BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiewióra Marek (Ministerstwo Finansów)
Tytuł
Monitoring finansowy jednostek samorządu terytorialnego jako element pożądanego systemu nadzoru państwa nad samorządem terytorialnym
Financial Monitoring as an Element of the Desirable System of State Supervision Over Territorial Self-governments
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 3, s. 36-45, tab.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Monitoring finansowy, Nadzór
Local government, Local government units, Financial monitoring, Supervision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia koncepcje zmian w systemie nadzoru nad finansami samorządu terytorialnego w Polsce zmierzające do wzmocnienia działalności ochronnej i wspierającej jednostki samorządowe. Autor zaznacza, że ważnym elementem proponowanej koncepcji jest wprowadzenie stałego monitorowania sytuacji finansowej jednostek samorządowych. W celu przedstawienia istoty monitoringu finansowego w artykule odwołano się do konkretnych przypadków dotyczących monitorowania stanu finansów samorządowych za granicą. (abstrakt oryginalny)

The article presents a concept of change in the system of supervising the finances of territorial self-governments in Poland with the objective of reinforcing protective activities and supporting self-government units. The author points out that an important element of the proposed concept is the introduction of continuous monitoring of the financial condition of territorial self-government units. The article refers to specific cases of monitoring the condition of self-government finance abroad in order to present the essence of financial monitoring. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2005, s. 11-71.
 2. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2006, oraz B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym - diagnoza i kierunki zmian, www.funduszestrukturalne.gov.pl
 3. G. Jankowski, Nadzór i kontrola, w: ABC samorządu terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnych, www.frdl.org.pl/main/poradnik.htm.
 4. J. Griesel, J. Leatherman, Guide To Indicators of Financial Condition, Office of Local Government Department of Agricultural Economics K-State Research and Extension Kansas State University; www.oznet.ksu.edu/olg/publications
 5. J. Szołno-Koguc, Wybrane wskaźniki kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego, "Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie", t. 2, Szczecin 2006.
 6. K. Sawicka, Przedmiot nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, "Finanse Komunalne" 2000/2, s. 6.
 7. L. Kurowski, E. Ruśkowski, H. Sochacka-Krysiak, Kontrola finansowa w sektorze publicznym, Warszawa 2000.
 8. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa 2004.
 9. M. Dylewski, Nadzór nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego w świetle uregulowań prawnych, w: S. Kańduła, Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, Poznań 2008, s. 225.
 10. M. Jastrzębska, Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2006, "Finanse Komunalne" 2007/12.
 11. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Finanse samorządu terytorialnego, Kraków 2002, s. 29-30.
 12. S. Owsiak (red.), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, Warszawa 2008, s. 337.
 13. S. Skuza, Bariery w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego. Część II, "Bank i Kredyt" 2003/3, s. 60.
 14. The United States: Ohio State's Fiscal Watch Program and Fiscal Emergency Law, w: J. Ma, Monitoring Local Fiscal Risks: Selected International Experiences, Washington 15.05.2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu