BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawasz Edward (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Cooperation of Enterprises in the Functional Area in the Field of Innovation
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 1(99), s. 22-33, tab., bibliogr. s. 31-33
Słowa kluczowe
Współpraca przedsiębiorstw, Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprises cooperation, Innovations, Small business
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D22, L24, R12
summ.
Abstrakt
Purpose - The aim of the presented article is the assessment of the relationship between the intensity of cooperation in the field of innovation of small and medium-sized enterprises with other business entities and their location in the functional area. Research method - A review of the literature on determinants of cooperation in the field of innovation of small and medium-sized enterprises operating in the functional area was carried out. The second part of the article presents the results of empirical research conducted among 150 small and mediumsized companies operating in the Lodz-Warsaw functional area. The survey was carried out based on the interview method, using an anonymous questionnaire, with owners or co-owners of enterprises or their main managers. Results - Proximity of companies and other entities located in the functional area and the resulting cooperation in the field of innovation have a positive effect on financial and non-financial results obtained through cooperation. This indicates a dependence between cooperation and innovativeness of companies which are located in the functional area and have partners there. Originality / value - The analysis of the results of the conducted research confirms the assumption that the intensity of cooperation in the field of innovation of Polish small and medium-sized enterprises with other economic entities depends on their location in functional areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt L., Grabowski W., 2019, The role of firm-level factors and regional innovation capabilities for Polish SMEs, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation", vol. 15(3), pp. 11-44, DOI: 10.7341/20191531.
 2. Czakon W., 2017, Świadomość sieciowa w strategiach relacyjnych, "Organizacja i Kierowanie", nr 2, s. 93-104.
 3. Forsman H., Rantanen H., 2011, Small manufacturing and service enterprises as innovators: a comparison by size, "European Journal of Innovation Management", vol. 14(1), pp. 27-50.
 4. Grabowska M., 2014, Współdziałanie przedsiębiorstw w perspektywie sieciowej, "Organizacja i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", nr 76, s. 51-61.
 5. Grandea J., Madsen E.L., Borch O.J., 2011, The relationship between resources, entrepreneurial orientation and performance in farm-based ventures, "Entrepreneurship & Regional Development", vol. 23(3-4), pp. 89-111.
 6. Hamilton R.T., 2010, How firms grow and the influence of size and age, "International Small Business Journal", vol. 30(6), pp. 611-621, DOI: 10.1177/02662426103 83446.
 7. Heffner K., Gibas P., 2013, Obszary funkcjonalne ośrodków regionalnych w Polsce, [w:] Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Nowakowska A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Huggins R., Thompson P., 2015, Entrepreneurship, innovation and regional growth: a network theory, "Small Business Economics", vol. 45(1), pp. 103-128, DOI: 10.1007/s11187-015-9643-3.
 9. Kuźnik F., 2015, Miejskie obszary funkcjonalne a polityka miejska, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 50, s. 7- 24.
 10. Markowski T., 2011, Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej - założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, [w:] System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, Markowski T., Żuber P. (red.), seria "Studia KPZK PAN", t. CXXXIV, Warszawa.
 11. Markowski T., 2015, Zintegrowana Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 (projekt), Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 12. Micek G., Piziak B., 2017, Wpływ bliskości międzyorganizacyjnej na rozwój usług IT w Krakowie i na Górnym Śląsku, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 320, s. 107- 128.
 13. Nowak P., 2013, Współpraca świętokrzyskich przedsiębiorstw - szansa czy bariera rozwoju regionalnego systemu innowacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 290, s. 39- 51.
 14. Nowakowska A., 2011, Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Plawgo B., Citkowski M., Garwolińska M., 2017, Competences, innovations and internationalization as the key development factors of network enterprises, "Optimum. Studia ekonomiczne", nr 5(89), s. 148-163, DOI: 10.15290/ose.2017.05.89.10.
 16. Poznańska K., 2016, Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi w zakresie innowacyjności, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 280, s. 143- 156.
 17. Presutti M., Boari C., Majocchi A., Molina-Morales A., 2019, Distance to Customers, Absorptive Capacity, and Innovation in High-Tech Firms: The Dark Face of Geographical Proximity, "Journal of Small Business Management", vol. 2(57), pp. 343-36, DOI: 10.1111/jsbm.12323.
 18. Radicic D., Pugh G., 2017, Performance Effects of External Search Strategies in European Small and Medium-Sized Enterprises, "Journal of Small Business Management", no 55(S1), pp. 76- 114.
 19. Roper S.,Love J.H.,2018, Knowledge context, learning and innovation: an integrating frame- work, "Industry and Innovation", vol. 25(4), pp. 339-364, DOI: 10.1080/13662716.2017.1414744.
 20. Ross B., 2016, Mission impossible? Entrepreneurial universities and peripheral regional innovation systems, "Industry and Innovation", vol. 23(2), pp. 189-205, DOI: 10.1080/13662716.2016.1145575.
 21. Stawasz E., Ropęga J., 2014, Barriers and Risk Factors in the Development of Micro and Small Businesses in Poland, [in:] International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries, Gubik A. S., Wach K. (eds.), University of Miscolc, Miscolc.
 22. Węgrzyn G., 2016, Współpraca przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej na przy-kładzie sektora usług, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12(960), s. 41-52.
 23. Żak-Skwierczyńska M., 2016, Zintegrowane podejście w planowaniu rozwoju na przykładzie Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego, "Studia Regionalne", nr 18, s. 121-136.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.04.99.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu