BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Krzysztof (Silesian University of Technology, Poland), Gembalska-Kwiecień Anna (Silesian University of Technology, Poland), Musioł Anna (Silesian University of Technology, Poland), Olejárová Štefánia (Technical University Kosice, Slovak Republic)
Tytuł
Impact Study of a Dust Removal System on Reduction of Selected Health Hazards of Employees in Carpentry
Źródło
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018, vol. 1, s. 323-329, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Produkcja mebli, Warunki pracy, Szkodliwe warunki pracy, Zanieczyszczenie powietrza
Health and safety at work, Furniture production, Working condition, Hazardous working conditions, Air pollution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
One of the most important aspects related to the proper functioning of prosperous enterprises in the wood industry is to ensure safe and hygienic working conditions. The fulfillment of this condition is obligatory for all workplaces regardless of the field of activity. Due to the specificity of the industry based on wood processing, this industry is inseparably connected with the problem of pollination at workplaces. The chips that are formed during processing make it difficult to work, remain in and around workplaces, creating additional risks and impairing the quality of the manufactured products. It is therefore necessary to apply solutions to eliminate the dust hazard. One of such solutions, belonging to collective protection measures against pollination, are dedusting installations. One of the tools to improve working conditions is mandatory risk assessment. Thanks to its reliable implementation, it is possible to identify hazards occurring at workplaces and take measures to improve working conditions. Proper management of occupational risk is one of the key elements to ensure protection against risks at an appropriate level. The article analyzes the impact of the dedusting installation on the reduction of selected health hazards for employees in the selected carpentry shop. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Juda, J. (1968). Pomiary zapylenia i technika odpylania. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo Techniczne.
  2. Komisja Europejska, (2000). Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej z dnia 18 września 2000 r. dotycząca ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na czynniki biologiczne w miejscu pracy. Official Journal of the European Communities, L. 262/21, Brussels 2000.
  3. Kordecka, D. (1999). Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo CIOP.
  4. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, (1997). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 ze zm.).
  5. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, (2014). Rozporządzenie Ministra Pracy i PKN, (2004).
  6. PN-Z-04008-7:Az1:2004 - Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników.
  7. PKN, (2011). PN-N-18002:2011 - systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
  8. Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817).
  9. Sitko, J. (2015). The intelligent process of initiating new product in aspect problems of management. In: 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015. Ecology, economics, education and legislation, 18-24, June, 2015, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 3, Environmental economics, education & accreditation in geosciences. Sofia : STEF92 Technology, 2015, pp. 689-696.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2545-2827
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/mape-2018-0041
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu