BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Butenko Olga (Pryazovskyi State Technical University, Mariupol, Ukraine), Dan Olena (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland), Kapustin Alexey (Miami University, USA), Neverova-Dziopak
Tytuł
Naphthalene Removal with Layered Double Hydroxides
Usuwanie naftalenu za pomocą warstwowych podwójnych wodorotlenków
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2020, nr 14/2, s. 19-30, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Emisja zanieczyszczeń, Zanieczyszczenie powietrza, Technologie chemiczne
Pollution emission, Air pollution, Chemical technologies
Abstrakt
Naftalen należy do niebezpiecznych substancji, które mają negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko. Procesowi jego produkcji towarzyszy emisja naftalenu gazowego do atmosfery, co przyczynia się do zanieczyszczenia innych elementów środowiska przyrodniczego. Obecnie nie istnieje efektywny sposób usuwania naftalenu z fazy gazowej, który zapewniłby spełnienie wymaganych standardów ekologicznych. Celem niniejszych badań było zbadanie mechanizmu usuwania naftalenu z fazy gazowej metodą sorpcji z zastosowaniem warstwowych materiałów nieorganicznych i na tej podstawie opracowanie efektywnej technologii usuwania naftalenu. Ob liczono parametry technologiczne reaktorów oraz opracowano technologię usuwania naftalenu i jego pochodnych z zastosowaniem selektywnych sorbentów: warstwowych podwójnych wodorotlenków na bazie Mg/(Al+Mg). W wyniku eksperymentu realizowanego w warunkach laboratoryjnych z zastosowaniem opracowanej metody udało się osiągnąć stężenia naftalenu w fazie gazowej na poziomie 12 mg/m3 , co nie przekracza ustalonych maksymalnych dopuszczalnych wartości. Efektywność redukcji naftalenu za po mocą warstwowych podwójnych wodorotlenków wynosi w tym przypadku ponad 95%. (abstrakt oryginalny)

Naphthalene is a hazardous pollutant. It has a negative impact on human health and environment. Its manufacturing process is accompanied by gaseous naphthalene emissions into the air of the premises and then into the atmosphere, thus polluting the environment. There is currently no existing method to remove naphthalene from the gas phase which is capable of meeting the required environmental standards. The goal of this research was to investigate the mechanism of naphthalene removal from the gas phase by the sorption method using Mg/(Al+Mg) layered double hydroxides (LDHs) and to develop naphthalene removal technology to meet the required environmental standards. The methods for obtaining selective sorbents of naphthalene and its derivatives have been investigated. The technology of naphthalene removal from gas phase using Mg/(Al+Mg) LDHs has been developed. The technological parameters of reactors have been calculated. The final concentration of naphthalene of 12 mg/m3 was obtained which appeared to be lower than the maximum allowed concentration. The efficiency of naphthalene sorption with LDHs was found to be over 95%. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Franck H.-G., Stadelhofer J.W.: Naphthalene - production and uses. [in:] Industrial Aromatic Chemistry: Raw Materials. Processes. Products, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 1988, pp. 298-333.
 2. Fin A., Petkova I., Doval D.A.: Naphthalene and perylenediimides with hydroquinones, catechols, boronicesters and imines in the core. Organic and Biomolecular Chemistry, vol. 9, no. 24, 2011, pp. 8246-8252. https://doi.org/10.1039/c1ob05702b.
 3. Liu P., Wu Z., Ge X., Yang X.: Hydrothermal synthesis and microwave assisted activation of starch derived carbons as an effective adsorbent for naphthalene removal. RSC Advances, vol. 9, 2019, pp. 11696-11706. https://doi.org/10.1039/C9RA01386E.
 4. National Institute for Occupational Safety and Health. Education and Information Division. https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0439.html [access: 11.04.2016].
 5. Sun Z., Wu Z., Liu D., He X.: Microwave assisted modification of activated carbon with cationic surfactants for enhancement of naphthalene adsorption. Korean Journal of Chemical Engineering, vol. 35, 2018, pp. 557-566. https://doi.org/10.1007/s11814-017-0290-z.
 6. Gray K.: Council warned against use of poisonous moth balls. Your Local Guardian, 2013. http://www.yourlocalguardian.co.uk/news/10813745.Council_warns_ against_use_of_poisonous_mothballs [access: 17.11.2013].
 7. Nazarov V.G.: Removal of naphthalene and tar from coke oven gas in primary cooling and condensation. Coke and Chemistry, vol. 59, no. 6, 2016, pp. 221-234. https://doi.org/10.3103/S1068364X16060053.
 8. Gan S., Lau E.V., Ng H.K: Remediation of soils contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Journal of Hazardous Materials, vol. 172 (2-3), 2009, pp. 532-549. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.07.118.
 9. Fowler L., Trump W.N., Vogler C.E.: Vapor pressure of naphthalene - new measurements between 40°C and 180°C. Journal of Chemical & Engineering Data, vol. 13, no. 2, 1968, pp. 209-210.
 10. Reichardt P.E., White D.L.: Estimation of Naphthalene in Absorbing Oil. Industrial and Engineering Chemistry, Analytical Edition, vol. 18, no. 5, 1946, pp. 286-288. https://doi.org/10.1021/i560153a004.
 11. Gregorio F.D., Parrillo F., Salzano E., Cammarota F., Arena U.: Removal of naphthalene by activated carbons from hot gas. Chemical Engineering Journal, vol. 291, 2016, pp. 244-253. https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.01.081.
 12. Gonzalez Azpiroz M.D., Gutierrez Blanco C., Casal Banciella M.D.: The use of solvents for purifying industrial naphthalene from coal tar distilled oils. Fuel Processing Technology, vol. 89, no. 2, 2008, pp. 111-117. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2007.06.001.
 13. Huang S.-D., Valsaraj K.T., Wilson D.J.: Removal of Refractory Organics by Aeration. V. Solvent Sublation of Naphthalene and Phenanthrene. Separation Science and Technology, vol. 18, no. 10, 1983, pp. 941-968. https://doi.org/10.1080/01496398308060318.
 14. Sharma A., Lee B.-K.: Adsorptive/photo catalytic process for naphthalene removal from aqueous media using in situ nickel doped titanium nanocomposite. Journal of Environmental Management, vol. 155, 2015, pp. 114-122. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.03.008.
 15. Butenko E.O., Kapustin A.E., Kravchenko V.S.: Changes in the structure of MgxAly(OH)z layered double hydroxides during the adsorption of organic compounds. Journal of Structural Chemistry, vol. 52, no. 2, 2011, pp. 436-438. https://doi.org/10.1134/S0022476611020284
 16. Butenko E., Kapustin A.: Changes in the structure of layered double hydroxides during the adsorption of organic compounds. [in:] Materiály X Mezinárodní vĕdecko praktická konference "Vĕda a technologie: krok do budoucnosti - 2014", Díl 31: Výstavba a architektura. Chemie a chemická technologie, Education and Science, Praha 2014, pp. 58-62.
 17. Butenko E., Malyshev A., Kapustin A.: Influence of Hydrocarbon Radicals on the Structure of Layered Double Hydroxides. American Journal of Materials Science and Engineering, vol. 2, no. 1, 2014, pp. 1-6. https://doi.org/10.12691/ajmse-2-1-1.
 18. Butenko E.: Selective Removal of Naphthalene by Means of Anionic Clays Different Composition. Medcave Journal of Environmental Science & Technology, vol. 1, no. 1, 2019, pp. 1-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2020.14.2.19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu