BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórniak-Krzykacz Aldona (University of Łódź, Poland), Przywojska Justyna (University of Łódź, Poland)
Tytuł
The Challenges of Local Development and Priorities of Mayors and Presidents of Polish Cities : Convergence or Dissonance?
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 4(98), s. 121-133, tab., wykr., bibliogr. s. 132-133
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Miasto, Rozwój lokalny
Sustainable development, City, Local development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R580, Q560, R500
summ.
Abstrakt
Purpose - The aim of the paper is to identify the key urban development challenges in Poland and to verify the opinions of Polish mayors about them. Research method - The research used the quantitative method in the form of a survey conducted among 460 leaders of Polish cities together with desk research analysis including the data from the official statistics and reports from 2014-2018. Results - It was established that in their political agendas mayors include the postulates presenting a traditional approach to sustainable development, which is directed at the economy, society and the environment, but underestimates environmental issues. They are not aware of the new development challenges, but focus on the traditional, infrastructural and economic priorities. Originality / value - For the first time in Poland the results of comprehensive research on the priorities of city development that were declared by mayors are presented. They include the latest determinants for sustainable development, such as: the technological revolution, the management of ethnical and cultural diversity in urban communities, the depopulation and degradation of city centres and also circular economics. The findings of the research fill an existing gap in knowledge about the city leaders' points of view on the challenges facing modern cities and thus define a political climate for the implementation of the principles of sustainable development. (original abstract)(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cabria M., Magnier A., Pereira P., 2018, Mayors' agendas: emerging variations on the theme of intrepreneurialism, [in:] The European Mayor II. Political leaders in the changing context of local democracy, Heinelt H., Magnier A., Cabria M., Reynaert H. (eds.), Palgrave Macmillan, London.
 2. Churski P., 2014, Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce - próba bilansu pierwszej dekady członkostwa w Unii Europejskiej, "Rozwój regionalny i polityka regionalna", nr 27.
 3. Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin, 2017, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Haase A., 2013, No one-size-fits-all. O różnorodności kurczących się miast w Europie, [w:] Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020), Domański B. (red.), Kancelaria Senatu, Warszawa.
 5. Jacobs J., 2000, The Nature of Economies, Vintage Books, New York.
 6. Krajowa Polityka Miejska 2023, 2015, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa.
 7. Magnier A., Navarro C., Russo P., 2006, Urban Systems as Growth Machines? Mayors' Governing Networks Against Global Indeterminacy, [in:] The European Mayor - Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy, Bäck H., Heinelt H., Magnier A. (eds.), Springer Verlag, Wiesbaden.
 8. Marks-Bielska R., Lizińska W., Babuchowska K., Wojarska M., 2017, Raport z wykonania projektu badawczego Sprawność instytucjonalna vs. lokalny rozwój gospodarczy - czynniki kształtujące i interakcje, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 9. Meadowcroft J., Farrell K.N., Spangenberg J., 2005, Developing a framework for sustainability governance in the EU, "International Journal of Sustainable Development", vol. 8, no. 1/2, pp. 3-11, DOI: 10.1504/IJSD.2005.007371.
 10. Mendizabala M., Heidrichb O., Feliua E., García-Blancoa G., Mendizabal A., 2018, Stimulating urban transition and transformation to achieve sustainable and resilient cities, "Renewable and Sustainable Energy Reviews", vol. 94, pp. 410-418, DOI: 10.1016/j.rser.2018.06.003.
 11. New Urban Agenda, 2017, United Nations Habitat III Conference, United Nation.
 12. Nowak A., 2016, Rola środków unijnych udostępnionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w rozwoju społeczno-gospodarczym podregionów w Polsce, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 33, s. 117-137.
 13. Nowe priorytety rządowej polityki migracyjnej, 2018, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa, https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/nowe-priorytety-rzadowej-polityki-migracyjnej [date of entry: 04.11.2018].
 14. Podgórniak-Krzykacz A., 2016, Local governance, czyli jak równoważyć zarządzanie miastem, [w:] EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast, Przygodzki Z. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Przywojska J., 2016, Rewitalizacja miast aspekt społeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Rocznik demograficzny, 2018, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 17. Różne oblicza ubóstwa w Polsce w 2015 r. i 2018 r. na podstawie Badania spójności społecznej, 2018, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 18. Sáez L., Periáñez I., Heras-Saizarbitoria I., 2017, Measuring urban competitiveness: ranking European large urban zones, "Journal of Place Management and Development", vol. 10, no. 5, pp. 479-496, DOI: 10.1108/JPMD-07-2017-0066.
 19. Sikora-Fernandez D., 2018, Smarter cities in post-socialist country: Example of Poland, "Cities", vol. 78, pp. 52-59, DOI: 10.1016/j.cities.2018.03.01.
 20. Śleszyński P., 2018, Demograficzne wyzwania rozwoju regionalnego Polski, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", nr 183, s. 225-247.
 21. Szczech-Pietkiewicz E., 2012, Konkurencyjność wybranych polskich miast na tle miast z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe. Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej", nr 34, s. 128-150.
 22. Trutkowski C., 2016, Skuteczny urząd samorządowy. Rozwój kompetencji kadr jako element budowy sprawnej administracji lokalnej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
 23. www 1, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_11_50&plugin=1 [date of entry: 20.03.2019].
 24. www 2, https://www.eea.europa.eu/themes/air/country-fact-sheets/poland [date of entry: 20.03.2019].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.04.98.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu