BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Felcenloben Dariusz (Starostwo Powiatowe w Kłodzku)
Tytuł
Postanowienie Sądu Najwyższego z 14 marca 2002 r., IV CKN 809/00 : glosa
Decision of the Supreme Court of 14 March 2002, IV CKN 809/00
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 3, s. 84-90
Słowa kluczowe
Gospodarka nieruchomościami, Własność nieruchomości, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Prawo własności
Real estate economy, Ownership of real property, Supreme Court jurisdiction, Ownership
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka glosowanego postanowienia SN dotyczy dopuszczalności prowadzenia kolejnego postępowania o rozgraniczenie nieruchomości w sprawie uprzednio rozstrzygniętej decyzją administracyjną lub orzeczeniem sądu ustalającym położenie punktów i przebieg linii granicznych wyznaczających na gruncie zasięg prawa własności, w którego wyniku możliwa jest zmiana wcześniejszych ostatecznych i prawomocnych rozstrzygnięć właściwych organów. (abstrakt oryginalny)

The issue of the ruling of the Supreme Court in question applies to the admissibility to conduct proceedings again on the demarcation of real property in a case which has already been settled with an administrative decision or court judgement setting the location of the boundary points and the position of the boundary lines which specify the extent of ownership rights on the land, as a result of which it is possible to change earlier final and legally binding settlements of the competent authorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 1998, s. 309.
  2. D. Felcenloben, Dopuszczalność weryfikacji decyzji rozgraniczeniowej, "Samorząd Terytorialny" 2007/11, s. 32-36.
  3. J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 490-492.
  4. J. Borkowski, Zmiana i uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa 1967, s. 139.
  5. J. Rodziewicz, Prejudycjalność w postępowaniu cywilnym, Gdańsk 2000, s. 70.
  6. M. Kamiński, Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne, Warszawa 2006, s. 242-247.
  7. W Siedlecki, Sądowa kontrola decyzji administracyjnej jako gwarancja cywilnoprawnej ochrony jednostki, Kraków 1982, s. 116-117.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu