BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszkowska Ewa (University of Bialystok, Poland), Wyszkowska Dorota (University of Bialystok, Poland)
Tytuł
Spatial Differentiation of the Elderly Population in Poland's Voivodeships in the Years 2000-2016
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 1(99), s. 89-112, tab., wykr., bibliogr. s. 111-112
Słowa kluczowe
Proces starzenia, Zróżnicowanie regionalne, Starzenie się społeczeństw, Srebrna gospodarka
Aging process, Regional diversity, Ageing of the population, Silver economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J11, C40
summ.
Abstrakt
Purpose - The aim of this paper is to analyse the direction and pace of changes in the segment of people in identified age groups within the overall population of Polish voivodeships during the years 2000-2016 with the use of rates that describe demographic ageing phases. The analysis presents changes in the structure of the population aged 60 and -more from a regional perspective. In this structure, three age groups were distinguished: 60-74 years, 75-84 years and 85 and over. Research method - The analysis was carried out using the demographic ageing rate, coefficients representing the old age phase, sigma-convergence analysis based on the coefficient of variation and Ward's non-linear clustering method. Data from the Local Data Bank of the Central Statistical Office were used for analyses. The data was analysed in a static approach for the selected years 2000, 2010 and 2016 and in dynamic terms for the years 2000-2016. Results - The results of the analyses show that the changes taking place in the population ageing process have different intensity in individual voivodeships. During the analysed period, the process of population ageing can be observed in all voivodeships (a growing percentage of people aged 60 and more in the total population). There are also changes in the age structure of the population in the indicated groups of demographic ageing. Gradual spatial convergence of the country with respect to the components of the structure of the elderly is evident. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowska-Kmon A., 2011, O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne", nr 1(159), s. 3-22.
 2. d'Albis H., Collard F., 2013, Age Groups and the Measure of Population Aging. "Demographic Research", vol. 29, pp. 617-640, DOI: 10.4054/DemRes.2013.29.23.
 3. Baranowska A., 2013, Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konsekwencje - perspektywa socjologiczna, [w:] Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych, Baranowska A., Kościńska E., Wasilewska-Ostrowska K.M. (red.), Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 4. Clarke J.I., 1965, Population Geography, Pergamon Press, Oxford.
 5. Cieślak M., 2004, Pomiar procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne", nr 2(146), s. 3-16.
 6. Długosz Z., 1998, Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, "Wiadomości Statystyczne", nr 3.
 7. Population ageing in Europe Facts, implications and policies, 2014, European Commission, Luxembourg.
 8. Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, 2012, Instytut Pracy i  Spraw Socjalnych (IPiSS), Warszawa.
 9. Kowaleski J.T., 2011, Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny - etapy - następstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Kurek S., 2008, Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 11. Kusideł E., 2013, Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znacznie w osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Podogrodzka M., 2014, Przestrzenne zróżnicowanie ludności według wieku w Polsce w 1991- 2010, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 167, s. 62-76.
 13. Podogrodzka M., 2016a, Starzenie się ludności Polski w przekroju regionalnym, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 290, s. 83-94.
 14. Podogrodzka M., 2016b, Przestrzenna konwergencja indeksu starości w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 324 (4), s. 51-65, DOI: 10.18778/0208-6018.324.04.
 15. Potrykowska A., 2003, Przestrzenne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności i migracji osób w starszym wieku w Polsce, "Przegląd Geograficzny", nr 3, s. 62-72.
 16. Roszkowska E., 2018, Comprehensive analysis of the process of population ageing in Poland in the years 1950-2016, "Optimum. Economic Studies", nr 2(92), s. 206-226, DOI: 10.15290/oes.2018.02.92.16.
 17. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielska M., 2006, Podstawy gerontologii społecznej, Aspra, Warszawa.
 18. Wasilewska E., 2017, Starość demograficzna obszarów wiejskich i jej zróżnicowanie, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 104, z. 3, s.75-85, DOI: 10.22630/RNR.2017.104.3.23.
 19. Wolańska W., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski w latach 1995- 2035, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oconomica", nr 3(291), s. 249-264.
 20. Wójcik P., 2009, Analiza skupień, [w:] Metody ilościowe w  R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, Kopczewska K., Kopczewski T.(red.), CeDeWu, Warszawa.
 21. www 1, http://www.edukacja.edux.pl/p-6722-okresy-i-fazy-rozwoju-oraz-zycia-ludzidoroslych.php [date of entry: 01.02.2018].
 22. www 2, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/12/5/1/podstawowe_infor macje_o_rozwoju_demograficznym_polski_do_2014.pdf [date of entry: 10.01.2018].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.04.99.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu