BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewodzic Tomasz (University of Agriculture in Cracow, Poland), Sroka Wojciech (University of Agriculture in Crakow, Poland), Kopyra Marcin Krzysztof (University of Agriculture in Crakow, Poland)
Tytuł
Departure from Farming in Polish Metropolitan Areas : Assessment of the Scale and Spatial Differentiation
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 1(99), s. 174-186, tab., wykr., bibliogr. s. 184-186
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Obszar metropolitalny, Produkcja zwierzęca, Gospodarstwa rolne
Agriculture, Metropolitan area, Animal production, Arable farm
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R2, R3, Q1
summ.
Abstrakt
Purpose - The aim of the study was to assess the impact of the location of farms, the quality of natural conditions and fragmentation of agricultural holdings on the rate of landowners' departure from agricultural activity, including cattle and pig farming. Research method - The study covered six provinces: Dolnośląskie, Małopolskie, Lubelskie, Mazowieckie, Pomorskie, Wielkopolskie. The considerations carried out were conducted in the system of districts for the years 2004-2016. Results - The largest decrease in the number of direct payment beneficiaries in the years 2004-2016 was recorded in the districts located on the outskirts of metropolitan areas. It was observed that in territorial units which obtained a higher evaluation of the quality of agricultural production space the regression in terms of the number of farms involved in animal production was significantly smaller, and the decrease in the number of single area payment beneficiaries was also smaller. In districts with relatively good natural conditions, faster departue from cattle and pig rearing was facilitated by the fragmentation of the area structure of farms. Originality / value / implications / recommendations - So far,the lack of detailed analyses of changes taking place in agriculture in Polish metropolitan areas has been noted, while this issue has been an important field of interest for researchers in the world for several decades. Therefore itmeans that work should be considered innovative. The results of the undertaken considerations constitute a significant contribution to explaining the reasons for the deagrarianisation of rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciaian P., Kancs D., 2012, The capitalization of area payments into farmland rents: micro evidence from the new EU member states, "Canadian Journal of Agricultural Economics", vol. 60(4), pp. 517- 540, DOI: j.1744-7976.2012.01256.x.
 2. Czyżewski B., 2009, The Land Rent Category in Mainstream Economics and Its Contemporary Applications, "Journal of Agribusiness and Rural Development", vol. 1(11), pp. 27-37.
 3. Czyżewski B., 2013, Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE, Warszawa.
 4. Czyżewski B., Brelik A., 2014, Political rents in the European Union's agriculture, "Management", vol.18, no. 2, pp. 191-203, DOI: 10.2478/manment-2014-0051.
 5. Dargiewicz A., 2018, Administracyjne, środowiskowe i organizacyjne bariery (uwarunkowania) rozwoju chowu trzody chlewnej w Polsce na tle analogicznych wymogów w Niemczech, Danii, Holandii i Hiszpanii, Maszynopis IERiGŻ- PIB, Warszawa.
 6. Kilian S., Salhofer K., 2008, Single payments of the CAP. Where do the rents go?, "Agricultural Economics Review", vol. 9, pp. 96-106, DOI: 10.22004/ag.econ. 178238.
 7. Kleinhanss W., 2015, Competitiveness of the major types of agricultural holdings in Germany, "Agricultural Economics", vol. 342(1), pp. 25-411, DOI: 10.5604/00441600.1147622.
 8. Krueger A.O., 1974, The political economy of the rent-seeking society, "The American Economic Review", vol. 64 (3), pp. 291-303.
 9. Marcysiak T., Prus P., 2017, Life strategies of rural inhabitants of unfixed economic function, "Agrarian Perspectives XXVI. Competitiveness of European Agriculture and Food Sectors, Proceedings of the 26th International Conference, 13-15 September 2017 Prague, Czech Republic", pp. 212-218.
 10. Marks-Bielska R., 2010, Rynek ziemi rolniczej w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju, UWM w Olsztynie, Olsztyn.
 11. Molnár A., Vandenbroucke P., 2010, Structural and land use change of farms in the periurban area of Budapest - case study of Veresegyház subregion, "Studies in Agricultural Economics", no. 112, pp. 83-96.
 12. Musiał W., Wojewodzic T., 2014, Innowacyjność w  zakresie gospodarowania ziemią rolniczą w regionach rozdrobnionych agrarnie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 361, s. 162-168, DOI: 10.15611/pn.2014.361.16.
 13. Satola L., Wojewodzic T., Sroka W., 2018, Barriers to exit encountered by small farms in light of the theory of new institutional economics, "Agricultural Economics", vol. 64(6), pp. 277-290, DOI: 10.17221/233/2016-AGRICECON.
 14. Sinclair R., 1967, Von Thunen and Urban Sprawl, "Annals of the Association of American Geographers", vol. 57(1), pp. 72-87.
 15. Sroka W., 2018, Conversion of agricultural land to non-agricultural purposes in selected Polish metropolitan areas, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", nr 17(2), s. 97-107, DOI: 10.22630/ASPE.2018.17.2.25.
 16. Tullock G., 1988, Efficient rent-seeking revisited. The political economy of rent-seeking, Springer, Boston.
 17. Wojewodzic T., 2017, Procesy dywestycji i dezagraryzacji w rolnictwie na obszarach o  rozdrobnionej strukturze agrarnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w  Krakowie", nr 535, z. 412, ss. 287.
 18. Ziętara W., Mirkowska Z., 2018, Konkurencyjność polskich gospodarstw trzodowych a tle wybranych krajów Unii Europejskiej, "Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej", nr 76(4).
 19. Ziętara W., 2019, Production of live pigs in Poland conditions and prospects, "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economist", vol. XXI, no. 1, pp. 101-110, DOI: 10.5604/01.3001.0013.0859.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.04.99.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu