BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stepanova Svetlana V. (Russian Academy of Sciences, Karelian Research Center, Institute of Economics Petrozavodsk (Republic of Karelia, Russia))
Tytuł
Reflecting on the Evolution of Tourist and Recreational Development in the Finnish- Russian Borderland
Rozważania na temat ewolucji rozwoju turystyki i rekreacji na pograniczu fińsko-rosyjskim: aspekty historyczne, kulturowe i gospodarcze
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019, nr 45, s. 87-101, rys., tab., bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój turystyki, Region przygraniczny, Współpraca regionów przygranicznych
Tourism development, Border areas, Region cross-border cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja, Finlandia, Karelia Północna (Finlandia)
Russia, Finland, North Karelia (Finland)
Abstrakt
Niniejszy artykuł analizuje rozwój turystyki i rekreacji na pograniczu fińsko-rosyjskim jako nowy obiecujący obszar rozwoju regionalnego. Unikalne zasoby naturalne, historyczne i kulturalne, a także korzystne położenie gospodarcze i geograficzne to podstawowe warunki do rozwoju turystyki w tym rejonie. W przeszłości bariery granic państwowych utrudniały rozwój turystyki, która była postrzegana jako działalność nieprzynosząca żadnych korzyści regionom, ponieważ większość obywateli radzieckich podróżowała jako beneficjenci programów społecznych. W wyniku przemian społeczno-ekonomicznych w Federacji Rosyjskiej otwartość regionów przygranicznych pod wpływem procesów integracyjnych zachodzących na świecie ułatwia ruch turystyczny pomiędzy sąsiednimi krajami. W artykule opisane jest podejście, w którym graniczne regiony północno-zachodniej Rosji uważane są za atrakcyjne miejsca dla turystów z sąsiednich krajów. Autorka przedstawia transgraniczne szlaki turystyczne jako narzędzie ochrony, odnawiania i promocji naturalnego, kulturalnego i historycznego dziedzictwa i jako środek, który pobudza działalność gospodarczą w regionach przygranicznych. Analizuje dane statystyczne oraz treść regionalnych strategii na rzecz turystyki i rozwoju społeczno-gospodarczego. Bada praktyki rozwoju turystyki i rekreacji w ujęciu historycznym oraz wpływ barier i funkcji kontaktowych granic państwowych na turystykę. W artykule zidentyfikowano czynniki utrudniające rozwój turystyki i zaproponowano środki stymulujące turystykę jako regionalną działalność gospodarczą.(abstrakt oryginalny)

This article examines the development of tourism and recreation in the Finnish-Russian borderland as a new promising area of regional growth. The unique natural, historical, and cultural resources, and a favourable economic and geographical position are basic prerequisites for the development of tourism in the region. Historically, the barriers of state borders hampered the development of tourism; and tourism was seen as an activity bringing no economic benefits to regions since most Soviet citizens travelled as beneficiaries of social programs. As a result of the socioeconomic transformations in the Russian Federation, the openness of border regions under the influence of integration process taking place in the world community facilitates tourist mobility between neighbouring countries. The article describes an approach that considers the border regions of Northwest Russia as attractive destinations for tourists from neighboring countries. The author presents an approach that interprets cross-border tourist routes as an instrument for the conservation, reproduction, and promotion of natural, cultural, and historical heritage and as a means to boost business activities in border regions. The author analyses statistical and analytical data and does the content analysis of regional strategies for tourism and socioeconomic development. The article explores the practices of tourism and recreation development in a historical perspective and examines the effect of barrier and contact functions of state borders on tourism. The article identifies factors hindering tourism development and suggests measures to stimulate tourism as a regional economic activity.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksandrova A.Yu., Stupina O.S. 2014. Turistskoe regionovedenie: Vliyanie regionalnoy integracii na mirovoy turistskiy rynok [Tourist regional studies: the impact of regional integration on the world tourist market]. Moscow, p. 176.
 2. Aleksandrova A.Yu. 2012. Political-administrative boundaries: from being a barrier to becoming a tourist resource. Bulletin of Moscow University, Ser. 5. Geography Vestnik Moskovskogo Universiteta. Ser. 5. Geographia, 3: 15-20.
 3. Bar-Kołelis D., Więckowski T. 2012. Cross-border shopping at Polish borders tri-city and the Russian tourists. GeoJournal of Tourism and Geosites, 1(9): 43-51.
 4. Batyk I.M., Semenova L.V. 2013. The features of the cross-border cooperation Varmisko-Mazurskogo voevodstva and Kaliningrad region in tourism. Baltic Region, 3(17): 107-119.
 5. Biktimirova E.D., Vasilieva A.V., Karmeniyami S. 2013. Razvitie prigranichnyih turistsko-rekreatsionnyih zon kak odna iz form sotrudnichestva Karelii i Finlyandii [Development of border turist-recreational zones as one of forms of cooperation of Karelia and Finland]. Trudyi Karelskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk [Proceedings of the Karelian Research Center of the Russian Academy of Science], 5: 112-121.
 6. Blue road, the official website of the project (http://bluehighway.ru/; accessed: 18.05.2018).
 7. Bolychev O., Gumenyuk I., Kuznetsova T. 2015. Local border traffic and the development of retail trade in the Kaliningrad region and Polish borderlands. Baltic Region, 4(26): 135-149.
 8. Chubieva I.V., Stepanova S.V. 2009. Strategical approach to management of tourism in municipal district of Republic of Karelia. Economical and social changes: facts, trends, forecast. Vologda, 1(5): 72-78.
 9. Druzhinin P.V. 2005. Development economy of border regions in transition. Petrozavodsk: 245.
 10. Federal State Statistics Service, the official website (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru; accessed: 15.05.2017).
 11. Federal State Statistics Service, the official website (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/; accessed: 20.05.2018).
 12. Gelbman A., Timothy D.J. 2010, From hostile boundaries to tourist attractions. Current Issues in Tourism, 3(13): 239-259.
 13. Gromov V.V. 2003. Vliyanie turizma na regionalnoe razvitie [Tourism influence on regional development]. Petrozarodsk, p. 186
 14. Gurova O., Ratilainen S. 2015. "Tourist from the East": perceptions of Russian consumer by the Finnish newspapers. Economic Sociology, 3(16): 26-45.
 15. Honkanen A., Pitkanen K., Hall M.C. 2015. A local perspective on cross-border tourism. Russian second home ownership in Eastern Finland.
 16. Jakosuo K. 2011. Russia and Russian tourist in Finnish tourism strategies - the case of the karelian region. Journal of Global Strategic Management, 9: 40-49.
 17. Johansson P., Lauri L., Voytekhovsky Yu. 2014. Barents tour for geotourists. Finland, Rovaniemi, Grano Oy, p. 117.
 18. Kalitka - the development of cross-border gastronomic tourism. The official page of the project (https://kareliacbc.fi/en/projects/kalitka-ka4007; accessed: 18.06.2019).
 19. Katrovsky A.P., Kovalev Yu.P., Mazhar L.Yu., Shcherbakova S.A. 2017. Tourism in border regions: theoretical aspects of a geographical study. Baltic Region, 1: 81-90.
 20. Kropinova E.G., Zaitseva N.A. 2015. Razrabotka scenariev razvitiya turizma v Kaliningradskoi oblasti do 2030 goda [Development scenarios for the development of tourism in the Kaliningrad region until 2030]. Regionalnye Issledovania [Regional Research], 4(50): 126-131.
 21. Laine J. 2017. Finnish-Russian border mobility and tourism: localism overruled by geopolitics. [In:] D. Hall (ed.), Tourism and geopolitics: issues and concepts from Central and Eastern Europe. CABI, Wallingford, p. 178-190.
 22. Löytynoja T. 2007. National boundaries and place-making in tourism: staging the Finnish-Russian border, Nordia Geographical Publications, 4(36): 35-45.
 23. Löytynoja T. 2008. The development of specific locations into tourist attractions: cases from Northern Europe. Helsinki, 1(186): 15-29.
 24. Makkonen T., Hokkanen T. J., Morozova T., Suharev M. 2019. A social network analysis of cooperation in forest, mining and tourism industries in the Finnish-Russian cross-border region: connectivity, hubs and robustness. Eurasian Geography and Economics, DOI: 10.1080/15387216.2019.1593209.
 25. Miettinen E. 2018. Russian women traveling: a socio-cultural perspective. Dissertations in Social Sciences and Business Studies. University of Eastern Finland. Joensuu, p. 139.
 26. Mining Road, the official website of the project (https://miningroads.ru/; accessed: 18.05.2018).
 27. Nenonen J.K., Stepanova S.V. 2018. Geological tourism development in the Finnish-Russian borderland: the case of the cross-border geological route "Mining Road". Acta Geoturistica, 1(9): 23-29, DOI: 10.1515/agta-2018-0003.
 28. Palmowski T. 2010. Problems of cross-border cooperation between Poland and the Kaliningrad oblast of the Russian Federation. Quaestiones Geographicae, 29(4): 75-82.
 29. Potakhin S.B. 2001. Retrospektivnyiy analiz razvitiya turizma v Severnom i Severo-Zapadnom Priladozhe [A retrospective analysis of the development of tourism in the North and North-Western Ladoga region]. Kompleksnyie geograficheskie issledovaniya prirodoohrannyih territoriy Karelii: Programma i tezisyi nauchno-prakticheskoy konferentsii [Complex geographic studies of the nature protection territories of Karelia: Program and theses of the scientific and practical conference]. Petrozavodsk, p. 44.
 30. Prokkola E.-K. 2008. Resources and barriers in tourism development: cross-border cooperation, regionalization and destination building at the Finnish-Sweden border. Fennia, 1: 31-46.
 31. Russian Karelia in search of a new role. 1994. Karelian Institute. University of Joensuu, Joensuu, p. 173.
 32. Saarinen J. 2003. The regional economics of tourism in Northern Finland: the socio-economic implications of recent tourism development and future possibilities for regional development. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 3: 91-113.
 33. Shekov V.A. 2015. Geologicheskoye i gorno-industrialnoye naslediye Karelii Finlyandii. Proyekt Programmy prigranichnogo sotrudnichestva ENPI CBC "Karelia" KA 334 "Mining road". [Geological and mining-industrial heritage of Karelia and Finland. Cross Border Cooperation Program ENPI CBC "Karelia" KA 334 "Mining road"]. Trudy Karelskogo nauchnogo tsentra RAN [Proceedings of the Karelian Research Center], 7: 205-210.
 34. Shikalov Yu.G. 2016. Istoriya v formirovanii regional'noj identichnosti zhitelej g. Vyborga v sovetskij i postsovetskij periody. [Regional identity development of Vyborg population in the soviet and post-soviet periods]. Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of the of Petrozavodsk State University], 5(158): 13-20.
 35. Shishkin A.I., Petrova N.V. 2013. Transgranichnoe prostranstvo razvitiya selskogo turizma Respubliki Karelii i Finlyandii [Transboundary space for the development of rural tourism in the Republic of Karelia and Finland]. Ekonomika i upravlenie [Economics and Management], 3(89): 16-20.
 36. Shlapeko E.A., Stepanova S.V. 2018. Trends in the development of cross-border trade in the Russian-Finnish borderlands. Baltic Region, 4: 103-117, DOI:10.5922/2079-8555-2018-4-7.
 37. Shulepov V.I, Stepanova S.V. 2017. Tourist direction of cross-border regions development of Russia. Journal of Applied Engineering Science, 3(15): 323-328, DOI:10.5937/jaes15-12333.
 38. Spiriajevas E. 2008. The impact of tourism factor for development of the south-east Baltic coastal - border regions. GeoJournal of TourIsm and Geosites, 2: 118-128.
 39. Stepanova S. 2015. Tourism development in border region of Russia in the conditions of socio-economic transformations. Turizm v epohu transformacii [Tourism in the era of transformations]. University of Economy, Bulgaria, Varna, p. 966.
 40. Stepanova S.V. 2014. Cross-border tourism in the Russian Northwest: general trends and features of development. Baltic Region, 3(21): 109-121, DOI: 10.5922/2079-8555-2014-3-10.
 41. Stepanova S.V. 2016. The Role of Tourism in the Development of Russia's Northwestern Border Regions. Baltic Region, 3: 109-120, DOI:10.5922/2079-8555-2016-3-9.
 42. Stepanova S.V. 2017. Cross-border tourist routes: the potential of Russia's North-West. Baltic Region, 4(9): 97-112, DOI: 10.5922/2079-8555-2017-4-7
 43. Strategija social'no-jekonomicheskogo razvitija Respubliki Karelija do 2020 goda: postanovlenie Zakonodatel'nogo Sobranija Respubliki Karelija ot 24.06.2010 г. No. 1755-IV3C [Strategy for Socio-Economic Development of the Republic of Karelia 2020, Resolution of the Legislative Assembly of the Republic of Karelia on 24.06.2010 г. No. 1755-IVЗC].
 44. Studzińska D., Sivkoz A., Domaniewski S. 2018. Russian cross-border shopping tourists in the Finnish and Polish borderlands. Norwegian Journal of Geography: 115-126.
 45. The Concept of social-economic development of Republic of Karelia till 2012: validated by Decree of Republic of Karelia Legislative Assembly No. 2520-III LA of July 4 2006 subject to the changes and amendments to the Concept of social-economic development of Republic of Karelia 1999-2002-2010 "Karelia Revival" and the Concept of social-economic development of Republic of Karelia 2002-2006-2010.
 46. Timothy D.J. 2005. Shopping Tourism, Retailing and Leisure. Channel View Publications, Clevedon, p. 42-75.
 47. Timothy D.J. 2001. Tourism and Political Boundaries. Routledge, London-New York.
 48. Timothy D.J., Guia J., Berthet N. 2014. Tourism as a catalyst for changing boundaries and territorial sovereignty at an international border. Current Issues in Tourism, 17: 21-27.
 49. Tömöri M. 2010. Investigating shopping tourism along the borders of Hungary - a theoretical perspective. GeoJournal of Tourism and Geosites, 2(6): 202-210.
 50. Upravleniye razvitiyem turizma v regione. Opyt realizatsii Sstrategii Respubliki Kareliya 2008. [Managing the development of tourism in the region. Experience in implementing the Strategy of the Republic of Karelia]. [In:] Yu.V. Saveljev, O.V. Tolstoguzov (eds.), Petrozavodsk: Karelian Research Center RAS, s. 227.
 51. White road, the official website of the project (http://old.nkokarelia.info/%D0%B 1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0.html; accessed: 18.05.2018).
 52. Więckowski M. 2010. Tourism development in the borderland of Poland. Geographia Polonica, 2(83): 67-81, DOI: 10.7163/GPol.2010.2.5.
 53. Więckowski M. 2018. From Periphery and the Doubled National Trails to the Cross-Border Thematic Trails: New Cross-Border Tourism in Poland. [In:] D.K. Müller, M. Więckowski (eds.), Tourism in Transitions. Geographies of Tourism and Global Change. Switzerland, Springer, p. 173-186.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu