BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krówczyński Wojciech (Jagiellonian University, Poland)
Tytuł
Innovation Activities in Personal Data Management in Medical Entities
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 4(98), s. 112-120, bibliogr. s. 119-120
Słowa kluczowe
Innowacje, Ochrona danych osobowych, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ)
Innovations, Personal data protection, Health care institution
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D02, D23, L25
summ.
Abstrakt
Purpose - The purpose of the article is to present the essence of innovation and possible innovative activities affecting the increase in the efficiency of personal data management in medical entities. The article analyses the impact of selected institutional aspects on innovative activities that can be undertaken by medical entities to increase the efficiency of personal data management. Research method - The article was prepared on the basis of a review of selected literature on innovation, secure processing of personal data, as well as the author's own observations. Results - As a result of the advancement of information technology in medicine, new data processing possibilities are created. The complexity of processes and procedures for processing personal data increases and that jeopardises their security. Implications / recommendations - Effective, innovative resource allocation is necessary, which determines the security of personal data being processed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act, 2008, Ustawa z dnia 30 maja 2008 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz.U. nr 116, poz. 730.
 2. Banyś T.A., Łuczak J., 2014, Ochrona danych osobowych w praktyce: Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych, Presscom, Wrocław.
 3. Brzeziński M., 2001, Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 5. Gawrońska-Błaszczyk A., 2013, Analiza porównawcza możliwych rozwiązań w zakresie pogodzenia obowiązku ochrony danych osobowych z bezpieczeństwem pacjenta i efektywnością szpitala w kontekście nowego Rozporządzenia MZ, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", nr 14(10), s. 107-117.
 6. Głodek P., Gołębiowski M., 2006, Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa.
 7. Jończyk J., 2011, Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w szpitalu publicznym, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr  2(79), s. 43-54.
 8. Kotler P., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 9. Krówczyński W., 2017, Wybór formy koordynacji (governancemode) dla gospodarowania danymi osobowymi pacjentów w podmiotach leczniczych, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 2(86), s. 198-214, DOI: 10.15290/ose.2017.02.86.13.
 10. Matusiak K.B., 2005, Innowacje i transfer technologii: słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 11. Nojszewska E., 2011, System ochrony zdrowia w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Okoń-Horodyńska E., 2016, Edukacja dla innowacji (Czy tylko wybrani skazani są na sukces innowacyjny?), "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 1(31), s. 34-54.
 13. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 2005, OECD and Statistical Office of the European Communities, DOI: 10.1787/9789264013100- en.
 14. Pawłowska E., 2015, Rola wdrażanych innowacji w funkcjonowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, "Organizacja i Zarządzanie", nr 101, s. 39-45.
 15. Porter M.E., 1990, The competitive advantage of nations, Macmillan, London.
 16. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/31561/BroszuraPOIR_aktualizacja_XII_2016.pdf [date of entry: 16.06.2017].
 17. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive95/46/EC (General Data Protection Regulation), Official Journal of the EU L 119 dated 04.05.2016.
 18. Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 19. Strzelecka A., 2015, Technologie informacyjne i komunikacyjne istotnym elementem przepływu informacji w innowacyjnej działalności podmiotów leczniczych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 19, s. 44- 53.
 20. Suchecka J., 2010, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 21. Szydłowski K., 2013, Rynek kapitału wysokiego ryzyka jako źródło finansowania innowacji w przedsiębiorstwach, "Finansowanie innowacji", nr 1, s. 89-106.
 22. Wierzbicka A., 2014, Ochrona danych osobowych w  publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie", nr 15(9), s.  201-217.
 23. Wojtowicz K., 2013, Pozyskania kapitału przez spółki innowacyjne w oparciu o pierwszą emisję akcji, [w:] Finansowanie innowacji, Buszko A. (red.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w  Olsztynie, Olsztyn.
 24. Zapotoczna M., 2013, Pozyskiwanie kapitału przez NewConnect, [w:] Finansowanie innowacji, Buszko A. (red.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 25. Ziuziański P., Furmankiewicz M., 2014, Rola Internetu w autodiagnozie i samoleczeniu: szanse i zagrożenia, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zieliński Z.E. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.04.98.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu