BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grznar Patrik (University of Zilina), Mozol Stefan (University of Zilina), Gregor Milan (University of Zilina), Vavrık Vladimir (University of Zilina)
Tytuł
An optimization methodology for sustainable development of production lines
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2019, vol. 22, nr 4, s. 2-6, bibliogr. 12 poz.
Enterprise Management
Słowa kluczowe
Optymalizacja, Rozwój zrównoważony, Produkcja
Optimalization, Sustainable development, Production
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article deals with the design of own methodology aimed at optimizing production lines. The methodology is designed to involve enterprise specialists in the process of optimization, which work is coordinated by an optimization specialist. The main objective of the methodology is that optimization helps to eliminate bottlenecks of selected processes and is sustainable in the long run. By using this methodology and applying activities downtime and waste in manufacturing can be reduced. This will be reflected in reducing manufacturing costs. The conclusion of the article describes the implementation of the methodology in a production plant.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buben´ık P., Hor´ak F., Proactive approach to manufacturing planning, Quality Innovation Prosperity, 18, 1, 23-32, 2014.
 2. Buˇckov´a M., Krajˇcoviˇc M., Plinta D., Optimaliz´acia logistiky a pr´ıpravy objedn´avac´ıch procesov s vyuˇzit´ım poˇc´ıtaˇcovej simul´acie, [in:] InvEnt 2017: Industrial Engineering - Invention for Enterprise: Proceedings of the International Conference: 19-21.6.2017, Szczyrk, PL, [S.l.]: Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, pp. 12-15, 2017.
 3. Czerwińska K., Pacana A., Analysis of the efficiency of machine use on the production line of interior doors, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 22, 2-6, 2019.
 4. Durica L., Vavr´ık V., Marschall M., ˇ Manufacturing Modular Line, [in:] InvEnt 2018: Industrial Engineering - Invention for Enterprise: Proceedings of the Scientific, 2018.
 5. Fusko M., Rakyta M., Edl M., Digitaliz´acia ˇcinnost´ı ´udrˇzby v adaptaˇcn´ych v´yrobn´ych syst´emoch, [in:] InvEnt 2017: Industrial Engineering - Invention for Enterprise: Proceedings of the International Conference: 19-21.6.2017, Szczyrk, PL, [S.l.]: Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, pp. 52-55, 2017.
 6. Grzn´ar P., Krajˇcoviˇc M., Mozol S., Schickerle M., ˇ Gabajov´a G., Buˇckov´a M., Cooperation between human and agents in holonic manufacturing systems, [in:] International Conference on Innovations in Science and Education (ISEIC 2019), 20-22.3.2019, Prague, Czech Republic, 2019 - in print.
 7. Miˇcieta B., Edl M., Krajˇcoviˇc M., Dulina L., Buben´ık P., Durica L., Binasov´a V., ˇ Delegate MASs for coordination and control of one-directional AGV systems: a proof-of-concept, [in:] The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, London: Springer, 94, 1-4, 415-431, 2018.
 8. Mozol S., Gregor M., Grzn´ar P., Schickerle M., ˇ Metodika optimaliz´acie v´yrobn´ych liniek, [in:] Trendy a inovat´ıvne pr´ıstupy v podnikov´ych procesoch: zborn´ık pr´ıspevkov Koˇsice: Technick´a Univerzita v Koˇsiciach, pp. 1-7, 2019, on-line.
 9. Mozol S., Gregor M., Grzn´ar P., Vavr´ık V., ˇ Manufacturing buffers capacity dimensioning in a company, [in:] Projekt interdyscyplinarny projektem XXI wieku: monografia, tom 3, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, pp. 167- 176, 2018.
 10. Poór P., Basl J., Overview of current issues in Industry 4.0 implementation, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 21, 9-14, 2018.
 11. Skokan R., Krajˇcoviˇc M., Horvathov´a B., Industry 4.0 and digital twin, [in:] Invention for Enterprise: Proceedings, 1 vyd., Zilina: CEIT Stredoeurópsky Technolog- ˇ ick´y Inˇstit´ut, pp. 42-45, 2018.
 12. https://smallbusiness.chron.com/effects-bottleneckwarehousing-32369.html, cited 21.11.2019.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25961/ent.manag.22.04.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu