BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gębska Marta (War Studies University, Warsaw, Poland)
Tytuł
Human Trafficking as a Challenge for International Security and Security in Europe
Źródło
Torun International Studies, 2020, nr 1(13), s. 41-56, rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Handel ludźmi, Bezpieczeństwo, Przestępczość, Organizacje międzynarodowe
Human trafficking, Security, Crime, International organisations
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Human trafficking is a constant challenge to the security of states and international com-munities. Despite the official abolition of slavery in many countries in the 20th century and by the League of Nations in 1926, this problem has not been resolved; nay, it has been intensifying thanks to new communication technologies and means of transport. The aim of this article is to present the issue of trafficking of human beings in Europe in the context of international security and with special attention paid to security in Europe, as well as personal security of victims. The paper offers the definition of human trafficking and reviews international documents concerning human trafficking. Moreover, the purposes of human trafficking, profile of victims and scale of that phenomenon in Europe is described. Finally, the similarities and differences of that dirty business in Europe are compared with other re-gions of the world. What is also investigated is the profile of this crime and the policy of some European countries facing a modern slavery problem. The paper adduces the latest reports edited by the international organizations specializing in trafficking of human beings from a legal, research-related, theoretical and practical side.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bowersox, Z. (2018, June 22). Does Human Trafficking Extend Conflict Duration? Journal of Human Trafficking, Volume 5, 2019 - Issue 4. Retrived March 16, 2020, from https://doi.org/10.1080/23322705.2018.1486630
 2. Bryant, K. Landman, T. (2020, March 1). Combatting Human Trafficking since Palermo: What Do We Know about What Works? Journal of Human Trafficking, 2332-2713. Retrived March 16, 2020, from https://doi.org/10.1080/23322705.2020.1690097
 3. Council of Europe (2005a). Council of Europe Treaty Series - No. 197 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings. Retrived from January 12, 2020 from https://rm.coe.int/168008371d
 4. Czarnecka, M. (2018). Migration Crisis in 2013 as an Example of the Lack of Political Cohesion of EU Countries. Torun International Studies, 1(11), 139, 141. http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2018.012
 5. Document 32004L0080. (2004). Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 relating to compensation to crime victims. Retrived March 17, 2020, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0080
 6. Document 32004L0081. (2004). Residence permit for victims of human trafficking. Retrived March 17, 2020, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LSU/?uri=CELEX%3A32004L0081
 7. Document 32011L0036. (2011). Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA. Retrived March 17, 2020, from lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
 8. Document 32011L0036. (2011). The EU Anti-trafficking Directive 2011/36/EU. Retrived March 17, 2020, from https://ec.europa.eu/anti-trafficking/node/4522
 9. Document 32011L0093. (2011). Residence permit for victims of human trafficking. Retrived March 17, 2020, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33187
 10. Document 32012L0029. (2012). Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA. Retrived March 17, 2020, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0029
 11. Dz.U.2005.18.160. (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2005 r.). Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. Retrived January 10, 2020, from http://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/przepisy-prawne/miedzynarodowe/organizacja-narodow-zj/6231,Protokol-o-zapobieganiu-zwalczaniu-oraz-karaniu-za-handel-ludzmi-w-szczegolnosci.html
 12. European Commission. (2016, May 19). Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2016) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims (pp. 2, 4-5). Retrived January 11, 2020, from https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-human-beings/docs/commission_report_on_the_progress_made_in_the_fight_against_trafficking_in_human_beings_2016_en.pdf
 13. European Commission. (2017a). EU anti-trafficking action 2012-2016 at a glance. Retrived January 12, 2020 from https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/eu-anti-trafficking-action-2012-2016-glance_en
 14. European Commission. (2017b). The Global Action to Prevent and Address Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants. Retrived from January 11, 2020 from https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-projects-and-funding/gloact_en
 15. European Parliament. (2011). Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA. Retrived January 10, 2020, from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
 16. Eurostat. (2015). Eurostat Statistical Working Papers. Trafficking in human beings. 2015 Edition (pp. 13, 43, 63, 56, 73-74). Eurostat - European Union.
 17. Gębska, M. (2017). Wymiar ekonomiczny bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego na przykładzie Wielowymiarowego Wskaźnika Ubóstwa (MPI). K. Drabik & M. Żyła (Eds.), Bezpieczeństwo personalne wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.
 18. International Centre for Migration Policy Development (2017). Making Migration Better. Annual Report 2016 (p. 57-58, 72, 80). Vienna: International Centre for Migration Policy Development.
 19. Journal of Human Trafficking. (2020). Aims and scope. Retrived March 14, 2020, from https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=uhmt20
 20. Refworld. (2002), Brussels Declaration on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings. Retrived March 17, 2020, from https://www.refworld.org/docid/4693ac222.html
 21. Szpak, A. (2015). Cities and Human Security. Torun International Studies, 1(8), 122-123. http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2015.011
 22. The Council of Europe. (2005b). Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. Retrived January 11, 2020, from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090200107/O/D20090107.pdf
 23. United Nations. (1950), Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others. Retrived March 17, 2020, from https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20VII/VII-11-a.en.pdf
 24. UNODC. (2016). Global Report on Trafficking in Persons 2016 (pp. 3, 26, 29, 71, 72, 7-80). Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
 25. UNODC. (2018a). Annual Report. Covering Activities during 2018 (p. 39). Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
 26. UNODC. (2018b). Global Report on Trafficking in Persons 2018 (pp. 9, 11, 12, 17, 21, 29, 40, 51-53, 56, 58). Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
 27. UNODC. (2009). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (New York, 15 November 2000), Retrived January 10, 2020, from https://www.unodc.org/documents/treaties/Special/2000_Protocol_to_Prevent_2C_Suppress_and_Punish_Trafficking_in_Persons.pdf
 28. UNODC-ICMPD. (2013). ENAFRON Research. Assessment of Trafficking in Persons in the Border Areas (p. 77, 80-81, 83, 97). Retrived January 10, 2020, from http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/publicacoes/anexos-pesquisas/enafron_in_web.pdf
 29. Wawrzusiszyn, A. (2017). Migration Policy and the Cross-border Security. Torun International Studies, 1(10), 29-37. http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2017.003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7601
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2020.004
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu