BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabryszuk Justyna (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Tytuł
The Potential to Use Smartphone based GNSS Receivers for Surveying
Analiza możliwości wykorzystania odbiorników GNSS w smartfonach do celów geodezyjnych
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2020, nr 14/2, s. 49-57, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Cyfrowa telefonia komórkowa, Aplikacje mobilne, Geodezja, Pomiary
Digital mobile telephony, Mobile applications, Geodesy, Measurement
Abstrakt
Celem pracy jest odpowiedź na pytanie o możliwość wykorzystania odbiorników GNSS zainstalowanych w telefonach komórkowych typu smartfon do celów geodezyjnych oraz zbadanie dokładności wyznaczania pozycji. W pracy przeanalizowano wyniki pomiarów testowych wykonanych za pomocą dwóch smartfonów: Huawei P8 lite z systemem Android 6.0 oraz Iphone 6s z systemem IOS 10.1.1. Oba urządzenia wyposażone są w odbiornik GPS i GLONASS oraz system wspomagający A-GPS. Pomiary wykonano na dwóch działkach testowych o różnym kształcie i powierzchni. Procedura testowa obejmowała trzy serie pomiarowe, przy czym każda z nich składała się z pięciu wyznaczeń. Między kolejnymi wyznaczeniami zachowano odstęp czasowy 5 minut, a każda sesja pomiarowa rozpoczynała się po upływie 90 minut. W czasie pomiaru smartfonem Huawei P8 lite skorzystano z aplikacji Locus Map, zaś podczas pomiaru smartfonem Iphone 6s z aplikacji Map o meter. Działki testowe znajdowały się na terenie Lublin przy ulicy Józefa Sowińskiego. Badania polegały na określeniu dokładności wyznaczenia pozycji przez wybrane smartfony na podstawie porównania otrzymanych wyników ze współrzędnymi referencyjnymi uzyskanymi z pomiaru metodą powierzchniową RTN odbiornikiem Topcon Hiper V z oprogramowaniem Magnet Tools. W czasie wyznaczania współrzędnych referencyjnych skorzystano z poprawek serwisu czasu rzeczywistego sieci TPI NETpro. (abstrakt oryginalny)

The aim of the present study was to investigate the possibility of using smart phone grade GNSS receivers for surveying purposes and to examine their ac curacy in terms of positioning. The paper presents an analysis of the results of test measurements made using two smartphones: a Huawei P8 lite, powered by Android 6.0 and an iPhone 6s, operating on IOS 10.1.1. Both devices were equipped with GPS and GLONASS modules and had the supporting sys tem, A-GPS. Measurements were made on two test parcels of different shapes and sizes. The test procedure encompassed three measurement series (I-III), each of which consisted of five determinations. The determinations were done at 5-min time intervals and each new measuring session began after 90 min from the previous one. Measurements with the Huawei P8 lite were taken using the Locus Map app, and measurements with the iPhone 6s were performed with the use of Map o meter. The study consisted of determining the positioning accuracy of the test smartphones by comparing the results with reference coordinates obtained from RTN measurements using the Topcon HiPer V receiver with Magnet Tools software. Determinations of the reference coordinates were done with the help of the TPI NetPro network real time service corrections. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciećko A., Kaźmierczak R., Grunwald G., Borowski B.: Nawigacja satelitarnaGPS z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Logistyka, nr 6, 2011, pp. 513-523.
 2. Gabryszuk J.: Wpływ kąta odcięcia horyzontu na wyznaczanie pozycji w trybie RTN GNSS z siecią TPI NETpro oraz VRSNet. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr II/1/2016, pp. 299-309.
 3. Ciećko A., Grunwald G., Łątka K.: Analiza dokładności pozycjonowania pojazdu w ruchu miejskim za pomocą smartfonów wyposażonych w chipset GPS oraz GPS/GLONASS. Logistyka, nr 3, 2015, pp. 737-743.
 4. Alanen K., Wirola L., Kappi J., Syrjarinne J.: Inertial sensor enhanced mobile rtk solution using low cost assisted GPS receivers and internet enabled cellular phones. [in:] 2006 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium, IEEE, 2006, pp. 920-926.
 5. Wirola L., Alanen K., Kappi J., Syrjarinne J.: Bringing RTK to Cellular Terminals Using a Lowcost Single Frequency AGPS Receiver and Inertial Sensors. [in:] 2006 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium, IEEE, 2006, pp. 645-652.
 6. Borkowski J., Niemelä J., Lempiäinen J.: Cellular location techniques supporting AGPS positioning. [in:] Vehicular Technology Conference, 2005. VTC-2005-Fall.2005 IEEE 62nd, Volume 1, IEEE, 2005, pp. 429-433.
 7. Pesyna K.M., Jr, Heath R.W., Jr, Humphreys T.E.: Centimeter positioning with a smartphone quality GNSS antenna. [in:] Proceedings of the ION GNSS+ Meeting, 2014. https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/63211/ion2014Pesyna.pdf?sequence=2&isAllowed=y [access: 19.04.2017].
 8. Zandbergen P.A., Barbeau S.J.: Positional accuracy of assisted GPS data from high sensitivity GPS-enabled mobile phones. Journal of Navigation, vol. 64, issue 3, 2011, pp. 381-399.
 9. Kempa K., Nieszporek K., Wawszczak A.: Smartfon jako źródło informacji turystycznych w nowoczesnym mieście. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, nr 29, 2012, pp. 31-41.
 10. Trimble GNSS Planning Online. http://www.gnssplanningonline.com/#/charts [access: 19.04.2017].
 11. Szabłowska E., Szczygielska A.: Wykorzystanie pomiarów GNSS przy użyciu smartfonów do celów geodezyjnych. Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2017 [engineer diploma thesis].
 12. Pawłowski W.: Uwarunkowania prawne i techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie. Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
 13. Hiper V. Instrukcja obsługi. Topcon, TPI Sp. z o.o.
 14. Graszka W., Oruba A., Ryczywolski M., Wajda S.: Poradnik użytkownika ASG-EUPOS. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2013. http://www.asgeupos.pl/webpg/graph/standards/Poradnik ASG-EUPOS 2014.pdf [access: 19.04.2017].
 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U. 2011 nr 263, poz. 1572
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2020.14.2.49
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu