BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bugowski Łukasz Karol (University of Bialystok, Poland)
Tytuł
Ethnic Diversity and Social Capital of the Podlaskie Voivodeship
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 4(98), s. 69-83, tab., rys., bibliogr. s. 81-83
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Różnice etniczno-narodowościowe ludności, Rozwój regionalny
Social capital, Ethno-nationalist differences in population, Regional development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A13, R11, Z13
summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstrakt
Purpose - An assessment of the level of social capital in the context of ethnic diversity using the example of the Podlaskie voivodeship. Furthermore, showing the relationship between social capital and local and regional development. Research method - Quantitative and comparative analyses of selected indicators of the surveyed territorial units (powiats of the Podlaskie Voivodeship) while maintaining the criterion of ethnic diversity. Data from the Central Statistical Office (Local Data Bank) and the National Electoral Commission for the period 2010-2018 were used. Results - The level of social capital is higher in multi-ethnic powiats, in particular as far as the civic dimension is concerned, which is measured by the use of passive and active voting rights. Similarly, the number of foundations, associations and social organizations per 1,000 inhabitants is higher in multiethnic powiats. As far as the level of entrepreneurship is concerned, the majority of powiats of diversified nationalities is insignificant, while single-nation powiats have higher rates in relation to membership in sports clubs. Originality / value / implications / recommendations - A thesis which is popular in the subject literature that ethnically diverse areas are characterized by lower social capital is not true in the case of the Podlaskie voivodeship, in which ethnic groups have been present for centuries. Consequently, it may be assumed that ethnic diversity has a negative impact on the level of social capital only temporarily. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abłażewicz-Górnicka U., 2012, Zróżnicowanie etniczno-kulturowe a kapitał społeczny. Głos w debacie o wielokulturowości, "Pogranicze. Studia Społeczne", t. XX, s. 7-20, DOI: 10.15290/pss.2012.20.01.
 2. Bordieu P., 1986, The Forms of Capital, [in:] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Richardson J.G. (ed.), Greenwood Press, New York.
 3. Brol R., 2008, Kapitał społeczny w gospodarce lokalnej, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i  praktyce, Brol R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 5. Coleman J.S., 1988, Social capital in the creation of human capital, "American Journal of Sociology", vol. 94, pp. 95-120.
 6. Cooke P., Clifton N., Oleaga M., 2005, Social capital, firm embeddedness and regional development, "Regional Studies", vol. 39, iss. 8, pp. 1065-1077, DOI: 10.1080/00343400500328065.
 7. Cooke P., Wills D., 1999, Smallfirms, social capital and the enhancement of business performance through innovation programmes, "Small Business Economics", vol. 13, iss. 3, pp. 219-234, DOI: 10.1023/A:1008178808631.
 8. Fountain J., 1998, Social capital: its relationship to innovation in science and technology, "Science and Public Policy", vol. 25(2), pp. 103-115, DOI: 10.1093/spp/25.2.103.
 9. Fukuyama F., 1995, Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Free Press, New York.
 10. Grabowska-Powaga A., 2019, Kapitał społeczny a gospodarowanie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 11. Granovetter M., 1973, The strength of weak ties, "The American Journal of Sociology", vol. 78, no. 6, pp. 1360-1380.
 12. Iyer S., Kitson M., Toh B., 2005, Social capital, economic growth and regional development, "Regional Studies", vol. 39, iss. 8, pp. 1015-1040, DOI: 10.1080/00343400500327943.
 13. Jacobs J., 1961, The Death and Life of Great American Cities, Random House, New York.
 14. Kultura fizyczna, sport i rekreacja. Grupa: Sport. Podgrupa: Kluby Sportowe, GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [date of entry: 09.08.2019].
 15. Laurence J., 2011, The effect of ethnic diversity and community disadvantage on social cohesion: A multi-level analysis of social capital and interethnic relations in UK communities, "European Sociological Review", vol. 27, iss. 1, pp. 70-89, DOI: 10.1093/esr/jcp057.
 16. Malecki E.J., 2011, Regional Social Capital: Why it Matters, "Regional Studies", vol. 46, iss. 8, pp. 1023-1039, DOI: 10.1080/00343404.2011.607806.
 17. Mickiewicz T., Rodzinka J., Skica T., 2016, Lokalne i regionalne czynniki wspierania przedsiębiorczości, Klasteryzacja, promocja, doradztwo i i kapitał społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 18. North D.C., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York.
 19. Opioła W., 2019, Wpływ zróżnicowania narodowościowego na poziom kapitału społecznego lokalnej wspólnoty. Badanie porównawcze w wybranych gminach województwa opolskiego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1(75), s. 52-69, DOI: 10.7366/1509499517503.
 20. Podmioty Gospodarki Narodowej, przekształcenia własnościowe i strukturalne. Grupa: podmioty gospodarki narodowej wskaźniki. Podgrupa: Podmioty wskaźniki, GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [date of entry: 10.08.2019].
 21. Putnam R.D., 1993, Making Democracy Work, Princeton University Press, Princeton, New York.
 22. Putnam R.D., 2007, E pluribus unum: Diversity and community in the twenty- first-century. The 2006 Johan Skytte Prize Lecturer, "Scandinavian Political Studies", vol. 30, no. 2, pp. 137-174, DOI: 10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x.
 23. Putnam R.D., 2008, Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo Akademickie i  Profesjonalne, Warszawa.
 24. Richmann B.D., 2006, How Community Institutions Create Economic Advantage. Jewish Diamont Merchants in New York, "Law & Social Inquiry", vol. 31, no. 2, pp. 383- 420.
 25. Rothstein B., 2009, Preventing markets form Self-Destruction: The Quality of Government Factor, QoG Working Papers Series, Goteborg.
 26. Sabatini F., 2006, Does Social Capital Improve Labour Productivity in Small and Medium Enterprises?, La Sapienza, Roma.
 27. Sierocińska K., 2011, Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, "Economic studies", nr 1(LXVIII), pp. 69-86.
 28. Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski, Narodowy Spis Powszechny ludności i  mieszkań, 2015, GUS, Warszawa.
 29. Swianiewicz P., Krukowska J, Lackowska M., Mielczarek A., 2010, Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 30. Sztompka P., 2016, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 31. Woolcock M., 1998, Social capital and economic development: towards a theoretical synthesis and policy framework, "Theory and Society", no. 27, pp. 151-208.
 32. www 1, https://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/200000/200000.html#tabs-2 [date of entry: 14.08.2019].
 33. www 2, https://samorzad2014.pkw.gov.pl/343_Kandydaci/2001/1 [date of entry: 14.08.2019].
 34. www 3, https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/200200#general_committee_stat [date of entry: 14.08.2019].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.04.98.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu