BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmagaj Karolina (Prywatna Szkoła Podstawowa w Borowie)
Tytuł
Rodzinne implikacje zachowań destrukcyjnych dzieci i młodzieży
Family Implications of Children and Adolescents Destructive Behavior
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2019, T. 5, nr 2, s. 145-151, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Młodzież, Ludzie młodzi, Dzieci, Rodzina, Wyniki badań, Wychowanie
Youth, Young people, Children, Family, Research results, Parenting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka pracy podejmując się badań w zakresie konsekwencji wynikających z wychowywania się w poszczególnych systemach wychowawczych, w szczególności zwraca uwagę na style wychowawcze jako główny czynnik wpływający na zachowania niszczące dzieci i młodzieży. Autorskie badania pozwoliły ujawnić wysoką skalę problemu, jakie stanowią zachowania agresywne, uzależnienia od wszelkiego rodzaju środków psychoaktywnych wśród badanych osób. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest zapewne wiele, jednak, zdaniem autorki, środowisko wychowawcze jest głównym czynnikiem powodującym destrukcyjne zachowania młodych ludzi. Zaprezentowane wyniki oraz wnioski zawarte w niniejszym artykule w sposób jasny podkreślają wysoką rangę prowadzonych badań i zmuszają do ponownej refleksji nad środowiskiem rodzinnym oraz problemami, z którymi na co dzień zmaga się młodzież. Przeprowadzone badania winny być wyznacznikiem dla innych naukowców w dziedzinie psychologii czy pedagogiki nad poszerzeniem badań z zakresu środowiska wychowawczego jak i licznych konsekwencji z niego wynikających, oraz wskazania działań pomocowych dla rodzin działających w sposób nieświadomy, a tym samym zagrażający prawidłowemu kształtowaniu się osobowości wychowanka. (fragment tekstu)

The article discusses the issue of deviant behavior of students at the age of 11- 19 years, as a result of education in three types parenting styles: democratic, autocratic and inconsistent. The research presented in this article was conducted on a group of 270 young people. The obtained data was compiled using a statistical method that revealed a correlation between the above phenomena. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Part 2. Developmental Psychology Monograph, 4(1), 1-103.
  2. Borecka-Biernat, D. (1992). Style wychowania w rodzinie a agresywne zachowania dzieci. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne, 26, 125-141.
  3. Filipiak, E. (2002). Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego.
  4. Lewin, K., Lippitt, R., White, R. K. (1939). Patterns of aggressive behavior In experimentally created " social climates". Journal of Social Psychology, 10, 271-299.
  5. Liberska, H. (2007). Kształtowanie się tożsamości a styl wychowania w rodzinie. W: B. Harwas-Napierała, H. Liberska (red.), Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia (s. 53-75). Poznań: Wydawnictwo UAM.
  6. Maccoby, E. E. (1992). The role of parents In the socialization of children: A historical overview. Developmental al Psychology, 28, s. 1006-1017.
  7. Obuchowska, I. (2009). Rodzice i style wychowania. Część 2. Remedium, 9, 6-7.
  8. Przetacznik-Gierowska, M., Włodarski, Z. (2002). Psychologia wychowawcza. Warszawa: PWN.
  9. Ryś, M. (2001). Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.30438/ksse.2019.5.2.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu