BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sędkowski Michał (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Social Media as a Contemporary Communication Tool Between a Cityand its Users - a Theoretical Approach
Źródło
International Studies : Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 2019, vol. 24, nr 2, s. 41-56, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Miasto, Komunikowanie
Social media, City, Communication
Uwagi
summ.
Abstrakt
Social media have become a standard in contemporary communication. That is especially true for business which jumped at the opportunity to connect with current and prospective customers allowing them to integrate with their favourite brands and products even further. This trend, however, seems to be absent in the public domain. Local authorities notice social media but attempt to use it in a one-to-many format, which is incompatible with the interactive nature of the new medium. Cities can strongly benefit from an active presence in the social sphere as it opens new paths to co-governance and better communication. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczuk, J. "Media społecznościowe jako narzędzie kreowania wizerunku jednostek samorządowych na przykładzie samorządów lokalnych powiatu jeleniogórskiego." Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 332 (2014): 189-199.
 2. Bakshy, E., et al. "The Role of Social Networks in Information Diffusion." Proceedings of the 21st International Conference on World Wide Web, ACM (2012): 519-528.
 3. Bishop, J. Examining the Concepts, Issues, and Implications of Internet Trolling. Hershey: IGI Global, 2013.
 4. Czaplicka, M. Zarządzanie kryzysem w social media. Gliwice: Helion, 2013.
 5. Dahl, S. Social Media Marketing: Theories and Applications. London: Sage, 2014.
 6. Dobek-Ostrowska, B. and J. Garlicki. "The Impact of New Technologies on Political Communication. Western Patterns and the Case of Poland." Political Communication in the Era of New Technologies. Eds. B. Dobek-Ostrowska and J. Garlicki, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013.
 7. Domański, T. Marketing terytorialny: strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Łódź: Centrum Badań i Studiów Francuskich. Instytut Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Łódzki, 1997.
 8. Dzieniszewska-Naroska, K. Skuteczna komunikacja między władzą lokalną a mieszkańcami za pośrednictwem Internetu. Instytut Spraw Publicznych, 2012.
 9. Florek, M., et al. Wizerunek miasta: Od koncepcji do wdrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
 10. Garlicki, J., and D. Mider. "The Use of New Media in Election Campaigns in Poland." Political Communication in the Era of New Technologies. Eds. B. Dobek-Ostrowska and J. Garlicki, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013.
 11. Gawroński, S. Komunikacja marketingowa samorządów terytorialnych. Rzeszów: BBConsult 2009.
 12. Gojny, M. "Kierunki rozwoju zarządzania jednostką samorządu terytorialnego." Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zarządzanie 43.1 (2016): 115-126.
 13. Guzowski, R. Administracja publiczna w mediach społecznościowych. Wrocław: Presscom, 2015.
 14. Kaplan, A. M. and M. Haenlein. "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media." Business Horizons 53.1 (Jan-Feb 2010): 59-68.
 15. Kim, C. M. Social Media Campaigns: Strategies for Public Relations and Marketing. London and New York: Routledge, 2016.
 16. Kotler, P., et al. Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit. Hoboken: John Wiley and Sons, 2010.
 17. Kowalczyk, R. "Samorząd terytorialny jako uczestnik komunikacji społecznej." Przegląd Politologiczny 4 (2011): 21-36.
 18. Krynicka, H. Koncepcja Nowego Zarządzania w Sektorze Publicznym. Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, 2006. http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34636/014.pdf. Accessed 1 Sep 2016.
 19. Krzątała-Jaworska, E. "Municipalities Mastering Social Networks. But For What?" Political Communication in the Era of New Technologies. Eds. B. Dobek-Ostrowska and J. Garlicki, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013, pp. 113-126.
 20. Kulczycki E. and M. Wendland. Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2012.
 21. Markowski, T. "Marketing miasta." Marketing terytorialny. Ed. T. Markowski, "Studia" PAN KPZK, vol. CXII, Warszawa, 2002.
 22. Monarcha-Matlak, A. Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
 23. Patrut M. and B. Patrut, eds. Social Media in Higher Education: Teaching in Web 2.0. Hershey: Idea Group Inc (IGI), 2013.
 24. Piróg, T. "Znaczenie komunikacji w zarządzaniu publicznym." Public Management 2013. Eds. W. Kieżun, J. Wołejszko and S. Sirko, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 2013.
 25. Podgórniak-Krzykacz, A. Local governance - czyli jak równoważyć zarządzanie miastem, Uniwersytet Łódzki 2016, http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/17990. Accessed 15 Dec 2016.
 26. Rogaska, A. Promocja miasta elementem marketingu mix (Na przykładzie miasta Łomży). Promotor 2015.
 27. Sevin, E. "Branding Cities in the Age of Social Media: A Comparative Assessment of Local Government Performance." Social Media and Local Governments: Theory and Practice. Ed. M.Z. Sobaci, Heidelberg, New York and London: Springer, 2016, pp. 301-320. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17722-9_16
 28. Sloan, L. and A. Quan-Haase. The SAGE Handbook of Social Media Research Methods, Thousand Oaks: SAGE, 2017.
 29. Smalec, A. and L. Gracz. "Wykorzystanie mediów społecznościowych przez samorządy lokalne w procesie komunikacji społecznej." Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 414 (2015): 180-191.
 30. Sobaci, M. Z. "Social Media and Local Governments: An Overview." Social Media and Local Governments: Theory and Practice. Ed. M. Z. Sobaci, Heidelberg, New York and London: Springer, 2016, pp. 3-21. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17722-9_16
 31. Sommer, H. and J. Michno. "Szanse i zagrożenia społeczeństwa informacyjnego - wybrane aspekty." Kultura - Przemiany - Edukacja, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015, pp. 80-101.
 32. Stanowicka, A. "Rola procesu komunikacji w budowaniu tożsamości miasta." Studia Miejskie 22 (2016): 155-166.
 33. Sześciło, D. Administracja neoweberowska: biurokracja 2.0?, Zakład Nauki Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski 2013. Accessed 1 Sep 2016. https://www.academia.edu/8196749/Administracja_neoweberowska_biurokracja_2.0
 34. Szymkowiak, A. and A. Scheibe. "Komunikacja samorządu terytorialnego ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów społecznościowych." Collegium of Economic Analysis Annals 40 (2016): 299-312.
 35. Wilk, S. "Perspektywy rozwoju elektronicznej administracji w województwie podkarpackim w opinii mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji publicznej." Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 44.2 (2/2015): 354-371.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-8695
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1641-4233.24.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu