for strong sustainable consumption: sustainable consumption and the degrowth economy. Sustainability: Science, Practice & Policy, 10 (1), 62-77.
 25. Stein, P.J. (1976). Single. Prentice-Hall, New Jersey.
 26. Stein, P.J. (1981). Single life: Unmarried adults in social context. St. Martin's Press, New York. Tukker, A., Cohen, M.J., Hubacek, K., Mont, O. (2010).
 27. Sustainable consumption and production. Journal of Industrial Ecology, 14 (1), 1-3.
 28. Tulli, R. (1978). Jednoosobowe gospodarstwa domowe. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 29. Tymicki, K. (2001). Staropanieństwo i starokawalerstwo. Analiza zjawiska. Studia Socjologiczne, 4, 77-106.
 30. Williams, K.C., Page, R.A. (2011). Marketing to the generations. Journal of Behavioral Studies in Business, 3 (3), 1-17.
 31. Wrzesień, W. (2003). Jednostka - rodzina - pokolenie. Studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 32. Zalega, T. (2018). Sustainable consumption in consumer behaviour of Polish seniors (Report from own research). Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 17 (1), 131- -139.
 33. Zalega, T. (2019). Consumer Behaviour of Young Polish Singles - Selected Issues. Marketing i Rynek, 4, 3-14.
 34. Żurek, A. (2003). Osoby samotne jako zjawisko społeczne. Roczniki Socjologii Rodziny, 15, 123-136.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.1.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu