BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudawska Joanna (The Jan Kochanowski University in Kielce)
Tytuł
In Search of Mediators in the Relationship Between Entrepreneurial Orientation and Performance : the Mediating Role of Technology Park Support
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 1(99), s. 128-143, tab., wykr., bibliogr. s. 141-143
Słowa kluczowe
Orientacja przedsiębiorcza, Park nauki i technologii, Mediacje
Entrepreneurial orientation, Science and Technology Park, Mediation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M20
summ.
Abstrakt
Purpose - The aim of this paper is to determine the role of the technology park support in the relationship between entrepreneurial orientation (EO) and enterprise performance. Research method - A multi-stage statistical analysis with elements of econometrics was utilised. The reliability of individual scales by Cronbach's alpha test was performed. Variables were treated as reflective and latent and exploratory and confirmatory factor analysis was performed. The relationship between the variables studied (analysis of Pearson correlation and Tau-B Kendall) was assessed. The Structural Equation Modelling (SEM) technique was used, including mediation analysis. Results - Technology park support is not a significant mediator of the relationship between EO and performance. Originality / value / implications / recommendations - The study results are a good starting point for further research to identify the variables which mediate the EO-performance relationship. They are also an inspiration to examine why companies in technology parks do not use the offer of support from these centres. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson B.S, Kreisere P.M, Kuratko D.F, Hornsby J.S., Eshima Y., 2015, Reconceptualizing entrepreneurial orientation, "Strategic Management Journal", vol. 36, iss. 10, pp. 1582-1583, DOI: 10.1002/smj.2298.
 2. Bedyńska S., Brzezicka A., Cypryańska M., 2012, Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?, [w:] Statystyczny drogowskaz. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Bedyńska S., Cypryańska M. (red.), Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Warszawa.
 3. Bratnicki M., Gabryś B.J., 2011, Orientacja przedsiębiorcza a sukces organizacji, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4/2, s. 63- 72.
 4. Covin J. G., Wales W. J., 2012, The Measurement of Entrepreneurial Orientation, "Entrepreneurship. Theory & Practice", vol. 36(4), pp. 677-702, DOI: 10.1111/j.1540- 6520.2010.00432.x.
 5. Covin J.G., Slevin D.P., 1989, Strategic management of small firms in hostile and begin environments, "Strategic Management Journal", vol. 10(11), pp. 75-87, DOI: 10.1002/smj.4250100107.
 6. Diamantopoulos A., Riefler P., Roth K.P., 2008, Advancing formative measurement models, "Journal of Business Research", vol. 61(12), pp. 1203-1218, DOI: 10.1016/j.jbusres.2008.01.009.
 7. Dyduch W., 2008, Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej jako przesłanka podwyższania efektywności, "Organizacja i Zarzadzanie", nr 4, s. 37-53.
 8. Dyduch W., Bratnicki M., 2018, Strategizing corporate entrepreneurship for value creation and value capture, "Journal of Contemporary Management", vol. 17, iss. 1, pp. 7-26, DOI: 10.4467/24498939IJCM.18.001.8380.
 9. Ejdys J., 2014, Strategic orientation of small and medium size enterprises, "Economics and Management", vol. 19, iss. 4, pp. 346-358, DOI: 10.5755/j01.em.19.4.8098.
 10. Fis A.M., Cetindamar D., 2009, Unlocking the Relationship between Corporate Entrepreneurship and Performance, "PICMET 2009 Proceedings", Portland, Oregon USA, pp. 1819-1830.
 11. Gupta V., Gupta A., 2015, The Concept of Entrepreneurial Orientation, "Foundations and Trends in Entrepreneurship", vol. 11, iss. 2, pp. 55-137, DOI: 10.1561/0300000054.
 12. Harms R., 2013, From entrepreneurial orientation to performance: Inside the black box of corporate entrepreneurship, "M@n@gemen", vol. 16, iss. 4, pp. 357-432.
 13. Karpacz J., 2016, Implikacje konceptualizacji dla modelowania konstruktu i wskaźników orientacji przedsiębiorczej: ustalenia literaturowe "Management Forum", nr 4(4), s. 9-15, DOI: 10.15611/mf.2016.4.02.
 14. Keh H.T., Tuyet Mai Nguyen T., PingNg H., 2007, The effects of entrepreneurial orientation and marketing information on the performance of SMEs, "Journal of Business Venturing", vol. 22, iss. 4, pp. 592-611, DOI: 10.1016/j.jbusvent.2006.05.003.
 15. Lumpkin G.T., Dess G.G., 1996, Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, "Academy of Management Review", vol. 21(1), pp. 135-172, DOI: 10.2307/258632.
 16. Mażewska M., 2014, Raport o firmach działających w parkach i  inkubatorach technologicznych w Polsce w 2013 r., SOOiPP, Poznań/Warszawa.
 17. Miller D., 1983, The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms, "Management Science", vol. 29(7), pp. 770- 791, DOI: 10.1287/mnsc.29.7.770.
 18. Mintzberg H., 1973, Strategy-making in three modes, "California Management Review", vol. 16(2), pp. 44-53, DOI: 10.2307/41164491.
 19. Pichlak M., 2012, Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, "Difin", Warszawa.
 20. Pukkinen T., 2018, The role of entrepreneurial orientation and dynamic capabilities in firm performance, Turun Yliopiston Julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis, Sarja - ser. E, osa - t. 26, Oeconomica, Turku.
 21. Rauch A., Wiklund J., Lumpkin G., Frese M., 2009, Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future, "Entrepreneurship: Theory & Practice", vol. 33(3), pp.761-787, DOI: 10.1111/j.1540- 6520.2009.00308.x.
 22. Rudawska J., 2016, Parki technologiczne na rzecz współdziałania i innowacji społecznych, "Innowacje społeczne. Jak mierzyć efekty innowacji społecznych?", Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 23. Rudawska J., 2017, Innowacyjność organizacji - istota i  pomiar, "Europa Regionum", t. XXXI., s. 9-21, DOI: 10.18276/er.2017.31-01.
 24. Wales W.J., 2016, Entrepreneurial orientation: A review and synthesis of promising research directions, "International Small Business Journal", vol. 34, pp. 3-15, DOI: 10.1177/0266242615613840.
 25. Wales W.J., Patel P.C., Parida V., Kreiser P.M., 2013, Nonlinear Effects of Entrepreneurial Orientation on Small Firm Performance: The Moderating Role of Resource Orchestration Capabilities, "Strategic Entrepreneurship Journal", vol. 7(2), pp. 93-121, DOI: 10.1002/sej.1153.
 26. Wiklund J., Shepherd D., 2003, Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium-sized businesses, "Strategic Management Journal", vol. 24, pp. 1307-1314, DOI: 10.1002/smj.360.
 27. Wójcik-Karpacz A., 2017, Orientacja przedsiębiorcza a wynik firmy. Problem pomiaru wyniku, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 153, s. 143-160.
 28. Wójcik- Karpacz A., 2019, Zdolności organizacyjne w kontekście wyników przedsiębiorstwa. Aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, PWN, Warszawa.
 29. Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Pavlov D., Rudawska J., 2019, Wpływ orientacji przedsiębiorczej na wynik przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 11-19, DOI: 10.33141/po.2019.01.02.
 30. Wójcik-Karpacz A., Rudawska J., 2016, Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 419, s. 248-264, DOI: 10.15611/pn.2016.419.22.
 31. Zbierowski P., 2012, Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.04.99.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu