BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Palka Dorota (Silesian University of Technology, Poland), Brodny Jarosław (Silesian University of Technology, Poland), Rızaoğlu Tamer (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Turkey), Bağci Utku (Mersin University, Turkey), Maščeník Jozef (Technical University of Kosice, Slovak Republic)
Tytuł
Literature Research in the Field of Technology Assessment Using a Tool of a Systematic Literature Review
Źródło
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018, vol. 1, s. 109-115, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Technologia, Przegląd literatury, Przegląd dorobku naukowego, Rozwój technologiczny, Badania naukowe, Systematyczny przegląd literatury
Technology, Literature review, Overview of scientific achievements, Technological development, Scientific research, Systematic literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
The article presents the results of literature research in the field of Technology Assessment (TA). In particular, the attention was focused on searching for trends determining the directions of development of this research area. Research gaps constituting the basis for undertaking new cognitive challenges were identified. As a research method, a systematic review of literature was adopted, the methodology of which was described in the first part of the article. The analysis includes a total of 1788 TA-related scientific articles available in Google Scholar and BazTech databases. The practical part of the article presents fragments of literature research and an attempt to define the concepts of Technology Assessment on their basis. The collected research material showed a high degree of variation in the scope of definitions and the research area covered by TA. This indicates the need to conduct further research in this area for the purpose of clarifying the research area which TA deals with. It is legitimate to say that the development of research in this area is necessary due to the increasing impact of technology on society. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnicka, J. and Kabiesz, P. (2018). Znaczenie ergonomii w działalności przedsiębiorstw - przekrojowe studium literatury. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom II. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Opole, pp. 397-408.
 2. Brodny, J., Tutak, M. and Michalak, M. (2017). A Data Warehouse as an Indispensable Tool to Determine the Effectiveness of the Use of the Longwall Shearer. BDAS 2017, Beyond Databases, Architectures and Structures. Towards Efficient Solutions for Data Analysis and Knowledge Representation. pp.453-465. DOI: 10.1007/978-3-319-58274-0_36.
 3. Czakon, W. (2011). Metodyka systematycznego przeglądu literatury. Przegląd Organizacji, vol 3, pp. 57-61.
 4. Halicka, K. (2014). Zarządzanie technologiami z wykorzystaniem metody technology roadmapping. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1919, seria Organizacja i Zarządzanie, Zeszyt 73, pp. 211-223.
 5. Karatas, M., Ziya, and Rizaoglu, T. (2017). Technical characteristics of building isolation plates produced from natural materials such as: perlite, pumice micaschist and arenitized granite. Revista romana de materiale-romanian journal of materials 47.2, pp. 244-251.
 6. Karczewska, M., Materzok, J. and Skonieczny, J. (2011). Współczesne narzędzia oceny technologii. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole, pp. 454-462.
 7. Kaźmierczak, J. (2013). Uwagi na temat metod i narzędzi oceny oddziaływań społecznych innowacyjnych technologii i produktów "Technology Assessment". Systems Supporting Production Engineering, 2 (4), pp. 47-54.
 8. Kaźmierczak, J., Bartnicka, J., Janik, A., Loska, A., Pradela, A., Wieczorek, A. and Ziętkiewicz, A. (2015). Uwagi na temat wybranych problemów oceny oddziaływań społecznych innowacyjnych produktów i technologii ("Technology Assessment"). Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, z. 2 (11), pp. 110-124.
 9. Konsorcjum BazTech, (2018). [online] Available at: https://baztech.icm.edu.pl/ [Accessed 15 May 2018].
 10. Krawot, J. (2018). Rozwój innowacyjnych technologii z perspektywy partycypacyjnego modelu technology assessment. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarzadzanie, z 113, pp. 141-155.
 11. Matusek, M. (2015). Współtworzenie wartości z klientem-systematyczny przegląd literatury. Przegląd Organizacji, (10), pp. 5-11.
 12. Orłowska, A., Mazur, Z. and Łaguna, M. (2017). Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów? Ogrody Nauk i Sztuk, (7), pp. 350-363.
 13. Palka, D., Brodny, J. and Stecuła, K. (2017). Modern means of production and the staff awareness of the technical in the plant of the mining industry. CBU International Conference Proceedings, Vol. 5. Central Bohemia University.
 14. Petticrew, M. and Roberts H. (2008). Systematic reviews-do they 'work' in informing decision-making around health inequalities? Health eco-nomics, policy, and law, 3, pp. 197-211. ISSN 1744-1331 DOI:10.1017/S1744133108004453
 15. Stankiewicz, P. (2010). Teoria i praktyka oceny technologii. Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze.
 16. Stecuła, K., Brodny, J. and Tutak, M. (2017b). Informatics platform as a tool supporting research regarding the effectiveness of the mining machines' work. In: CBU International Conference Proceedings 2017: Innovations in Science and Education, Vol. 5, Prague 2017, p. 1215-1219. DOI 10.12955/cbup.v5.1099.
 17. Stecuła, K., Brodny, J. and Tutak, M. (2018). Use of intelligent informatics module for registration and assessment of causes of breaks in selected mining machines. In: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing 637, pp.74-84.DOI 10.1007/978-3-319-64465-3_8.
 18. Stecuła, K., Tutak, M. and Brodny, J. (2017a). Application of chosen elements from japanese production and maintenance management philosophies in polish coal mines. In: SGEM 2017. Vol. 17, issue 13. Bulgaria 2017. pp. 93-100. DOI: doi.org/10.5593/sgem2017/13.
 19. Tutak, M. (2017a). Analysis of varying levels of methane emissions from coal mines in Poland. In: SGEM2017 Vienna GREEN Conference Proceedings, Vol. 17, Issue 43, 301-308 pp; DOI: 10.5593/sgem2017H/43/S19.038.
 20. Tutak, M. (2017b). Assessment of hydrodynamics of gas flow through the porous rock structures. In: SGEM2017 Vienna GREEN Conference Proceedings, Vol. 17, Issue 15, 53-60 pp; DOI: 10.5593/sgem2017H/15/S06.007.
 21. Tutak, M. and Brodny, J. (2017b). Determination of Particular Endogenous Fires Hazard Zones in Goaf with Caving of Longwall. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 95, 042026 doi:10.1088/1755-1315/95/4/042026.
 22. Tutak, M., Brodny, J. (2017a). Impact of type of the roof rocks on location and range of endogenous fires particular hazard zone by in goaf with caving. E3S Web Conferences Volume 29, 2018, pp. E3S Web of Conferences Copyright / Published by: EDP Sciences; https://doi.org/10.1051/e3sconf/20182900005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2545-2827
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/mape-2018-0015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu