BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pająk Mateusz (Poznan School of Logistics, Poland), Cyplik Piotr (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Truck Platooning in the Context of Sustainable Development's Targets Defined in European Union's Strategies
Platooning pojazdów ciężarowych w kontekście celów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych w strategiach Unii Europejskiej
Źródło
LogForum, 2020, vol. 16, nr 2, s. 311-321, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Transport samochodowy, Samochody ciężarowe, Strategia rozwoju, Strategia Europa 2020
Sustainable development, Motor transport, Lorries, Development strategy, Europe 2020 Strategy
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wstęp: Konsekwencją rosnącego rynku konsumenckiego jest wzrost sektora transportu i logistyki szacowany w Europie na 42% do roku 2050. Dlatego też innowacje w transporcie stały się jednym z kluczowych obszarów dla łańcuchów dostaw. Wyzwaniem jest nie tytko sprostanie oczekiwaniom rynku, ale także osiągnięcie tego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o wielkość wpływu platooningu pojazdów ciężarowych na cele zrównoważonego rozwoju sformułowane w wybranych strategiach Unii Europejskiej. Metody: Na podstawie przeglądu literatury, autor wniósł wkład tą publikacją, ustanawiając związek między rozwiązaniem platooningu pojazdów ciężarowych a celami zrównoważonego rozwoju określonymi w strategiach Unii Europejskiej. Wyniki: Autor zidentyfikował mocne i słabe strony platooningu pojazdów ciężarowych w kontekście celów zrównoważonego rozwoju: cel ekonomiczny osiągany poprzez redukcję zużycia paliwa, cel ekologiczny osiągany dzięki przyczynianiu się do niższej emisji CO2 oraz cel społeczny osiągany poprzez zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Wnioski: Przeprowadzona analiza częściowo potwierdza a częściowo odrzuca tezę o platooningu pojazdów ciężarowych jako jednego z elementów wspierających zrównoważony rozwój zgodnie z założeniami strategii Unii Europejskiej. Platooning pojazdów ciężarowych może wspierać cele zrównoważonego rozwoju. Na obecnym etapie, jednakże, skala wpływu tego rozwiązania na cele zrównoważonego rozwoju nie jest znacząca. Jest tak ponieważ pojazdy ciężarowe w platooningu stosują nadal paliwa konwencjonalne a stan legislacji w krajach Unii Europejskiej nie pozwala jeszcze na pełną komercjalizację tego rozwiązania i generowanie wspomnianych korzyści dla rynku transportowego oraz zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Background: Consequence of growing consumer market is grow of transportation and logistics sector estimated in Europe at 42% by 2050. Therefore innovations in transportation have recently become one of key focus areas for enterprises' supply chains and for authorities. Challenge is not only how to meet market expectations but also how to achieve this in line with sustainable development's principles. The aim of the paper is to resolve the research problem regarding the magnitude of contribution of truck platooning to the sustainable development in the context of selected European Union's strategies. Methods: Based on literature review, author attempted to add value by this publication by establishing the connection between truck platooning and sustainable development's targets defined in European Union's strategies. Results: Author was able to identify strengths and weaknesses of truck platooning in the context of sustainable development criteria: economical in terms of generating efficiencies for transport industry thanks to fuel reduction, ecological in terms of contributing to lower CO2 emission and social in terms of giving the possibility of transforming the job of a truck driver as well as increasing the safety on the roads. Conclusions: Conducted research indicates that the thesis that truck platooning fits in with the European Union's strategies as one of the elements supporting sustainable development has been partially confirmed and partially denied. Truck platooning may support sustainable development's targets, however due to its limitations the magnitude of its contribution is not significant. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berg C.N., Deichmann U., Liu Y., Selod H., 2017. Transport Policies and Development, The Journal of Development Studies, 53:4, 465-480, http://doi.org/10.1080/00220388.2016.1199 857
 2. Bhoopalam A-K., Agatz N., Zuidwijk R., Planning of truck platoons: a literature review and directions for future research, Rotterdam School of Management, Erasmus University, Department of Technology and Operations Management, Rotterdam, Netherlands, http://doi.org/10.1016/i.trb.2017.10.016Get
 3. Boysen N., Briskorn D., Schwerdfeger S., 2018. The identical-path truck platooning problem, Transportation Research Part B 109. http://doi.org/10.1016/j.trb.2018.01.006
 4. Brennan L., Owende P, Biofuels from microalgae - a review of technologies for production, processing and extractions of biofuels and co-products, "Renewable and Sustainable Energy Reviews" 2010, 14, 2, 557-577, http://doi.org/ 10.1016/j.rser.2009.10.009
 5. Caparros-Midwood D., Barr S., Dawson R., 2017. Spatial optimization of future urban development with regards to climate risk and sustainability objectives, Risk Analysis 37, 11, Newcastle University, http://doi.org/10.1111/risa. 12777
 6. Chin, T. A., Tat, H. H. and Sulaiman, Z., 2015. Green supply chain management, environmental collaboration and sustainability performance. International Journal of Operations and Production Management, 26, 695-699, http://doi.org/10.1016/j.procir.2014.07.035
 7. Huang Q. , Benmimoun A. , Robinson T., 2010. "Challenges of Platooning on Public Motorways", 17th World Congress on Intelligent Transport Systems, October 2529, 2010, [online] Available: https://pdfs.semanticscholar.org/c5af/e2bfbf 86062e00149504fd185c94b8a6d74a.pdf
 8. Kruger N., Teuteberg F., 2018. Truck platooning: Towards Future Business Models, University of Osnabruck, Multikon- ferenz Wirtschaftsinformatik, Luneburg. Germany.
 9. Kumar K-M., Rahman A-A., Jayaraman K., Rahim S-A., 2017. Conceptualization of a research model for sustainable logistic practices and logistics transport performance, Jurnal Pengurusan 51, University Sains Malaysia.
 10. Larson J., Kammer Ch., Liang K-Y., Johansson K-H., 2013. Coordinated Route Optimization for Heavy-duty vehicle platoons, Proceedings of the 16th International IEEE Annual Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2013), http://doi.org/10.1109/ITSC.2013.6728395.
 11. Larsson E., Sennton G., Larson J., 2015. The vehicle platooning problem: computational complexity and heuristics, Argonne National Laboratory, Lemont, Illinois, Mathematics and Computer Science Division, http://doi.org/10.1016Zi.trc.2015.08.019.
 12. Laurance W., Goosem M., Laurance S., 2009. Impacts on roads and linear clearings on tropical forests, Trends in Ecology & Evolution, http://doi.org/10.1016/j.tree.2009.06.009
 13. Muratori M., Holden J., Lammert M., Duran A., Young S., Gonder J., 2017. Potential for platooning in U.S. highway freight transport, National Renewable Energy Laboratory, Colorado.
 14. Pichlak M., 2017. W kierunku gospodarki o obiegu zamknietym - przeglad koncepcji wdrażania zielonej gospodarki [Towards a circular economy - a review of the concept of implementing of a green economy], http://doi.org/10.12775/AUNC ECON.2017.001
 15. Purol M., Matuszak-Flejszman, A., 2014. Kryteria zrównoważonego rozwoju jako element zintegrowanego systemu zarządzania w przemyśle spożywczym [Criteria of sustainable development as an element of the integrated management system in the food industry], Research papers of Wroclaw University of Economics, 377.
 16. Simionescu M., Albu L-L., Raileanu Szeles M., Bilan Y., 2017. The impact of biofuels utilization in transport on the sustainable development in the European Union, Technological and economic development of economy, 23(4), http://doi.org/10.3846/20294913.2017.1323 318
 17. Shladover S., Su D., Lu X-Y., 2012. Impacts of cooperative adaptive cruise control on freeway traffic flow, Transportation Research Record Journal, University of California, Berkeley, http://doi.org/10.3141/2324-08
 18. Słowik P., Sharpe B., 2018. Automation in the long haul: Challenges and opportunities of autonomous heavy-duty trucking in the United States, The International Council on Clean Transportation.
 19. Strategies of European Union - Horizon 2020 work programme 2018-2020 - Strategic Programme Overarching Document, https://ec.europa.eu/programmes/horizon20 20/sites/horizon2020/files/stratprog overar ching version for publication.pdf
 20. Strategies of European Union - EUROPE 2020, A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, https://ec.europa. eu/eu2020/pdf/C OMPLET EN BARROSO 007% 20- Europe 2020 - EN version.pdf
 21. Strategies of European Union - A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy, https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC07 73
 22. Torabi S., Wahde M., 2018. Fuel-efficiency driving strategies for heavy-duty vehicles: a platooning approach based on speed profile optimization, Department of Mechanics and Maritime Sciences, Chalmers University of Technology, Goteborg, http://doi.org/10.1155/2018/4290763
 23. Wang M., van Maarseveen S., Happee R., Tool O., van Arem B., 2019. Benefits and Risks of Truck Platooning on Freeway Operations Near Entrance Ramp. Transportation Research Record, 2673, 8, 588-602, http://doi.org/10.1177/0361198119842821
 24. Wysokinska Z., 2018. Implementing the main circular economy principles within the concept of sustainable development in the global and European economy, with particular emphasis on central and eastern Europe - the case of Poland and region of Lodz, 2018, Comparative Economic Research, 21, 3, University of Lodz, Poland.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2020.411
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu