BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jamróz Paweł (University of Bialystok, Poland), Piekunko-Mantiuk Iwona (Białystok University of Technology)
Tytuł
Assessment of the Effectiveness of Polish Social Responsible Company Portfolios Based on Moving Averages
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 4(98), s. 163-175, tab., bibliogr. s. 174-175
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Portfel papierów wartościowych, Inwestycje, Analiza techniczna
Corporate Social Responsibility (CSR), Portfolio securities, Investment, Technical analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A13, G11, G14, M14
summ.
Abstrakt
Purpose - Assessment of the effectiveness of portfolios composed of shares of Polish socially responsible companies based on moving averages and determination of their optimal lengths. Research method - The moving average method was used as a part of the technical analysis of companies included in the RESPECT index. Data from the Thompson Reuters database was used using the Metastock XVI program. The research was conducted on daily data from 30/12/2009 to 30/09/2019 (2418 sessions). The strategies used to build the portfolios were optimized to maximize the rate of return. Results - Definitely higher rates of return were obtained by using two moving averages rather than one. Multi-component portfolios based on two averages generated better results than the buy and hold strategy and compared stock indexes: RESPECT, WIG20, WIG30, WIG. There is a different optimal average length for each portfolio tested that should be used to maximize returns. Originality / value / implications / recommendations - According to the authors' knowledge this paper is one of the first studies in Poland that uses moving averages to optimize the investment portfolio using shares of socially responsible companies. Owing to the results obtained, the work indicates that there are simple investment strategies that enable achieving above-average returns in the long run, which undermines the hypothesis of information-efficient markets in a weak form. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen H., Taylor M., 1990, Charts, Noise and Fundamentals in the London Foreign Exchange Market, "The Economic Journal", vol. 100, no. 4, pp. 49-59.
 2. Bessembinder H., Chan K., 1995, The Profitability of Technical Trading Rules in the Asian Stock Markets, "Pacific-Basin Finance Journal", vol. 3, iss. 2-3, pp. 257-284, DOI: 10.1016/0927-538X(95)00002-3.
 3. Brock W., Lakonishok J., LeBaron B., 1992, Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns, "Journal of Finance", vol. 47, iss. 5, pp. 1731-1764, DOI: 10.1111/j.1540- 6261.1992.tb04681.x.
 4. Chong T.T.-L., Ng W.-K., 2008, Technical analysis and the London stock exchange: testing the MACD and RSI rules using the FT30, "Applied Economics Letters", vol.15, iss. 14, pp. 1111-1114, DOI: 10.1080/13504850600993598.
 5. Cohen G., Cabiri E., 2015, Can technical oscillators outperform the buy and hold strategy?, "Applied Economics", vol. 47, no. 30, pp. 3189- 3197, DOI: 10.1080/00036846.2015.1013609.
 6. Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z  perspektywy dwudziestolecia, 2014, Czekaj J. (red.), PWE, Warszawa.
 7. Fama E.F., Blume M., 1966, Filter Rules and Stock Market Trading Profits, "Journal of Business", vol. 39, iss. 1, pp. 226- 241.
 8. Fong W.M., Yong L.H.M., 2005, Chasing Trends: Recursive Moving Average Rules and Internet Stocks, "Journal of Empirical Finance", vol. 12, iss. 1, pp. 43-76.
 9. Gold S., 2015, The Viability of Six Popular Technical Analysis Trading Rules in Determining Effective Buy and Sell Signals: MACD, AROON, RSI, SO, OBV, and ADL, "Journal of Applied Financial Research", vol. 2, pp. 8- 29.
 10. Gorlewski B., 2004, Finanse behawioralne - czy decyzje inwestycyjne są racjonalne?, "Studia i  Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 47, s. 98-112.
 11. Hejase A.J., Srour R.M., Hejase H.J., Younis J., 2017, Technical Analysis: Exploring MACD in the Lebanese Stock Market, "Journal of Research in Business, Economics and Management", vol. 8, iss. 4, pp. 1493-1502.
 12. van Horne J.C., Parker G.G.C., 1967, The Random-Walk Theory: An Empirical Test, "Financial Analysts Journal", vol. 23, iss. 6, pp. 87-92, DOI: 10.2469/faj.v23.n6.87.
 13. James F.E., 1968, Monthly Moving Averages: An Effective Investment Tool?, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 3, iss. 3, pp. 315-326.
 14. Jensen M., Benington G., 1970, Random Walks and Technical Theories. Some Additional Evidence, "Journal of Finance", vol. 25, iss. 2, pp. 469-482, DOI: 10.1111/j.1540- 6261.1970.tb00671.x.
 15. Lukac L.P., Brorsen B.W., Irwin S.H., 1988, A Test of Futures Market Disequilibrium Using Twelve Different Technical Trading Systems, "Applied Economics", vol. 20, iss. 5, pp. 623-639, DOI: 10.1080/00036848800000113.
 16. Majewski S., 2012, Wpływ czynników behawioralnych na rynkową wycenę akcji. Ujęcie ilościowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 17. Markowitz H.M., 1952, Portfolio Selection, "Journal of Finance", vol. 7, no. 1, pp. 77- 91, DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x.
 18. Malkiel B.G., 2003, Błądząc po Wall Street, WIG- Press, Warszawa.
 19. Neftci S.N., 1991, Naive Trading Rules in Financial Markets and Wiener-Kolmogorov Prediction Theory: A Study of Technical Analysis, "Journal of Business", vol. 64, no. 4, pp. 549- 571.
 20. von Neumann J., Morgenstern O., 1944, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton, Princeton University Press.
 21. Nurunnabi M.R., 2012, Testing Weak-Form Efficiency of Emerging Economies: A Critical Review of Literature, "Journal of Business, Economics and Management", vol. 13(1), pp. 167-188, DOI: 10.3846/16111699.2011.620140.
 22. Park Ch., Irwin S.H., 2007, What do we know about the profitability of technical analysis?, "Journal of Economic Surveys", vol. 21, iss. 4, pp. 786-826, DOI: 10.1111/j.1467-6419.2007.00519.x.
 23. Rosillo R., de la Fuente D., Brugos J.A.L., 2013, Technical analysis and the Spanish stock exchange: testing the RSI, MACD, momentum and stochastic rules using Spanish market companies, "Applied Economics", vol. 45, iss. 12, pp. 1541-1550, DOI: 10.1080/00036846.2011.631894.
 24. Sharpe W. F., 1964, Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, "Journal of Finance", vol. 19, iss. 3, pp. 425-442, DOI: 10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x.
 25. Shiller R.J., 1987, Investor Behaviour in the October 1987 Stock Market Crash: Survey Evidence, "NBER Working Papers", no. 2446, pp. 1-41.
 26. Siwek P., 2005, Praktyka pierwszych ofert publicznych w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 27. Subramanian V., Balakrishnan K.P., 2014, Efficacy of Refined MACD Indicators: Evidence from Indian Stock Markets, "The IUP Journal of Applied Finance", vol. 20, no. 1, pp. 76-91.
 28. Szyszka A., 2009, Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu, Poznań.
 29. Tharavanij P., Siraprapasiri V., Rajchamaha K., 2015, Performance of technical trading rules: evidence from Southeast Asian stock markets, "SpringerPlus", vol. 4(552), pp. 1-40, DOI: 10.1186/s40064-015-1334-7.
 30. Yu H., Nartea G.V., Gan C., Yao L.J., 2013, Predictive ability and profitability of simple technical trading rules: recent evidence from Southeast Asian stock markets, "International Review of Economics & Finance", vol. 25, iss. C, pp. 356-371, DOI: 10.1016/j.iref.2012.07.016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.04.98.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu