BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gemzik-Salwach Agata (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland), Perz Paweł (Rzeszow University of Technology)
Tytuł
Cryptocurrencies As a Subject of Financial Investments. Risk Analysis and Potential Benefits on the Example of Bitcoin
Kryptowaluty jako przedmiot inwestycji finansowych. Analiza ryzyka i potencjalnych korzyści na przykładzie bitcoina
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 2, s. 15-23, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kryptowaluty, Inwestycje finansowe, Bitcoin
Cryptocurrencies, Financial investment, Bitcoin
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G11.
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek kryptowalut rozwijał się dynamicznie w ostatnich latach. Szybki rozwój rynku wynikał ze wzrostu zainteresowania kryptowalutami zarówno ze strony podmiotów traktujących je jako środek płatniczy, jak i ze strony inwestorów nabywających kryptowalutę w celach spekulacyjnych. Technologia blockchain, na podstawie której tworzone są kryptowaluty, zyskała akceptację branży finansowej. Z jednej strony wiele podmiotów prowadzi zaawansowane prace nad jej wykorzystaniem w prowadzonej działalności, ale z drugiej liczni nadzorcy, w tym Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, ostrzegają przed inwestowaniem w kryptowaluty, wskazując na ryzyko związane z takimi inwestycjami. Analizując status tych instrumentów w różnych krajach, można zaobserwować bardzo odmienne podejście organów regulacyjnych. Celem tego artykułu jest analiza potencjalnego ryzyka i korzyści związanych z inwestowaniem w kryptowaluty. Główne ryzyko związane z tego rodzaju inwestycjami analizowano na przykładzie bitcoina. Przeanalizowano również stopy zwrotów i korelacje zmian cen walut z innymi instrumentami finansowymi. (abstrakt oryginalny)

The cryptocurrency market has been developing dynamically in recent years. The rapid development of the market is the result of increased interest in cryptocurrencies both from the entities treating it as a means of payment and from investors acquiring cryptocurrency for speculative purposes. Blockchain technology, on the basis of which cryptocurrencies are created, has gained acceptance in the financial industry and many entities are conducting advanced work on its use in their operations. On the other hand, numerous supervisors, including the European Banking Authority, the European Central Bank, the National Bank of Poland, and the Polish Financial Supervision Authority warn against investing in cryptocurrencies, indicating the numerous risks associated with such investments. The aim of the article is to analyze the potential risks and benefits of investing in cryptocurrencies. The main risks related to investments in cryptocurrency were analyzed on the example of bitcoin, and the rate of return and correlations with changes in the currency prices of other financial instruments were analyzed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alessandretti, L., Baronchelli. A, ELBahrawy, A., Kandler, A., Pastor-Satorras, R. (2017). Evolutionary dynamics of the cryptocurrency market. Royal Society Open Science. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.170623
 2. Baur, D.G., Hong, K., Lee, A.D. (2018). Bitcoin: Medium of exchange or speculative assets? Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 54, 177-189.
 3. Bloomberg News (2018). What the World's Governments Are Saying About Cryptocurrencies. 26.08.2018. Retrieved from https://www.bloomberg.com/news/articles/ 2018-03-26/what-the-world-s-governments-aresaying- about-cryptocurrencies [accessed 29.08.2018].
 4. Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., Moore, T. (2015). Bitcoin: Economics, technology, and governance. Journal of economic Perspectives, 29 (2), 213-38.
 5. Burniske, Ch., White, A. (2017). Bitcoin: Rising the Bell for a New Asset Class. Research White Paper, ARK Invest+CoinBase. Retrieved from http://research.arkinvest. com/hubfs/1_Download_Files_ARK-Invest/ White_Papers/Bitcoin-Ringing-The-Bell-For-A-New- Asset-Class.pdf?hsCtaTracking=b61e33ed-207f-4a68- 8c36-c30137cf54ea 4429a5e8-db0c-46e4-a9e9- e4d1a41fcb68 [accessed 15.06.2018].
 6. Elton, E.J., Gruber, M.J. (1998). Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG-Press, Warszawa.
 7. European Banking Authority (2013). Warning to consumers on virtual currencies (EBA WRG 2013 01). Retrieved from http://www.eba.europa.eu/documents/ 10180/598344/EBA+Warning+on+Virtual+Curr encies.pdf [accessed 19.09.2018].
 8. European Securities and Markets Authority (2017). ESMA alerts investors to the high risks of Initial Coin Offerings (ICOs). Retrieved from https://www.esma.europa.eu/ sites/default/files/library/esma50-157-829_ico_statement_ investors.pdf [accessed 10.06.2018].
 9. Greer, R. (1997). What is an Asset Class, Anyway? The Journal of Portfolio Management, 23 (2), 86-91. https:// doi.org/10.3905/jpm.23.2.86
 10. Hileman, G., Rauchs, M. (2017). Global cryptocurrency benchmarking study. Cambridge Centre for Alternative Finance. Retrieved from https://www.jbs.cam.ac.uk/ faculty-research/centres/alternative-finance/publications/ global-cryptocurrency/#.W6KlZfnLjIU [accessed 25.06.2018].
 11. Jajuga, K., Jajuga, T. (2015). Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Komisja Nadzoru Finansowego (2017). Komunikat KNF w sprawie sprzedaży tzw. monet lub tokenów [Initial Token Offerings - ITOs or Initial Coin Offerings - ICOs]. Retrieved from https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunika ty?articleId=60178&p_id=18 [accessed 10.06.2018].
 13. Lo, S., Wang, J., Ch. (2014). Bitcoin as a Money? Federal Reserve Bank of Boston. Current Policy Perspective, 4. Retrieved from https://www.bostonfed.org/publications/ current-policy-perspectives/2014/bitcoin-as-money. aspx [accessed 13.03.2020].
 14. Nabilou, H. (2019). How to regulate bitcoin? Decentralized regulation for a decentralized cryptocurrency. International Journal of Law and Information Technology, 27 (3), 266-291.
 15. Piech, K. (2016). Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut. Strumień "Blockchain i kryptowaluty" programu od papierowej do cyfrowej Polski. Retrieved from https://www.gov.pl/documents/31305/0/ leksykon_pojec_na_temat_technologii_blockchain_i_ kryptowalut.pdf [accessed 19.09.2018].
 16. Schuh, S., Shy, O. (2016). US Consumers' Adoption and Use of Bitcoin and Other Virtual Currencies. Federal Reserve Bank of Boston, Boston. Retrieved from https://www. dnb.nl/en/binaries/Consumer VC paper_DNB_FINAL_ corrected_tcm47-344530.pdf [accessed 14.08.2018].
 17. Tasca, P., Hayes, A., Liu, S. (2018). The evolution of the bitcoin economy. The Journal of Risk Finance, 19 (2), 94-126.
 18. Urquhart, A. (2016). The inefficiency of Bitcoin. Economics Letters, 148, 80-82.
 19. Żebrowska-Suchodolska, D. (2018). Evaluation of the Results of the Equity Funds in the Years 2004-2015 Using Var and CVaR Measures. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 17 (3), 131-139.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.2.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu